Pārlekt uz galveno saturu
ESF

Pagājušajā semestrī RSU Eiropas Studiju fakultāte noslēdza sadarbības līgumu ar mārketinga aģentūru BSMS par mārketinga un reklāmas nozares praktisko aktualitāšu integrēšanu Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras studiju programmu un bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma saturā, lai veicinātu darba vidē un nozares specializācijā balstītu mārketinga izglītību, tajā ietverot vieslekcijas, radošās darbnīcas un prakses iespējas. Mārketinga aģentūra BSMS ir viena no vadošajām mārketinga un merčendaizinga aģentūra Latvijā, kas izstrādā un realizē kampaņas un pasākumus nodrošinot radošos, digitālos kā arī dizaina un ražošanas risinājumus.

Sadarbības galvenie mērķi ir sekmēt studiju kvalitātes celšanu, augstākās izglītības sistēmas attīstību, piedāvāt prakses iespējas un sasaistīt studentu pētnieciskos darbus ar nozares aktualitātēm. Motivācija līguma slēgšanai balstās tajā, ka studentiem, absolvējot studiju programmu, ir jābūt pēc iespējas skaidrākai apziņai par to, kas viņus sagaidīs darba tirgū – kādas prasmes un kompetences nepieciešamas, uzsākot karjeru mārketinga nozarē.

Sadarbībā ar BSMS jau aizvadītas vairākas aktivitātes. Studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma trešā gada studējošie pavadīja dienu BSMS daudzfunkcionālajā dzīvesstila, video un foto studijā bstudio, kur ieguva zināšanas par to, kā ir strādāt aģentūrā, ko sevī ietver zīmols un tā pozicionēšana. Studentiem bija arī iespēja pašiem izmēģināt, kā noris darbs aģentūrā, profesionālā fotostudijā veidojot reklāmas plakātus. Sadarbība, izstrādājot risinājumus problēmjautājumiem studiju kursu Patērētāju uzvedība un Starptautiskais mārketings ietvaros. Uzņēmuma BSMS pārstāve Inga Buša Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras studentiem nolasīja vieslekciju par mērķiem, to sasniegšanu un personīgo pieredzi mārketinga jomā.

BSMS piedāvā arī studiju prakses iespējas, ko jau izmanto vairāki studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma studenti. Studenti par savu praksi izsakās šādi: “BSMS sniedza pirmo pieredzi mārketinga aģentūrā, kas, manuprāt, bija lieliska iespēja, kur varēja manīt radošu darba vietas izkārtojumu, par kuru tiek minēts katrā universitātes lekcijā, kā arī sastapt draudzīgu un atvērtu darbinieku kolektīvu. Priecājamies par iespēju BSMS praksē attīstīt  prasmes filmēšanā.”

Plānots attīstīt sadarbību arī pētniecisko darbu izstrādes jomā, lai studējošajiem būtu iespēja caur pētniecību iedziļināties nozarei aktuālās problēmās un kopā ar aģentūras pārstāvjiem strādāt pie risinājumu izveides. Mārketinga aģentūra ir aktualizējusi pētniecisko jautājumus studiju programmas studentu bakalaura darbiem, kas veido sasaiti ar nozari un veido problēmorientētu pieeju.

Priecājamies par veiskmīgi iesākto sadarbību un nozares vēlmi ieguldīt mārketinga izglītības attīstībā!

bsms_foto.jpg

bsms_foto1.jpg