Pārlekt uz galveno saturu
Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendija farmācijā

No 16. līdz 20. maijam Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultātē intensīvu komunikācijas prasmju lekciju un nodarbību ciklu notur vieslektore Erika L. Freitasa (Erika L. Freitas, Regis University, ASV), kas ietilpst šogad mūsu universitātē dibinātās Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendijas farmācijā programmā.

Vieslektores vadībā ceturtā kursa studenti šajā nedēļā izkopuši virkni prasmju, kas nepieciešamas darbā ar aptiekas klientu: pamatinformāciju, kas pacientam jāsniedz līdz ar zālēm, farmaceitu tehniskās valodas vienkāršošanu, motivējošo interviju kā efektīvu konsultēšanas tehniku, stratēģijas, kas veicina pacienta ieradumu maiņu un citas. Teorijas nostiprināšanai topošie farmaceiti izspēlējuši lomu spēles un ar aktieri – pacientu – simulējuši dažādas situācijas. Šāda veida treniņš ir būtisks, lai sagatavotu studentus gan piektā kursā paredzētajai praksei, gan valsts eksāmenam studiju programmas noslēgumā.

Akadēmiskās kapacitātes stiprināšanas stipendija dibināta ar mērķi stiprināt RSU Farmācijas fakultātes akadēmisko kapacitāti, pieaicinot ārvalstu viespasniedzējus RSU studējošo, kā arī fakultātes akadēmiskā personāla apmācībai. Stipendijas uzdevums ir sekmēt starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju RSU Farmācijas fakultātē. Stipendija paredzēta dažādu farmācijas studiju kursu kvalitātes pilnveidei.