Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Pētniecība
Starptautiskā sadarbība
Tiesības

Pirms dažiem mēnešiem veiksmīgi noslēdzās Latvijas un Ukrainas sadarbības programmas projekts Attālinātais izglītības resurss: kriminālistika kā zinātne, kas sākās 2020. gadā. Tas iedvesmojis pētniekus ķerties pie nākamā projekta – Labākās prakses universitāte: transformācijas un pielāgošanās process izaicinājumu vidē.

Pirmā projekta mērķis bija veikt starpdisciplināru pētījumu tiesu ekspertīzes jomā un stiprināt attiecīgas jomas zinātniski akadēmisko bāzi. Tajā aktīvi darbojās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās fakultātes pētnieki un Ukrainas Nacionālā kriminālistikas zinātniskā centra prof. M. S. Bokariusa pētnieku grupa.

Projekta ietvaros tika izveidota sadarbība ar Ukrainas institūcijām, kā arī stiprināta sadarbība ar nacionālā līmeņa institūcijām, piemēram, Latvijas Republikas Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Tas ļāva analizēt dažādu ekspertīžu veidus, kā arī izprast praktisko problemātiku kriminālistikā. Veiksmīga sadarbība tika uzsākta ar virkni Ukrainas valsts institūciju, kas aktīvi līdzdarbojās projekta realizācijā, sniedzot konsultācijas.

rsu_latvijas_ukrainas_projekts-griezta.jpg

Sarežģījumus rada Covid-19 pandēmija un Krievijas iebrukums Ukrainā

Projekta realizācijas laikā Latvijas un Ukrainas pētnieku grupa saskarās ar virkni izaicinājumu, kas tiešā veidā saistīti gan ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, gan Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem, kas veicināja pētījumu stratēģijas transformāciju – bija apgrūtināts datu vākšanas, datu apstrādes un informācijas apmaiņas process. Piekļuve pētījuma datiem bija neregulāra, savukārt daļa datu, kas glabājas Ukrainas sadarbības partnera pusē, tika nozaudēta Krievijas uzlidojumā. Problēmsituācijas tika vērotas ne tikai datu vākšanas, glabāšanas jautājumos, bet arī projekta dalībnieku savstarpējā komunikācijā. Covid-19 pandēmijas laikā lielākās grūtības sagādāja datu un informācijas iegūšana tieši Latvijā, kad projekta komandai bija ierobežotas iespējas klātienē apmeklēt vairākas iestādes, lai piemēram, veiktu dažādu tiesu ekspertīžu filmēšanu u. c. Savukārt, karam sākoties, interneta pārrāvumi Ukrainas pusē neļāva pilnvērtīgi organizēt konferences, kā arī diskusijas tiešsaistē. Aktīvo uzlidojumu laikā komunikācija ar Ukrainas partneriem nebija līdz pat divām nedēļām. Projekta ietvaros nepieciešamo dokumentu pārsūtīšana aizņēma līdz pat trim mēnešiem, savukārt elektroniskā formātā dokumentu pārsūtīšana bija atkarīga no interneta pieejamības Ukrainas teritorijā.

Neraugoties uz šīm grūtībām, darbs projektā turpinājās un tā mērķi ir veiksmīgi sasniegti. Īpaši jāuzsver Ukrainas pētnieku paveiktais kara apstākļos.

Pirmais projekts iedvesmo ķerties pie nākamā

“Projekta realizācija Covid-19 pandēmijas laikā lika pārskatīt sākotnēji paredzētas aktivitātes, savukārt karš Ukrainā kopumā transformēja izpratni par pētniecību, īpaši, pētniecību kara apstākļos,”

norāda projekta zinātniskā vadītāja Ph. D. Karina Palkova, kura ir Juridiskās fakultātes docente. Viņa piebilst, ka projektā gūtā pieredze kļuva par pamatu otrā projekta Labākās prakses universitāte: transformācijas un pielāgošanās process izaicinājumu vidē izstrādei.

