Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
ESF

Veselības aprūpe, medicīna, uzņēmējdarbība, politika… Ikviena šo un citu nozaru speciālista veiksmīgu darbību veido ne vien specifiskās zināšanas, bet arī tiesību normu pārzināšana un lietojuma prasmes. Tiesību lietojumam paredzētā izglītība gan uzskatāma par pilnīgu vien tad, ja studijas palīdz veidot zināšanas arī par tiesiskajiem strīdiem un to risināšanu.

Mēdz sacīt tā: "Izstāsti man un es ātri aizmirsīšu; parādi un es ilgi atcerēšos." Lai ilgāku laiku atcerētos studiju gaitā iegūtās teorētiskās zināšanas, RSU Eiropas studiju fakultātes programmas Starta uzņēmējdarbības vadība studenti 4. decembrī izmantoja iespēju vērot tiesas procesu Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.

Pasniedzēja Ligita Landzmane un studenti pateicas tiesas administrācijai, jo īpaši priekšsēdētājas palīdzei Jeļenai Tretjakovai, par studentu laika iespējām un interesēm piemērotas tiesas sēdes piemeklēšanu. Pateicoties J. Tretjakovas atbalstam, studenti vienas tiesas sēdes laikā varēja vērot iespējami daudz procesuālo darbību, arī emocionāli iespaidīgo roku dzelžos saslēgta tiesājamā atvešanu konvoja pavadībā.

Pateicamies arī tiesnesei Guntai Sokolovai par īpašo attieksmi pret studentiem, ko viņa demonstrēja, sniedzot atbildes uz studentu jautājumiem tiesas sēžu starplaikos un aicinot apmeklēt arī citas atklātās tiesas sēdes.

SUV_studenti_tiesa.jpg

Programmas Starta uzņēmējdarbības vadība studenti kopā ar tiesnesi Guntu Sokolovu