Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Pētniecība

Turpinot attīstīt zinātni kā vienu no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) prioritātēm, specifiskā atbalsta mērķu (SAM) projekta ietvaros RSU Zinātnes departaments ciešā sadarbībā ar Pedagoģiskās izaugsmes centru un Personāla departamentu īsteno dažādus akadēmiskā personāla pētniecības kompetenču attīstības pasākumus. Kā stāsta docents Artūrs Paparde, pasākumu saturs un formas ir dažādas, tomēr tos vieno nepieciešamība padarīt pieeju katram pētniekam pēc iespējas individuālāku, lai izglītojošo pasākumu pienesums būtu maksimāli mērķtiecīgs.

Projekta gaitā tiks noskaidrotas RSU pētniecisko kompetenču iztrūkstošās komponentes un balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tiks piedāvāts docētājiem, doktorantiem un pētniekiem atbilstošs saturs, kas veicinās mērķtiecīgu RSU zinātniskās kapacitātes celšanu.

Jaudīgs pētnieku kompetenču pilnveidošanas formāts ir janvāra sākuma atklātā RSU Doktorantūras skola, kuras ietvaros ir īstenoti jau vairāki semināri, to vidū RSU pētnieces, bioinformātiķes Baibas Vilnes vadītais semināru cikls bioinformātikā, kas izraisījis lielu interesi. Cita pētnieku atbalsta forma ir tīklošanās pasākumi – 13. februārī praktiskās pieredzes doktora darba sagatavošanā dalījās nefroloģe Kristīne Oleinika, kas savu doktora grādu ieguvusi Londonas Universitātes koledžā (University College of London).

Nozīmīgs RSU akadēmiskā personāla pētniecības kompetenču attīstības stiprināšanas veids Doktorantūras skolā ir vienas pieturas aģentūra, kas atvieglo pētniekam informācijas saņemšanu – nav nepieciešams tērēt laiku noteiktas informācijas vai izziņas materiālu meklēšanai dažādās institūcijās, jo visu var saņemt vienuviet, turklāt šī aģentūra darbojas digitālā formātā, Doktorantūras skolas mājaslapā.

Arturs_Paparde_sq.png

Vienas pieturas aģentūrā pētnieki var vērsties pēc individuālas palīdzības gan pētījuma izstādes laikā, gan lai noskaidrotu kādus organizatoriskus jautājumus. Tas ir veids, kā risināt organizatoriskas dabas problēmas, kas radušās pētniekiem pētnieciskā procesa gaitā.

Doc. Artūrs Paparde

Pilnvērtīgs atbalsts pētniekiem nebūtu iespējams bez Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) un Statistikas mācību laboratorijas realizētajām aktivitātēm, kas nodrošina daļu semināru pētnieku kapacitātes celšanai sadarbībā ar Doktorantūras skolu, piemēram, lekciju kurss Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde.

Par piedāvāto pasākumu klāstu ir iespējas pētniekiem iepazīties RSU Doktorantūras skolas interneta vietnē, kurā cita starpā iespējams ne tikai uzzināt par visiem gaidāmajiem pasākumiem, bet arī izvēlēties nepieciešamās individuālās konsultācijas no plaša tēmu loka, piemēram, par pētījumu plānošanu un dizainu, datu apstrādi un interpretāciju, projektu gatavošanu un citām. Konsultāciju ir iespējams saņem no augsti kvalificētiem pašmāju ekspertiem, kā arī pakāpeniski tiek iesaistīti arī ārvalstu eksperti.

Viens no RSU stratēģiskajiem mērķiem ir pētniecības attīstība veselības, dzīvās dabas un cilvēkzinātņu jomā, piemēram, aizstāvēto promocijas darbu skaita pieaugums par 50 %. SAM projekts ar mērķi attīstīt akadēmiskā personāla pētniecības kompetences, Doktorantūras skolas un PIC ieguldījums tajā ir viens no efektīviem veidiem kā mērķi sasniegt.