Pārlekt uz galveno saturu
Atgriešanās
Darbiniekiem
Pētniecība

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) vadošā pētniece un Bioinformātikas grupas vadītāja Baiba Vilne, atceroties studiju gadus, stāsta, ka pēc bakalaura grāda saņemšanas viņai paveicās iegūt Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (VAAD) stipendiju un toreiz jauno studenti uzņēma Minhenes Tehniskajā universitātē maģistra programmā. Baiba sāka studēt molekulāro biotehnoloģiju un kā savu galveno priekšmetu izvēlējās bioinformātiku.

baiba_vilne.jpg

Jau doktorantūras laikā Baiba nonāca ciešā kontaktā ar klīniku, jo viņas doktora darbs bija saistīts ar hematopoētisko cilmes šūnu un to nišas mijiedarbību izpēti. Pēc doktorantūras studijām pētniece palika Minhenē un sāka strādāt Vācijas sirds centrā, pētot koronāro artēriju slimību un ar to saistīto ģenētisko risku.

Brīdī, kad Baiba pieteicās VAAD stipendijai, viņa zināja, ka dodas uz ārzemēm, lai gūtu pieredzi, tomēr noteikti atgriezīsies, lai to dāvātu Latvijai. Toreiz gan bija domāts palikt uz maģistrantūras studiju laiku, varbūt arī doktorantūru, bet ne obligāti 13 gadus, kā tas notika.

Atbildot uz jautājumu par atgriešanās iemesliem, Baiba stāsta, ka Latvijā tāpat kā daudz kur citur pasaulē pietrūkst bioinformātikas, tomēr, piemēram, Vācijā ir jau izveidojusies sava sistēma un hierarhija, savukārt mūsu zemē šobrīd ir iespēja uzbūvēt pašai savu bioinformātikas grupu no jauna, kas ir fantastisks izaicinājums.

"RSU īsteno modernu izaugsmes virzienu, attīstot studentiem digitālās prasmes, to skaitā bioinformātiku un medicīnas attēlu analīzi, interesi par datubāzēm un datu anotācijām, kas iegūst aizvien lielāku nozīmi personalizētās medicīnas kontekstā. Visi šie jaunie trendi jau šodien ir RSU attīstības dienas kārtībā," uzsver vadošā pētniece Baiba Vilne.