Pārlekt uz galveno saturu
Lepojamies!
Studentiem
Atzinība
Darbiniekiem

2020. gada 30. oktobrī Ordeņu kapituls par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecēla Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Patoloģijas katedras asoc. prof. Ojāru Teteri, kurš ir Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vecākais tiesu medicīnas eksperts un Zinātniski metodiskās padomes priekšsēdētājs.

ojars_teteris.jpg

Kas jums savā darbā sagādā vislielāko prieku?

Kā jau katram no mums, lielākais ir radīšanas prieks, darbs, kurā redzi jēgu, saskati perspektīvu, tūlītēju vai vēlāku rezultātu, darbs, kurš pilnveido tevi un citus.

Iedvesmojošs darbs, protams, ir ar mūsu jauno kalvi – tiesu medicīnas specialitātes rezidentiem. Var teikt, ka Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra un RSU ilggadējās sadarbības auglis ir mūsdienīgas jauno tiesu medicīnas ekspertu specialitātes četrgadīgās skolas izveide, kura atbilst Eiropas standartiem.

Nav kauns arī par 20 pavadītajiem gadiem pedagoģiskajā darbā ar Medicīnas fakultātes studentiem un 10 gadiem, mācot tiesu medicīnu Policijas akadēmijas studentiem. Arī tagad – pēc daudziem gadiem – ik pa brīdim kāds, kuru vairs sejā neatpazīstu, uz ielas vai apturot automašīnu pasveicina, un es saprotu – tas droši vien ir bijušais skolnieks.

Piešķirtais valsts apbalvojums ir apliecinājums tam, ka esat sekmējis Latvijas izaugsmi un attīstību. Par kuru no paveiktajiem darbiem jums ir vislielākais gandarījums?

Vislielākais gandarījums ir par darbiem, kuri bijuši radoši un prasījuši vislielākās pūles. Vai nu tā bijusi disertācija, daudziem mediķiem un juristiem vēl līdz šim noderīga mācību grāmata, praktikums, skaidrojošā vārdnīca, rezidentūras studiju programmas izveide un attīstība, zinātniskie pētījumi, pedagoģiskā darbība.

Kam pašlaik jūsu darbā tiek veltīta vislielākā uzmanība vai visvairāk laika?

Pašlaik uzmanība un laiks tiek veltīts ikdienas darbam vecākā tiesu medicīnas eksperta amatā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, kur esmu arī Zinātniski metodiskās padomes priekšsēdētājs, Latvijas Tiesu medicīnas ekspertu asociācijā, kur esmu valdes loceklis un sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs, RSU, kur Rezidentūras studiju fakultātē esmu tiesu medicīnas ekspertu studiju programmas vadītājs un tiesu patoloģijas docētājs. Sadarbojos ar RSU Juridisko fakultāti, palīdzot apgūt tiesu medicīnas zinības tiesību zinātņu studentiem, tiek piedāvāta arī studiju programma policistu akadēmiskajai tālākizglītībai.

2021. gada pavasarī notiks RSU Zinātnes nedēļa. Vai un kā piedalīsieties RSU starptautiskajā zinātniskajā konferencē?

Nesen Eiropas Savienības granta iegūšanai izstrādājām starpdisciplināru projektu galvas smadzeņu traumu un aksonālo bojājumu pētniecībai, kas zinātnisko projektu konkursā šogad iekļuva otrajā kārtā. Neraugoties uz finansiālajām problēmām un karantīnas ierobežojumiem, turpinās rezidentu pētnieciskie darbi. Tālākizglītības kursiem tiek gatavoti pētījumi un ziņojumi tiesu ekspertu un medicīnas ētikas jautājumos, tiek pētīta mūsdienu letālu transporta traumu morfoloģija, asociācijas sēdē ziņots par tiesas zinātņu pedagoģijas jaunākajām tendencēm. Ceram, ka izdosies noorganizēt Baltijas Tiesu medicīnas asociācijas konferenci. Nav aiz kalniem Latvijas akadēmiskās tiesu medicīnas simtgade. Par kādu no minētajām tēmām ziņosim RSU starptautiskajā zinātniskajā konferencē.

Kas ikvienam Latvijas iedzīvotājam būtu jāņem vērā, lai nākotnē mūsu valsts būtu sakārtota labklājības zeme?

Lai nākotnē mūsu Latvija būtu sakārtota labklājības valsts, vajadzīgs patriotisms, sadzīves ētika, jauna izpratne, ka labklājība ir nevis mantība, bet svaigs gaiss, tīrs ūdens, nepiesārņota zeme un pārtika, kas sabiedrībai dod veselību.

Vajadzīga arī dzīves jēga un interesantas darbs, emigrācijas apturēšana, jaunu cilvēku reemigrācija, dzimstības pārsvars pār mirstību, valsts atribūtu – genofonda, valodas, teritorijas, nacionālās kultūras un paražu – saglabāšana. Lai arī mūsu pēctečiem sirds ietrīsētos un pārņemtu lepnums, zem Latvijas karoga dziedot mūsu himnu. Un tomēr – "pastāvēs, kas pārvērtīsies"! Ceru, ka nepārvērtīsimies tā, ka paši sevi nepazīsim.

Kas jums šajā sarežģītajā laikā dod spēku un enerģiju?

Laiku bez ārējiem faktoriem daļēji sarežģījam mēs paši ar nepārdomātu rīcību vai nespējot par tādu vienoties. Demokrātijas brālis ir anarhija. Esam radījuši aplenkuma stāvokļa atmosfēru un atkaujamies ar ziepēm, spirtu un maskām. Nokavējām laiku un neizvēlējāmies vislabāko taktiku.

Spēku un enerģiju dod zināma briesmu ignorēšana un turpināšana darboties, skaidrība, ka jauno paaudzi slimība nepļauj, prieks, ka mūsdienu medicīniskās tehnoloģijas ļauj ātri un vienlaikus vairākās valstīs izstrādāt un rūpnieciski sākt ražot vakcīnas.

Pastaigas mežā ļauj nomierināt domas, teniss noņem spriedzi. Dzīve turpinās un turpināsies. Spēku dod cerība un perspektīva. Sadarbība.

Drīz vien būs Ziemassvētki un sāksies jauns gads. Ko jūs novēlat RSU saimei, sagaidot 2021. gadu?

RSU saimei Ziemassvētkos novēlu dvēseles mieru, būt veseliem, jaunajā un turpmākajos gados veicināt sabiedrības veselību, būt vienotiem un, protams, attīstīties, iekļūt un noturēties pasaules universitāšu elitē, bet par visu vairāk – atgriezties pie lielākās greznības, t. i., ciešām un siltām cilvēku savstarpējām attiecībām. Tāpēc novēlu visiem  satikt pie Jaungada eglītes savus mīļos svaigā gaisā Latvijas mežā!

Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais Latvijas valsts apbalvojums, ko piešķir par īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā.