Pārlekt uz galveno saturu
Pētniecība
SHARE
Starptautiskā sadarbība
Sabiedrības veselība

3. oktobrī RSU notika Zinātnieku brokastis, kurā RSU Rehabilitācijas fakultātes dekāne asoc. prof.  Signe Tomsone un Sabiedrības veselības institūta vadošais pētnieks, Statistikas laboratorijas vadītājs doc. Andrejs Ivanovs iepazīstināja klātesošos ar pētījuma SHARE īstenošanas gaitu Latvijā un tālākās pētniecības iespējām.

 

SHARE_L_BS_LVA.jpg

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) pētījumā piedalās 28 ES valstis un Izraēla. Pētījuma gaitā tiek aptaujāti iedzīvotāji vismaz 50 gadu vecumā, lai noskaidrotu viņu vērtējumu par fizisko un psihisko veselību, ekonomisko situāciju, ģimenes un sociālo saišu stabilitāti un citu aktuālu problemātiku. Šogad publiskoti Latvijā pirmie, bet kopumā septītā posma dati, kas ir nozīmīgs izejmateriāls RSU studējošiem un zinātniekiem, kurus interesē novecošanas procesi sabiedrībā un kuri plāno šo problemātiku pētīt dziļāk savos bakalaura, maģistra un doktora darbos, kā arī zinātniskās publikācijās.  

Latvijas SHARE pētnieku grupas uzdevums ir bijis savākt datus, balstoties uz plašu interviju apjomu. Datu analīze un secinājumu veikšana ir ieinteresēto institūciju, augstskolu, pētnieku un studentu kompetencē. Piemēram, ministriju un pašvaldību institūciju amatpersonas  var izmantot šos datus uz pētījumiem balstītu lēmumu pieņemšanā veselības aprūpē, sociālā darba organizēšanā, finanšu sektorā, ekonomikā un citos jautājumos, savukārt pētnieki tos izmanto dažādu projektu īstenošanā.

Ar pētījuma SHARE realizācijas un iegūto datu izmantošanas pieredzi Igaunijā klātesošos iepazīstināja SHARE projekta koordinatore Igaunijā, Tallinas Universitātes pētniece Tina Tambauma (Tiina Tambaum), savukārt Viļņas Universitātes pētnieks un SHARE koordinators Lietuvā Antans Kairis (Antanas Kairys) sniedza dalībniekiem ieskatu, kā Lietuvā sākusies SHARE pētījuma realizācija un kādi ir panākumi un ieguvumi no pētījuma SHARE Lietuvā.

Brokastu nobeigumā klātesošo uzmanība tika vērsta SHARE finansējumam. Patlaban SHARE Latvijā finansē EK un līdzfinansē RSU. Diemžēl EK DG EMPL (The Commission's Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion) grants, kas nosedza 80 % no pētījuma lauka darba izmaksām Baltijas valstīs, no 2021. gada vairs nebūs pieejams, un projekta turpinājumam valstīm būs nepieciešams atrast nacionālo finansējumu.

Prezentācijas

Signe Tomsone – Opportunities of the SHARE survey for research activities
Andrejs Ivanovs – Overview of SHARE data
Tiina Tambaum – Experience of SHARE data usage in Estonia
Antanas Kairys – SHARE in Lithuania: the hard route to great future

zb_share_oct2019.jpg