Pārlekt uz galveno saturu
Konferences, semināri

Atzīmējot Starptautisko pacientu drošības dienu, piektdien, 15. septembrī, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā pulcējās nozares vadošie eksperti, lai valstiskā līmenī seminārā Pacientu drošība – veselības aprūpes sistēmas pamats aktualizētu un iezīmētu risinājumus pacientu drošības jautājumos Latvijā.

Apmeklētāju vidū bija gan universitātes un veselības ministrijas, gan vadošo slimnīcu pārstāvji, asociāciju vadītāji, ārsti un studenti. Semināru vadīja RSU Doktorantūras nodaļas dekāns Aigars Pētersons.

Pamats – pacientu drošība

Pacientu drošība ir kvalitatīvas veselības aprūpes sistēmas pamats, un, lai arī Eiropas Savienības līmenī pēdējos gados šim jautājumam tiek pievērsts arvien vairāk uzmanības, nostiprinot to likumdošanā, rīkojot informatīvas apmācības un kampaņas, Latvijā pacientu tiesībām uz drošu aprūpi netiek pievērsta pietiekama uzmanība. Mūsdienās, kad studējošajiem veselības aprūpē ir pieejamas plašas simulatoru un mulāžu iespējas, arī praktizējošiem ārstiem Latvijā būtu daudz vairāk savas prasmes jāpilnveido un sarežģītākās situācijas jāattīsta, izmantojot modernās tehnoloģijas.

RSU rektors Jānis Gardovskis, uzrunājot semināra dalībniekus, uzsvēra, ka pēdējo gadu laikā Latvijā paveikts būtisks progress pacientu drošībā, kas bijis saistīts gan ar Eiropas Padomes regulas pieņemšanu par rīcības programmu veselības jomā, gan ar Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra un zobārstniecības preklīnikas atvēršanu RSU. J. Gardovskis uzsvēra:

"Līdzīgi kā aviācijas pilotiem, arī ārstiem ir uzticētas daudzu cilvēku dzīvības, līdz ar to mums nav tiesību procedūras pirmo reizi veikt uz cilvēkiem. Tie laiki ir pagājuši. Mūsdienās topošie mediķi tiek izglītoti, izmantojot jaunas metodes un tehnoloģijas. Turklāt prasmes ir jāatjauno un jāizkopj arī vadošajiem un pieredzējušajiem speciālistiem, līdzīgi kā citās Rietumvalstīs, kur pat pēc ilgāka atvaļinājuma ķirurgi atkārto manipulācijas uz simulāciju mulāžām. Tāds ceļš ir jāiet arī Latvijai."

Savukārt veselības ministre Anda Čakša norādīja, ka

ikviena sākotnējā darbība sākas ar apmācību. Tas attiecas arī uz pacientu ārstniecību un aprūpi.

A. Čakša arī atzīmēja, ka pašlaik jau ir izstrādāta koncepcija par pacientu drošību, turklāt Ministru kabineta noteikumos Nr. 60 Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām ir punkts, kurā definēti pasākumi sniegto ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadībai.

Aktuālie pacientu drošības jautājumi

Semināra pirmajā daļā Pacientu drošības aktuālie jautājumi mūsdienu veselības aprūpē uzstājās medicīnas tiesību eksperte Olita Staņislavska, kas norādīja uz tiesisko regulējumu un tiesu praksi pacientu drošības jomā, to skaitā, par ārstniecības iestādes un ārstu atbildību, uzsverot, ka ārstniecības personai jāspēj savu lēmumu patstāvīgi pamatot un par to jāuzņemas pilna atbildība. RSU Medicīnas fakultātes prodekāne Daiga Behmane  runāja par veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas metodikas ieviešanas pieredze Latvijā. Savukārt BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols iepazīstināja ar Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pieredzi pacientu drošības un kvalitātes vadībā.

Simulāciju demonstrācija un analīze

Savukārt otro semināra daļu Simulācijās balstītas medicīnas izglītības loma pacientu drošības uzlabošanā medicīnas praksē atklāja RSU Medicīnas fakultātes dekāna Gunta Baha prezentācija par esošā simulācijās balstītā medicīnas studiju sistēmu kā ceļu uz pacientu drošību. RSU MF Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja Dace Rezeberga iepazīstināja ar atziņām un novērojumiem simulācijās balstītas medicīnas izglītības pieredzi ginekoloģijā un dzemdniecībā. Arī Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas valdes locekle Eva Strīķe sniedza ieskatu simulācijās balstītas medicīnas izglītības pieredzē anestezioloģijā. Semināra noslēgumā RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktors Roberts Rezgalis, RSU docents Reinis Balmaks un psihologs Reinis Upenieks demonstrēja video materiālu ar simulāciju izspēli bērnu reanimatoloģijā, piedāvājot semināra dalībniekiem to kopīgi ar video materiālā iesaistītajiem studentiem izanalizēt. Noslēgumā dalībnieki vienojās, ka pamatprasmes, zināšanas un iemaņas ir jāatkārto regulāri ikvienam medicīnas personālam, turklāt apmācībā video ierakstiem un to vēlākai analīzei ir ļoti liels pedagoģiskais efekts. 

Semināra materiāli

Medicīnas tiesību eksperte O. Staņislavska. Pacientu drošība un ārstu atbildība

Medicīnas fakultātes prodekāne D. Behmane. Veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības novērtēšanas metodikas ieviešanas pieredze Latvijā

BKUS valdes priekšsēdētājs V. Ābols. Labās prakses piemērs – Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Medicīnas fakultātes dekāns prof. G. Bahs. Esošā simulācijās balstītā medicīnas studiju sistēma – ceļš uz pacientu drošību

RSU MF Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadītāja prof. D. Rezeberga un RSU doc. A. Miskova. Simulācijās balstītas medicīnas izglītības pieredze ginekoloģijā un dzemdniecībā

Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas valdes locekle E. Strīķe. Simulācijās balstītas medicīnas izglītības pieredze anestezioloģijā

VIDEO: Reiņa Balmaka un Luīzes Bidiņas veidotais simulācijas video