2023. gada 6. februārī zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā Latvijas un Ukrainas komisija pieņēma lēmumu par atbalstu desmit Latvijas un Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanai 2023.–2024. gadā, tai skaitā atbalstot arī RSU un Nacionālās aviācijas un kosmosa universitātes Harkovas Aviācijas institūta (HAI) projektu Labākās prakses universitāte: transformācijas un pielāgošanās process izaicinājumu vidē (Best Practice University: Transformation and Adaptation Process in Challenging Environments) Ph. D. Karinas Palkovas (RSU) un Ph. D. Oļenas Agapovas (HAI) vadībā.

Projekta mērķis ir veicināt abu valstu augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko institūtu noturību un transformāciju, lai stiprinātu to spējas darboties izaicinošajā ģeopolitiskajā vidē.

Pētnieki pētīs starpdisciplināros izaicinājumus, kas saistīti ar abu valstu augstākās izglītības iestāžu pārveidi un pielāgošanos mainīgajiem apstākļiem. Projekts ir veltīts visaptverošai augstākās izglītības iestāžu vadības mehānismu un instrumentu izpētei, kas nodrošina augstākās izglītības un pētniecības, zinātnes attīstības procesa noturību izaicinošajā ģeopolitiskajā situācijā. Pētnieki risinās dažādus jautājumus, kas saistīti ar augstākās izglītības nozares ilgtspējas un nepārtrauktības jeb noturības nodrošināšanu ārkārtējā vai izņēmuma situācijā, kā arī analizēs partnervalstu pieredzi augstskolu pārvaldības jomā ārkārtējā vai izņēmuma situācijā. 

Augstākā izglītība un pētniecība Covid-19 un kara apstākļos

Latvijas pētnieki analizēs augstākās izglītības iestāžu un pētniecības institūtu darbību un tās efektivitāti Covid-19 pandēmijas apstākļos Latvijā, ņemot vērā gan nacionālā regulējuma īpatnības, gan ES pieredzi. Savukārt Ukrainas partneri pievērsīsies augstāko izglītības iestāžu un pētniecības institūtu darba efektivitātes analīzei kara apstākļos. Rezultātā puses piedāvās ieteikumus augstākās izglītības un pētniecības ilgtspējas un nepārtrauktības nodrošināšanai mainīgajos ģeopolitiskajos apstākļos, publicējot par to zinātniskos rakstus, sagatavojos video lekcijas un izstrādājot e-rekomendācijas.

“Realizējot pirmo projektu, strādājām kopā ar Ukrainas Nacionālo kriminālistikas zinātnisko centru, kas ir nacionālā līmeņa stratēģiski svarīga institūcija. Realizējot otro projektu, sadarbosimies ar vēl vienu nopietnu nozares pārstāvi – Nacionālās aviācijas un kosmosa universitātes Harkovas Aviācijas institūtu.

Kopā ar pieredzējušiem ekspertiem un pētniekiem strādāsim pie augstāko izglītības iestāžu un pētniecības institūtu transformācijas un pielāgošanās procesiem izaicinājumu vidē.”

Projekta zinātniskā vadītāja ir Ph. D. Karina Palkova, bet galvenie izpildītāji – Ph. D. Lidija Rozentāle un LL. M. Vitālijs Rakstiņš, kuram ir vairāk nekā 17 gadu darba pieredzi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā un kurš ir vairāku grāmatu autors (What to do in case of a crisis (2019–2022), Diaries of the Hybrid War (2022), The Resistance (2023)).


Latvijas un Ukrainas sadarbības programmas projekti

  • Attālinātais izglītības resurss: kriminālistika kā zinātne, Nr. LV-UA/2021/3 un Nr. LV-UA/2022/3

  • Labākās prakses universitāte: transformācijas un pielāgošanās process izaicinājumu vidē, Nr. LV_UA /2023/1