Pārlekt uz galveno saturu
RSU vēsture
Izstādes

Vai kādam rodas jautājums par bibliotēkas nozīmi universitātē? Tā vienmēr bijusi, ir un būs augstskolas galvenā dominante akadēmiskajā un zinātniskajā darbā. 21. gadsimtā aktuāls ir jautājums par ilgtspēju, tādēļ bibliotēka ir svarīga ikvienam, kurš mācās visu mūžu. Bet šogad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, vārds "bibliotēka" sabiedrībā un medijos izskan vai ik dienu.

bibliotekas-izstade.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) bibliotēka ir nozīmīga daļa no Latvijas kopējā, īpaši akadēmisko, bibliotēku tīkla. Tā nemitīgi attīstās, un direktore Ināra Aploka sola: "Bibliotēkas kolektīvs, kas vienmēr strādājis apzinīgi un radoši, centīsies šo augsti pacelto latiņu godam noturēt arī turpmākajos gados, jo plānu un ieceru ir ļoti daudz, lai vairāk nekā 12 000 RSU bibliotēkas lasītāju – studējošie, akadēmiskais personāls, Latvijas ārsti un veselības aprūpes darbinieki, vadošo farmācijas kompāniju speciālisti – saņemtu visu nepieciešamo informāciju gan no Latvijas, gan ārvalstīm."

Izstāde, ko sagatavojuši RSU bibliotēkas un muzeja darbinieki, ir neliels ieskats mūsu augstskolas iespieddarbu krātuves vēsturē. Fotomateriāli atspoguļo tās attīstību no pagājušā gadsimta 50. gadiem līdz mūsdienām. Seno noskaņu palīdz uzburt no sadarbības partnera – Latvijas Nacionālās bibliotēkas deponētās pagājušā gadsimta 60. gadu bibliotēkas mēbeles.

Mūsdienās par bibliotēkas neatņemamu sastāvdaļu kļuvušas informācijas tehnoloģijas. Tās dod iespēju piekļūt ikvienai pasaules grāmatu krātuvei un izmantot katalogus. Šajā milzīgajā Gaismas tīklā viens no posmiem ir arī RSU bibliotēka.

Sadarbības partneris – Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Prezentācijas RSU bibliotēkas vēsturei veltītās izstādes atklāšanā

RSU bibliotēkas vēsturiskais ceļš uz Gaismas tīklu un nozīme RSU studiju un Latvijas veselības aprūpes procesa nodrošināšanā šodien (Ināra Aploka)

No pirmsākuma līdz jaunajai Gaismas pilij. Jaunās iespējas (Uldis Zariņš, LNB)