Pārlekt uz galveno saturu

Māras Pilmanes vadībā aizstāvējušies 30 doktoranti (29 darbu vadītāja, viena darba konsultante)

 • Edīte Vārtiņa. Labā priekškambara audu morfoloģisks raksturojums pacientiem ar koronāro sirds slimību (KSS) un deģeneratīvu aortālā vārstuļa stenozi (AoVS). Dr med 18.10.2021.
 • Zane Vitenberga-Verza. Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) skartu audu morfoloģisks raksturojums. Dr med 28.12.2020.
 • Jānis Zariņš. Kaulu struktūras pārmaiņas pēc divfāzisku vai trīsfāzisku stronciju saturošu biomateriālu implantācijas dzīvniekiem ar eksperimentālu osteoporozi. Dr med 09.12.2020.
 • Anna Junga. Intraabdominālu saaugumu veidošanās un norises kompleksie morfoģenētiskie aspekti bērniem līdz gada vecumam. Dr med 08.11.2019.
 • Gunta Sumeraga. Neirohumorālās inervācijas un neirogēnā iekaisuma nozīme deguna un aizdegunes gļotādā pacientiem ar aizdegunes tecēšanas sindromu. Dr med 10.01.2018.
 • Jolanta Vamze. Reaktogenitātes raksturojums attālinātos laika periodos pēc kaulaudu aizvietojošo biomateriālu implantācijas. Dr med 08.07.2016.
 • Aigars Reinis. Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes noteikšana uz oriģināli sintezētu biomateriālu virsmas in vitro un in vivo pētījumos un to ietekme uz iekaisuma citokīnu ekspresiju audos. Dr med 07.11.2016.; darba konsultante
 • Liene Smane. Audu funkcionālā morfoloģija bērniem ar abpusējām caurejošām lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm ontoģenētiskā aspektā. Dr med 09.12.2016.
 • Māris Gržibovskis. Specifisko signālmolekulu kvalitatīvais novērtējums akveolārajā kaulā un periodonta audos dažādās vecuma grupās. Dr med 22.05.2015.
 • Olga Zaikovska. Naga funkcionālās vienības pārmaiņas onihomikozes pacientiem. Dr med 01.06.2015.
 • Elga Sidhoma. Psoriāzes slimnieku ādas lokālās aizsardzības sistēmas morfoloģisks raksturojums. Dr med 02.10.2015.
 • Ilze Kreicberga. Molekulāro procesu raksturojums dažādu gestācijas vecumu placentās. Dr med 19.05.2014.
 • Arta Bārzdiņa. Bērnu galvas traumas dažādu terapijas modeļu novērtēšana. Dr med 04.09.2013.
 • Ģirts Šalms. Kaulaudus aizvietojošo biomateriālu Integrācija atrofiska augšžokļa mugurējā daļā. Dr med 21.10.2013.
 • Anna Miskova. Augšanas faktoru un gēnu sadalījums I trimestra cilvēka embriju audos dažādas implantācijas gadījumos. Dr med 15.10.2012.
 • Zane Lauriņa. Gēnu/transkripcijas un augšanas faktoru saistība ar periodonta patoloģijām. Dr med 09.03.2011.
 • Iveta Jankovska. Augšanas faktori ortognātisko anomāliju patoģenēzē un remodelēšanas procesā pēc žokļu osteotomijām. Dr med 23.02.2011.
 • Olafs Volrāts. Liesu saudzējošas ķirurģiskas taktikas izstrāde bērniem ar portālās hipertensijas sindromu un hematoloģiskām saslimšanām, lai novērstu postsplenektomijas sepses rašanos. Dr med 15.12.2011.
 • Benita Krivicka-Užkurele. Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieru imūnhistoķīmiskā izpēte iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē un diagnostikā. Dr med 28.06.2010.
 • Ilga Šematoviča. Govs dzemdes morfofunkcionālās pārmaiņas dažādos laika periodos pēc atnešanās. Dr med vet 30.06.2010.
 • Kaspars Stāmers. Siekalu dziedzeru išēmiskā slimība. Dr med 29.12.2010.
 • Anita Oginska. Latvijas jaundzimušo longitudinālais pētījums 2004.–2006. gadā. Dr med 28.09.2009.
 • Ize Šalma. Sintētisko kalcija fosfāta biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc eksperimentālās implantācijas mutes, sejas un žokļu rajonā. Dr med 21.09.2009.
 • Anda Valdovska. Ūdeļu barības līdzekļu patogēno sēņu ietekme uz ūdeļu morfopatoloģiju. Dr med vet 04.06.2008.
 • Māra Rone. Rosacea klīniskie un morfopatoģenētiskie pētījumi. Dr med 16.12.2008.
 • Aurika Babjoniševa. VIP un P vielas IMH un RIH pētījumi astmātiķiem. Eiropas Neiropeptīdu Kluba 2005. gada zinātniskās konferences balvas laureāte. Dr med 19.10.2007.
 • Zane Ābola. Barības vada atrēzijas klīnisko un morfopatoģenētisko komplekso pētījumu kombinācija ķirurģiskās ārstēšanas tehnikas izvēlē. Dr med 06.12.2007.
 • Regīna Tamane. Liellopu corpus luteum hormonu ekspresija cikla un grūsnības laikā. Dr med vet 30.01.2004.
 • Dzintars Mozgis. Cilvēka anorektālā rajona anomāliju kompleksa diagnostika un ķirurģiska ārstēšana. Dr med 17.06.2004.
 • Ilva Duļevska. Latviešu meiteņu 20. gs. morfoloģisko pārmaiņu raksturojums. Dr med 16.04.2003.

