Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

Kopš 2019. gada RSU Sabiedrības veselības institūta pārstāvji līdzdarbojas projektā COST ACTION 18124 European Sexual Medicine Network. Lai labāk izprastu aktuālo situāciju seksuālās medicīnas jomā, viena no četrām darba grupām apsekoja zinātniskajos žurnālos publicēto informāciju un izanalizēja patlaban praksē pielietotās taktikas 32 COST ACTION pārstāvošajās valstīs. Rezultāti liecina par zināšanu un iemaņu trūkumu seksuālās veselības jomā. Pētnieku grupu pārstāvji savstarpēji vienojās par turpmākās darbības fokusēšanu uz seksuālās veselības apguves integrēšanu medicīnas un psiholoģijas studentu mācību procesā.

Koordinēta seksuālās veselības kā mācību priekšmeta apguve ir neatsverams Rīgas Stradiņa universitātes mērķis. Sabiedrības veselības institūts jau ir iniciējis aktivitātes noteiktā mērķa sasniegšanai. Neapšaubāmi starptautisko ekspertu grupas zināšanas, pieredze un prakse seksuālās veselības jomā būtu ļoti nozīmīga izglītības sistēmas optimizācijai.

21.–23. februārī Bāzelē, Šveicē, notika COST ACTION grupas sanāksme, kurā piedalījās arī Sabiedrības veselības institūta direktore prof. Gunta Lazdāne. Grupā tika panākta vienošanās par seksuālās veselības kā mācību priekšmeta mērķi un saturu, kas tuvāko četru mēnešu laikā tiks atkārtoti pārskatīts, izvērsts un papildināts.

Šā gada oktobra sākumā RSU Latvijā organizēs ESMN sanāksmi, kurā satiksies visu četru pētnieku grupu pārstāvji.

COST_Basel_2020.JPG

Sanāksmē Rīgā plānots izskatīt visu darba grupu aktivitātes un rezultātus, kas būs sasniegti, veicot izpēti un ieviešot zināšanas praksē pirmajā COST ACTION 18124 programmas gadā. Balstoties uz gūto informāciju, projekta pārstāvji vienosies par tālākajiem soļiem tā īstenošanā.

Mēs esam pārliecināti, ka tā būs lieliska iespēja RSU pētniekiem iesaistīties jaunos izpētes projektos seksuālās veselības jomā!