Pārlekt uz galveno saturu
Doktorantiem
Pētniecība

Lai nodrošinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem iespēju veikt promocijas darba izstrādei nepieciešamo pētniecību un stiprinātu RSU pētniecības programmu attīstību, tiek izsludināts konkurss uz doktorantu amata vietām. Konkursa rezultātā RSU pētnieku grupās tiks izveidotas apmaksātas amata vietas 0,25 slodzes apjomā; doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti varēs izstrādāt promocijas darbu papildus darbam projektā, kas atbilst promocijas darba tēmai.

Amata vietu skaits pētniecības platformās

1 vietaSabiedrības veselības platforma

4 vietasMedicīnas platforma

2 vietasSociālo zinātņu platforma

Prasības zinātniskajai grupai

  • Pētniecības projekti, kuru īstenošanā ir iesaistīti doktoranti vai zinātniskā grāda pretendenti

Prasības pretendentiem

  • Sekmīgi nokārtots iepriekšējais studiju gads
  • Pretendents darbojas projektā, kas ir saistīts ar promocijas darba tēmu, vai ir RSU Vertikāli integrētās programmas zinātniskais asistents

Ieguvums

  • Karjeras iespējas augstskolā ar labāko reputāciju Latvijā
  • Darba laiks: 10 stundu nedēļā
  • Darba alga bruto: 200,00–281,25 eiro mēnesī
  • Darba līgums uz viena gada termiņu ar iespējām to pagarināt līdz doktora grāda iegūšanai
Lūdzam iesniegt pieteikumu un CV līdz 2020. gada 12. martam Rīgā, Dzirciema ielā 16, RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā (D-100. kabinets) vai nosūtīt pa e-pastu cvatrsu[pnkts]lv.