Pārlekt uz galveno saturu
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

20.–21. februārī Kauņā (Lietuva) notika Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodā starptautiskā projekta Baltijas jūras reģiona veselības veicināšanas laboratorijas  starpnozaru sadarbības sekmēšanai veselības un labklājības jomā pašvaldībās (Healthy Boost) pirmā sanāksme.

healthy_boost_group.jpg

Sanāksmes dalībnieki no septiņām Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm pārrunāja katra partnera lomu un darba uzdevumus, iekļauto aktivitāšu laika grafiku, kā arī projekta mērķgrupas – pašvaldību – aktivitātes un atgriezeniskās saites nodrošināšanu ikvienā projekta etapā. Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūtu sanāksmē pārstāvēja projekta vadītāja asociētā profesore Anita Villeruša (attēlā no kreisās), vadošās pētnieces Lauma Spriņģe un Inese Gobiņa, pētniece Aija Bukova-Žideļūna.

svi_kaunas.jpg

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldību ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju sociālo labklājību, izmantojot uzlabotu, inovatīvu, efektīvu un integrētu starpnozaru sadarbības politiku pašvaldību līmenī. Projekta ietvaros tiks izstrādāts modelis efektīvai starpnozaru sadarbībai pašvaldību politikā veselības un labklājības jomā, aptverot arī citas nozares, iedzīvotājus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus. Apkopojot projekta dažādos etapos gūtās atziņas, tā noslēgumā tiks izstrādāti ieteikumi Baltijas jūras reģiona valstu pašvaldībām starpnozaru sadarbības veicināšanai veselības un labklājības politikas īstenošanai pašvaldībās.

healthy_boost_logo.jpg