Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
SHARE

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rehabilitācijas fakultāte kopā ar Medicīnas fakultātes Statistikas laboratoriju līdz ar 27 citu valstu pārstāvjiem piedalās SHARE pētījumā par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā. Dalība pētījumā pavērs plašas iespējas pētniecībai, kā arī labklājības un veselības politikas veidošanai.

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) ir Eiropas mēroga pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos, kura pirmais posms, iesaistoties 11 Eiropas valstīm, notika jau 2004. gadā. Nākamajā datu vākšanas posmā 2017. gadā SHARE pievienosies arī Latvija, kopā ar vēl septiņām jaunām dalībniecēm nodrošinot projekta norisi visās 28 ES dalībvalstīs. Latvijā pētījuma gaitu koordinēs RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāne asoc. prof. Signe Tomsone un Medicīnas fakultātes Statistikas laboratorijas vadītājs Andrejs Ivanovs.

"Dažādās Eiropas valstīs dzīves apstākļi pirms un pēc pensionēšanās ir ārkārtīgi atšķirīgi. Labklājību mūža nogalē ietekmē darba apstākļi ekonomiski aktīvajā dzīves periodā, bet veselība bērnībā lielā mērā nosaka to, cik liela ir nepieciešamība pēc veselības aprūpes pakalpojumiem pusmūžā un vēlīnā vecumā. Lai arī vērojamas reģionālas atšķirības, saikne starp dažādām paaudzēm Eiropā aizvien ir spēcīga un savstarpēja palīdzība ir nozīmīga. Taču darbspējīgajiem iedzīvotājiem pusmūžā palielinās noslodze, jo jāpalīdz ne vien saviem vecākiem, bet arī pieaugušajiem bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ nav uzsākuši pilnībā patstāvīgu dzīvi. Tās ir dažas no tendencēm, ko ilustrē līdzšinējie SHARE pētījumu posmi. Latvijas dalība pētījumā ir būtiska – šādi dati garengriezumā nav pieejami, un tie var būt noderīgi kā zinātnē, tā dažādu nozaru politikas veidošanā," norāda asoc. prof. Signe Tomsone.

Izmantojot SHARE datus, pētniekiem ir iespēja labāk izprast, kā novecošana ietekmē indivīdus un ģimenes, integrējot tādas zinātnes disciplīnas kā demogrāfija, ekonomika, epidemioloģija, medicīna, bioloģija, statistika, socioloģija un psiholoģija. Kopš SHARE projekta pirmsākumiem kopumā veiktas vairāk nekā 293 tūkstoši interviju ar aptuveni 123 tūkstošiem indivīdu.

Par SHARE

SHARE ir multidisciplinārs pētījums, kurā, intervējot iedzīvotājus vecumā virs 50 gadiem, tiek iegūta informācija par veselības, psiholoģiskajiem, ekonomiskajiem un demogrāfiskajiem aspektiem, kā arī apzināts sociālais atbalsts. Pētniekiem ir pieejami plaša spektra dati par šīm jomām, piemēram, veselības pašvērtējums, diagnosticētās veselības problēmas, veselības uzvedība, psihiskā veselība, nodarbinātība, ienākumi, izglītība, ģimenes statuss, bērni, ģimenes saiknes, sociālie tīkli, brīvprātīgās aktivitātes.

Pētījuma ietvaros tiek mērīti arī atsevišķi objektīvie rādītāji, piemēram, satvēriena spēks vai ķermeņa masas indekss. SHARE projekta galvenās priekšrocības ir ne tikai multidisciplinārā pieeja, bet arī iegūto datu salīdzināmība ar citu valstu datiem vienotā jautājumu protokola dēļ, kā arī garengriezuma dizains, kuram pateicoties pētījuma nākamajos posmos atkārtoti tiek intervēti iepriekšējo posmu respondenti, kas ļauj novērtēt izmaiņas dinamikā. Vairāk par SHARE projektu tā oficiālajā mājaslapā.