Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība
Reitingi

Prestižajā augstskolu reitingā Times Higher Education (THE) Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ierindota 501–600 pasaules labāko universitāšu vidū.

world-university-rankings-2022-top-600.png

RSU pirmo reizi iekļuvusi minētajā reitingā un uzreiz novērtēta kā labākā universitāte Latvijā. Līdz šim nevienai no Latvijas augstskolām THE pasaules universitāšu reitingā nebija izdevies ierindoties tik augstā vietā. RSU rezultāts ir otrais labākais Baltijas valstīs.

"Rīgas Stradiņa universitāte mērķtiecīgi apliecina, ka ir augstas raudzes zinātnes universitāte ne vien Latvijā, bet arī pasaulē. Augstais novērtējums pierāda, ka RSU studenti iegūst starptautiski atzītu un novērtētu izglītību. RSU rezultāts ir sasniegts, īstenojot ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Tā nodrošina nepārtrauktu universitātes izaugsmi pretim izcilībai," uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Visaugstāko rezultātu RSU izdevies sasniegt zinātnisko publikāciju citējamības rādītājā – ar 82,1 punktu šajā individuālajā kategorijā RSU ierindota 252. vietā pasaulē. Reitinga veidošanā zinātnisko publikāciju analīze tiek balstīta uz izdevniecības Elsevier bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes Scopus datiem.

Otrs labākais rezultāts sasniegts starptautiskuma rādītājā, kurā tiek vērtēta augstskolu spēja piesaistīt ārvalstu studentus un mācībspēkus, kā arī tiek aprēķināts zinātnisko publikāciju īpatsvars, kurām ir vismaz viens starptautisks līdzautors. Šajā rādītājā RSU saņēmusi 73,9 punktus un ierindota 267. vietā pasaulē. 

Sastādot reitingu, augstskolas tiek izvērtētas pēc 13 kritērijiem piecās galvenajās augstākās izglītības izcilības jomās:

  • mācīšana jeb mācību vide un reputācija;
  • pētniecība jeb tās intensitāte, ienākumi un reputācija;
  • citējamība jeb pētniecības ietekme;
  • starptautiskā perspektīva jeb ārvalstu personāla un studentu proporcija kā arī starptautiskā sadarbība;
  • ieņēmumi no nozares jeb zināšanu nodošana.

Līdz ar RSU reitingā iekļautas vēl trīs augstskolas no Latvijas: 601.–800. vietu ieņem Latvijas Universitāte, 1001.–1200. vieta ir Rīgas Tehniskajai universitātei, bet Latvijas Lauksaimniecības universitātei ir 1201+ vieta. RSU rezultāts ir otrais labākais Baltijas valstu augstskolu vidū. Visaugstāko vērtējumu saņēmusi Tartu Universitāte, kas ieņem 251.–300. vietu. 

THE World University Rankings 2022 šogad iekļautas vairāk nekā 1600 augstākās izglītības iestādes no visas pasaules. Līdz šim no Latvijas reitingā bija iekļuvušas trīs universitātes – Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte.

THE pasaules universitāšu reitings tiek veidots katru gadu. Tajā iekļautas universitātes, kuru darbība galvenokārt orientēta uz pētniecību. Reitingā iekļūst tikai neliela daļa pasaules labāko augstākās izglītības iestāžu. 

THE tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē un reitingus sastāda kopš 2004. gada. Kopš tā laika THE kļuvis par vienu no uzticamākajiem avotiem, kas studentiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, universitāšu vadītājiem kā arī valdības un nozaru pārstāvjiem sniedz datus, kas palīdz novērtētu universitāšu sniegumu pasaules mērogā.