Valērijas Gromas vadībā aizstāvējušies 4 doktoranti (visu darbu vadītāja, viena darba konsultante)

 • Tatjana Zaķe. Thyroid Autoimmunity: Exploring the Role of Th17-associated Cytokines and Pathomorphological Mechanisms Involved in the Pathogenesis of Hashimoto’s Thyroiditis and Graves’ Disease. Dr med 02.12.2021.
 • Ints Bruņenieks. Taisnās zarnas sienas klīniskās, biomehāniskās un morfoloģiskās īpatnības pacientiem ar obstruktīvās defekācijas sindromu. Dr med 26.06.2020.; darba konsultante
 • Ilze Upeniece. Dažādu ādas lichen planus klīniski morfoloģisko apakštipu patoģenētisko mehānismu izpēte.  Dr med 25.09.2018.
 • Sandra Skuja. Alkohola un narkotisko vielu izraisītu CNS izmaiņu morfoloģiskā izpēte, 06.10.2014.
 • Anna Ivanova. Siekalu dziedzeru un oronazofaringeālo audzēju klīniskā un morfoloģiskā izpēte, herpes grupas vīrusu lomas analīze malignā procesā, Dr med. 11.11.2013.

Jāņa Vētras vadībā aizstāvējušies 12 doktoranti (visu darbu vadītājs)

 • Aigars Reinis. Biomateriālu mikrobiālā kontaminācija. Tās cēloņi un sekas in vivo un in vitro pētījumos. Dr med 07.11.2016.
 • Artūrs Utināns. Maģiskās un kritiskās domāšanas mijiedarbība Medicīnas fakultātes studentiem. Dr med 02.11.2015.
 • Oksana Koļesova. Iegurņu morfoloģija mūsdienu Latvijas populācijā. Dr med 06.10.2014.
 • Armen Gabrieljanc. Eitanāzijas fenomens krimināltiesiskajā, kriminoloģiskajā un medicīniski bioloģiskajā aspektā. Dr med 06.06.2014.
 • Zeltīte Cēderštrēma. Latvijas zēnu fiziskās attīstības izvērtējums gadsimtu pārmaiņu kontekstā. Dr med 24.02.2010.
 • Ilze Šalma. Sintētisko kalcija fosfāta biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc eksperimentālās implantācijas mtes, sejas un žokļu rajonā. Dr med 21.09.2009.
 • Simonas Gribauskas. Craniofacial morphplogy of medieval and modern human populations in the territories of Latvia and Lithuania. Dr med 05.06.2009.
 • Dzintra Kažoka, Sievietes bioloģiskā statusa izvērtējums Latvijā, Dr med 25.02.2009.
 • Anita Oginska. Latvijas jaundzimušo longitudinālais pētījums 2004.–2006. gadā. Dr med 28.09.2009.
 • Silvija Umbraško. Skolēnu stājas un pēdas parametru vērtējums kā fiziskās attīstības rādītājs gadsimtu mijā, Dr med17.03.2006.
 • Ilva Duļevska. Latviešu meiteņu 20. gs. morfoloģisko pārmaiņu raksturojums. Dr med 16.04.2003.
 • Vladimirs Skļarēvičs. Pēdas garenvelves augstuma izmaiņas ietekmējošie faktori pirmsskolas vecuma bērniem. Dr med 17.12.2003.

Ilvas Duļevskas vadībā aizstāvējies viens doktorants (darba vadītāja)

 • Zeltīte Cederštrēma. Rīgas skolas vecuma zēnu fiziskās attīstības rādītāju vērtējums gadsimta mijā, Dr med 2010.