Pārlekt uz galveno saturu
Akadēmiskā personāla atlase

NAP_ESF.png

Izsludināta personāla atlase uz lektora (doktoranta) amatu darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās projektam Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana.

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no vadošajām un modernākajām augstākās izglītības iestādēm Baltijā ar vīziju kļūt par mūsdienīgu, prestižu, Eiropā un pasaulē atpazīstamu universitāti, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību.

Projekta mērķis: stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot apmācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildus kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. janvāris līdz 2022. gada 31. decembris.

Nodarbinātības ilgums projektā: vismaz 12 mēneši projekta laikā, strādājot līdz 20 stundām nedēļā. Atalgojums saskaņā ar ārējiem un Rīgas Stradiņa universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem tiek noteikts € 1000,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas par nepilnu darba slodzi.

Nodarbinātības joma un galvenie pienākumi

 1. Piedalīties Medicīnas fakultātes studiju kursa “Infekciju slimības bērniem” realizācijā gan latviešu, gan angļu valodā
 2. Piedalīties Zobārstniecības fakultātes studiju kursa “Pediatrija” realizācijā gan latviešu, gan angļu valodā
 3. Piedalīties Rehabilitācijas fakultātes studiju kursa “Pediatrija” un “Pediatrija un uzturs” realizācijā
 4. Papildināt kontroljautājumus latviešu un angļu valodā augstāk minētos studiju kursos
 5. Līdzdarboties zinātnisko publikāciju sagatavošanā
 6. Vadīt Medicīnas fakultātes studējošo zinātniski pētnieciskos darbus
 7. Piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē ar zinātnisku darbu

Prasības pretendentiem

 1. Doktorantūras students akreditētā doktorantūras studiju programmā (studē sekmīgi un nav akadēmisko parādu) vai ir sekmīgi apguvis doktora studiju programmu un gatavojas promocijas darba iesniegšanai un aizstāvēšanai
 2. Akadēmiskā vai profesionālā specializācija, vai darba pieredze minētajā docēšanas jomā
 3. Vēlama starptautiska pieredze ar docēšanas jomu saistītās aktivitātēs (projekti, konferences u.c.)
 4. Vēlamas publikācijas starptautiski atzītos izdevumos
 5. Latviešu valodas zināšanas vismaz B2.2 līmenī
 6. Angļu valodas zināšanas vismaz B2.1 līmenī

Iesniedzamie dokumenti

 1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1)
 2. Dzīves gājuma apraksts (CV Europass formātā), kas apliecina augstāk minētās prasības un pieredzi
 3. Motivācijas vēstule
 4. Diploma un sekmju izraksta kopijas
 5. Rekomendācijas vēstule
Izvērtējums tiks balstīts uz iesniegtajiem dokumentiem.

Dokumenti jānosūta līdz 2021. gada 4.janvārim pa e-pastu personalsatrsu[pnkts]lv.