Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Uzņemšana

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), kas šogad svin 70. jubileju, ir Latvijas augstskolu reputācijas topa līdere un viena no modernākajām augstskolām Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi. Deviņās fakultātēs vairāk nekā 9000 studentu apgūst 68 medicīnas, veselības aprūpes un sociālo zinātņu studiju programmas. Tās ļauj kļūt par augsti kvalificētiem ārstiem, zobārstiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, farmaceitiem, sabiedrības veselības speciālistiem, audiologopēdiem, mākslas terapeitiem, uztura speciālistiem, psihologiem, politologiem, diplomātiem, žurnālistiem, komunikācijas un multimediju speciālistiem, juristiem, antropologiem un citiem darba vidē pieprasītiem profesionāļiem.

rsu_vide00.gif

RSU piedāvātās studiju programmas nodrošina praktiskām iemaņām bagātu un kvalitatīvu izglītību, kas ļauj absolventiem veiksmīgi startēt darba tirgū – šie faktori ļāvuši RSU jau ceturto gadu pēc kārtas ierindoties Latvijas augstskolu reputācijas topa pirmajā vietā *. Turklāt RSU reputācija sniedzas ārpus Latvijas robežām, par to liecina fakts, ka ceturtā daļa RSU studentu ir no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas vai Somijas un vēl vairāk nekā 50 valstīm.

Mācībspēki – Latvijas un ārvalstu eksperti

RSU studiju kvalitātes pamatā ir augstvērtīgs programmu saturs un mācībspēki, kas ir Latvijā un ārpus tās atzinību guvuši savu jomu profesionāļi un viedokļu līderi. Studentu un docētāju attiecība RSU ir 13:1. Tas nozīmē, ka augstskola spēj nodrošināt individuālu pieeju katram studentam. Savukārt piektā daļa RSU akadēmiskā personāla ir ārvalstu docētāji, kas ļauj studentiem iegūt plašākas un starptautiski aktuālas zināšanas izvēlētajā studiju jomā.

rsu_vide02.jpg

Pētniecībā un simulācijas tehnoloģijās balstīta izglītība

RSU arvien vairāk attīsta simulācijas tehnoloģijās balstītas studijas. Prasmes un iemaņas medicīnas un veselības aprūpes programmu studenti apgūst, izmantojot mulāžas, manekenus un 3D anatomijas iekārtas anatomikumā, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un Zobārstniecības fakultātes pirmsklīnikā. Topošie ārsti, zobārsti, rehabilitologi, māsas un citi veselības aprūpes speciālisti virtuālā vai simulētā vidē apgūst zobu plombēšanas un pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, mācās veikt injekcijas, ultrasonogrāfiju un citus izmeklējumus.

rsu_vide03.jpg

Arī topošie sociālo zinātņu speciālisti attīsta savas praktiskās iemaņas jau studiju procesā. Piemēram, topošie juristi, kuri RSU specializējas medicīnas, sociālajās un policijas tiesībās, izspēlē tiesu procesu speciāli aprīkotā zālē, bet Eiropas studiju fakultātē topošie politologi modelē diplomātiskās sarunas un veic cita veida debašu simulāciju. Savukārt Komunikācijas fakultātes studenti darbojas multimediju studijā un, iesaistoties RSU studentu medija Skaļāk! veidošanā, gūst praktisku pieredzi mediju darbībā – mācās domāt, plānot un veidot saturu radio, TV un interneta platformās, vadīt reportāžas no pasākumiem, izstrādāt savas rubrikas, gatavot rakstus. Kopš 2015. gada RSU izdod studentu žurnālu Inquisitio – vienīgo pētnieciskajai žurnālistikai veltīto izdevumu Latvijā. RSU ir izveidots studentu biznesa inkubators B-Space, kurā ikviens studējošais varēs saņemt atbalstu un palīdzību savas biznesa idejas attīstīšanai.

Labi attīstītā pētnieciskā infrastruktūra – 35 studiju bāzes, institūti un laboratorijas gan Latvijā, gan ārpus tās, kā arī iespēja jau studiju procesā piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs – padziļina jauniešu zināšanas, palīdzot nobriest zinātniskiem sasniegumiem.

Studenti ‒ studiju procesu centrā

Visu procesu centrā RSU ir students. Tas nozīmē, ka RSU izmanto daudzveidīgas un mūsdienīgas studiju metodes un veicina studējošo patstāvīgumu. RSU rūpējas arī par abpusēju cieņu studentu un mācībspēku attiecībās un respektē studentu vajadzību daudzveidību, kas ir īpaši būtiski, ņemot vērā plašo un starptautisko universitātes vidi.

rsu_vide04.jpg

Studenti, darbojoties Studējošo pašpārvaldē, piedalās augstskolā būtisku lēmumu pieņemšanā, kā arī regulāri ierosina uzlabojumus studiju saturā. Pilnveidojot jau esošās studiju programmas un veidojot jaunas, akcents tiek likts uz to, lai students iegūtu tās zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir un būs pieprasītas mūsdienu darba tirgū.

rsu_vide05.jpg

Aktīva studentu dzīve

Augstskolā darbojas starptautisku atzinību guvušais jauktais koris Rīga un Tautas deju ansamblis Ačkups. RSU ir arī savs Sporta klubs, kurā kvalificētu treneru vadībā studenti trenējas vīriešu un sieviešu basketbolā, volejbolā, florbolā, peldēšanā un citos sporta veidos. Iesaistoties RSU Studējošo pašpārvaldes darbā, studentiem ir plašas iespējas attīstīt prasmes argumentācijā, projektu vadībā un pasākumu organizēšanā.

rsu_vide06.jpg

* 2020. gada Kantar pētījums par augstskolu reputāciju Latvijā.

Pieteikšanās RSU pamatstudiju programmās elektroniski sāksies 1. jūlijā un ilgs līdz 3. augustam, bet jau pašlaik norit elektroniskā pieteikšanās maģistra studiju programmās.