Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

29. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē, kas ir LZA augstākais lēmējorgāns, notika LZA locekļu vēlēšanas. Tajā, aizklāti balsojot, par LZA īsteno locekli jeb akadēmiķi tika ievēlēts Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors profesors Aigars Pētersons, bet par LZA korespondētājlocekli – Iekšķīgo slimību katedras docētāja, asociētā profesore Ilze Konrāde.

Par LZA īstenajiem locekļiem jeb akadēmiķiem ievēlē izcilus Latvijas zinātniekus, kuru pētījumi ir plaši atzīti gan Latvijā, gan pasaulē. Par korespondētājlocekļiem ievēlē Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus.

Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvu veido īstenie locekļi (akadēmiķi), goda locekļi, korespondētājlocekļi un ārzemju locekļi. To skaitu, kandidātu izvirzīšanas un apspriešanas kārtību zinātniskā sabiedrībā, kā arī ievēlēšanas kārtību nosaka LZA statūti.