Pārlekt uz galveno saturu

Anatomijas laboratorija ir neatņemama Anatomijas un antropoloģijas institūta daļa, jo nav iedomājams pilnvērtīgi sagatavot jaunos mediķus darbam ar dzīviem cilvēkiem, ja savas zināšanas viņi apgūtu tikai teorētiski.

Patlaban Anatomijas un antropoloģijas institūtā jaunajiem mediķiem ir vienas no tehniski pilnīgākajām medīcīnas mācību iespējam, kādas pastāv mūsdienu modern mācību vidē. Studentiem ir pieejamas planšetes un plākāti, gan īsti kauli un orgāni, gan to plastmasas atveidojumi jeb mulāžas. Kā īpaši jāzsver vācu anatoma Gintera fon Hāgena speciāli sagatavotie, plastinētie preparāti, kas anatomijas studijām sniedz nebijušas iespējas. Pats jaunākais Anatomijas un antropoloģijas institūta ieguvums ir virtuālo trīsdimensiju sekciju galds, kas dod iespēju modelēt vairāk nekā 600 klīnisko gadījumu, kā arī detalizēti apskatīt dažādu dzīvnieku skeletus un uzbūves modeļus.

Tomēr jāņem vērā, ka neviens no minētajiem materiāliem nevar aizstāt darbu ar īstu mirušā cilvēka ķermeni. Anatomijas laboratorija nodrošina mācību procesu gan ar speciāli sagatavotiem mirušu cilvēku muskuļu un orgānu uzskates materiāliem, gan studentiem ir iespēja pasniedzēju vadībā izstrādāt individuālus zinātniskos darbus, preparējot līķus, un interesanti, ka katru gadu šāda tipa zinātnisko darbu uzsāk ap 100 studentiem!

Kopš 1993. gada 1. janvāra, Anatomijas laboratorija darbojas saskaņoti ar Ministru kabineta (Augstākas Padomes) izdoto saistošo likumu Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, sākotnēji darbojoties ar veselības ministra A. Požarnova parakstītu atļauju izmantot miruša cilvēka ķermeni mācību un zinātniskajiem mērķiem. Svarīgākās izmaiņas, kas ieviestas tagad un ir saistošas laboratorijai kopš 2012. gada, ir tās, ka Anatomijas laboratorijā nonāk tikai cilvēki, kas sevi ir apzināti novēlējuši zinātnes un medīcinas vajadzībām savas dzīves laikā un šo gribu fiksējuši Pilsonības un migrācijas nodaļu dokumentos. Atbilstīgi mainītajai Latvijas likumdošanai Anatomijas laboratorija 2015. gada 1. septembrī no Zāļu valsts aģentūras saņēma RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtam izsniegtu audu un šūnu izmantošanas atļauju. Tas nozīmē, ka Anatomijas laboratorijai ir plašas iespējas ne vien izmantot miruša cilvēka ķermeni mācību procesā, bet arī izgatavot jaunus preparātus.

Sekojot līdzi dinamiskajam sabiedriskās domas un izglītības plūdumam, Anatomikums ir reaģējis arī uz negācijām sabiedrībā, par kurām nesoda, bet kuras atklāj morāli ētiskas dilemmas. Šādiem piemēriem pieder gadījumi, kad piederīgie mēģina “pieteikt” vēl dzīvu esošu savu radinieku Anatomikumam vai arī reizes, kad cilvēks sevi novēl mācību un zinātniskiem mērķiem, bet izdara pašnāvību… Līdztekus juridiskajiem aspektiem parādās jautājums par žēlsirdības kā augstākās morālās vērtības izpratni, un Anatomikums ir juridiski formulējis savas tiesības atteikties pieņemt mirušā cilvēka ķermeni šādos gadījumos. Lai gan jānorāda, ka regulārais darbs masu medijos un sadarbība ar tiem jau 2016. gada nogalē radīja situāciju, kad AAI iespējamās mirušo ķermeņu vietas bija praktiski aizpildītas. Šis fakts, savukārt, vērtējams kā Latvijas sabiedrības morāli ētiskā līmeņa paaugstināšanās, visā pilnībā atklājot cilvēka dāsno dabu.