Pārlekt uz galveno saturu
Attīstība
Darbiniekiem

2022. gada 31. maijā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektors Aigars Pētersons un Integrālās izglītības institūta direktors Juris Rubenis parakstīja sadarbības līgumu starp abām institūcijām. Līguma mērķis ir attīstīt starpdisciplināru pētniecību sabiedrības veselības veicināšanas un sociālo zinātņu jomā.

Abas puses plāno īstenot kopīgus pētniecības projektus. Paredzēts kopīgi lietot abām institūcijām pieejamos cilvēkresursus un infrastruktūras iespējas, izmantojot sadarbības potenciālu studiju un zinātniskajā darbībā.

rsu_ligums_ar_integralas_izgl_institutu.jpgNo kreisās: Aigars Pētersons, Agrita Kiopa, Kristīne Mārtinsone, Juris Rubenis un Indulis Paičs

RSU ir starptautiskajos reitingos augsti novērtēta zinātnes universitāte, savukārt Integrālās izglītības institūta pasniedzēji strādā ar inovatīvām metodēm un praksēm, kas ļāvis iegūt nozīmīgu pieredzi cilvēka apziņas attīstības pētniecībā. Abas institūcijas redz iespējas attīstīt jaunus pētniecības virzienus.

RSU rektors prof. Aigars Pētersons uzsver: "Mēs esam gandarīti par izveidojušos sadarbību ar aktīvo un radošo Integrālās izglītības institūtu. Rīgas Stradiņa universitātes kapacitāte, kas augti novērtēta starptautiskajos universitāšu reitingos, un institūta pieredze ir spēcīgs pamats savstarpējās sadarbības īstenošanai gan studiju, gan pētnieciskajā darbā.

Mēs apvienosim abu pušu priekšrocības, cilvēkresursus un infrastruktūru pieredzes apmaiņai, kopīgām praksēm un tālākizglītībai, jaunu projektu izstrādei un ieviešanai, kā arī sabiedriskajām aktivitātēm.

Šī sadarbība paver plašas iespējas, ne tikai savstarpēji bagātinoties, bet arī radot pienesumu visai mūsu sabiedrībai.”

“Mūsdienu pasaules sarežģītība ne tikai gaida, bet faktiski pieprasa sadarbību starp dažādām dzīves jomām un zinātnes disciplīnām,” saka Integrālās izglītības institūta direktors Juris Rubenis. “Mums ir svarīga akadēmiski atbildīga pieeja, arī darbojoties ar metodēm, kuras sauc par garīgajām praksēm. Diemžēl ikdienā zem vieniem un tiem pašiem nosaukumiem sastopamies ar pilnīgi atšķirīgiem saturiem, kas nereti tiek piedāvāti nekvalitatīvi un bez atbilstošas kompetences.

Turklāt saprašanos starp disciplīnām neveicina arī atšķirības pētniecības metodoloģijā un lietotajā terminoloģijā. Arī šajā jomā mums būtu daudz darāmā. Cilvēks ir vesela pasaule –

jo vairāk perspektīvu būs mūsu rīcībā, jo vispusīgāk spēsim uztvert savu eksistenci. Mēs esam gandarīti par iespēju sadarboties ar RSU vadošajiem pētniekiem.”