Pārlekt uz galveno saturu
Sabiedrības veselība

Baltijas jūras reģiona programmas projekts BaltCityPrevention piedāvā visiem interesentiem lietošanai jauno mācību un informācijas apmaiņas platformu www.betterprevention.eu, kas izveidota, lai atbalstītu sabiedrības veselības organizācijas Baltijas jūras reģionā to centienos veicināt ar dzīvesveidu saistītu slimību profilaksi jauniešiem.

Vietnē betterprevention.eu pieejamas metodes un rīki dzīvesveida izmaiņu veikšanai hronisku neinfekciju slimību profilakses nolūkā. Īpaša uzmanība ir veltīta līdzdalības metodēm un e-veselības risinājumiem. Šāda pieeja ne tikai ļauj veiksmīgi iesaistīt mērķa grupu veselības veicināšanā, bet arī ietaupa resursus.

Vietnē būs atrodami arī pieredzes stāsti par labo praksi vai grūtībām veselības uzvedības maiņas metožu pielietojumā, kā arī kontakti ar kolēģiem no septiņām Baltijas jūras reģiona valstīm un citi resursi. Platforma paredzēta jebkurai organizācijai, kura jau īsteno vai plāno realizēt sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus.

interreg_baltic_flagship_logos.jpg

better-prevention-scrnsht.jpg

Veselības veicināšanas plānošanas, īstenošanas un novērtēšanas metodes platformā ir sagrupētas trīs tēmās:

  • lietotāju vajadzību novērtēšana,
  • uzvedības maiņa,
  • jaunu e-veselības aplikāciju izveide un pielietošanas uzsākšana.

BetterPrevention interneta platforma ir radīta, lai dotu iespēju mācīties vienam no otra un uzzināt par līdzīgu organizāciju pieredzi citās valstīs.  Visi, kas ir iesaistīti veselības veicināšanas darbā savā pašvaldībā (pašvaldību pārstāvji, ģimenes ārsti, skolu medmāsas, skolotāji u. c.), ir laipni aicināti pastāstīt par savu pieredzi šajā jomā. Dodieties uz vietni www.betterprevention.eu, lai iepazītu projektā apkopoto rīkkopu un kontaktētos ar kolēģiem Dānijā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā un Polijā.

Efektīvas dzīvesveida izmaiņu intervences hronisku neinfekciju slimību ierobežošanai ir liels izaicinājums visām dalībvalstīm un projektā iesaistītām organizācijām, tostarp projekta partneriem Latvijā: Liepājas pilsētas pašvaldībai, SIA Telemedica un Rīgas Stradiņa universitātei. Darbs pie BetterPrevention platformas turpinās – 2019. gadā veselības veicināšanas intervencēs tiks testētas veselības uzvedības maiņas metodes, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes izstrādāto intervences modeli. Intervences modelis tiks attīstīts, lai sekmētu veselības veicināšanā iesaistīto organizāciju darbību efektivitāti un lielāku iedzīvotāju iesaisti šajā procesā.