Pārlekt uz galveno saturu
Psiholoģija

Piektdien, 23. oktobrī, zinātniski praktiskās konferences Psiholoģiskās palīdzības sniedzēja profesionālā identitāte un izaicinājumi pārmaiņu laikos ietvaros notika Latvijas klīniskā personības testa (LKPT) rokasgrāmatas prezentācija.

LKPT ir pašraksturojuma tests, ar kura palīdzību ir iespējams daudzpusīgi novērtēt indivīda psihisko stāvokli, emocionālās un sociālās adaptācijas spējas un grūtības, sevis un citu cilvēku uztveres, emocionālo reakciju un uzvedības īpatnības, kā arī labāk izprast daudzveidīgos personības raksturojumus.

lkpt.png

Galvenās pielietojuma jomas ir klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija, militārā psiholoģija, izglītības psiholoģija un nodarbinātība. LKPT balstās jaunāko psiholoģijas un psihiatrijas nozarē veikto pētījumu atziņās.

Testu veido klīniskās, funkcionēšanas un papildu skalas. Klīnisko skalu ietvaros tiek pētīti depresijas simptomi, panikas lēkmju simptomi un citi faktori, starp funkcionēšanas skalām ir miega problēmas, uzmanības noturības problēmas un citas, bet papildus skalu vidū ir mazvērtības izjūta, stresa simptomi un citas izpētes jomas. Testā ir iekļautas arī vairākas personības iezīmju izpētes skalas, piemēram, impulsivitāte un perfekcionisms.

“Klīniskās veselības un psiholoģijas jomā ar testa palīdzību varētu veikt daudzpusīgu personas psihiskā stāvokļa novērtējumu, kas, piemēram, būtu palīgs psihiatriem diagnozes uzstādīšanā un individualizēta ārstniecības plāna sastādīšanā,” stāsta testa līdzautore, RSU Socioloģijas un psiholoģijas katedras docente Viktorija Perepjolkina.

LKPT ir izstrādājis autoru kolektīvs, kurā ir arī docente Jeļena Koļesņikova, profesore Kristīne Mārtinsone un vadošais pētnieks Ainārs Stepens. RSU Tālākizglītības centrs rīko testa lietotāju sagatavošanas kursus, kuru mērķis ir piedāvāt iespēju Latvijas psihologiem apgūt LKPT struktūru, teorētisko pamatojumu un lietošanu ikdienas darbā.