Pārlekt uz galveno saturu

Darba grupas un skolām domāti projekti

 • Starpinstitūciju darba grupa “Jaunā pārtika”, Zemkopības min. rīkojums nr. 164 no 29.11.2017. (M.Pilmane);
 • AAI ekskursiju un virtuālo ekskursiju organizēšana skolām (M. Pilmane)
 • Darbs akcijā “Pielaiko studijas” – 14.02.2017., 21.02.2017.; 06.02.2019.; 05.02.2020; 12.02.2020. (M. Pilmane), S. Umbraško – 2019., 2020. gads
 • Līdzdalība rezultātu prezentācijā un demonstrācijā studentu grupai „Pētniecības akadēmijas” pasākuma ietvaros 2018. gada 28. novembrī (M. Pilmane, Dz. Kažoka, V. Groma)
 • 11. un 12. klases bioloģijas olimpiādes ,,Homines 2018” organizēšana 2018. gada 26. martā un 10. un 12. klases bioloģijas olimpiādes, Homines 2019” organizēšana 2019. gada 16. aprīlī (M. Pilmane, Z. Vitenberga, Dz. Kažoka, S. Umbraško, I. Duļevska)
 • Starpinstitūciju darba grupa „Jaunā pārtika“ pie Zemkopības ministrijas par klonētu dzīvnieku un nanotehnoloģiju ieviešanu – no 02.04.2009. (M. Pilmane)
 • LR Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas dienesta darba grupā – Jaunā pārtika, rīkojums 20.03.2014 (M. Pilmane)
 • Ziemeļu Ministru Padomes starptautiskās grantu programmas NORDPLUS ietvaros ar Rīgas domes līdzfinansējumu un Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) atbalstu, RKĢ projekts ,,Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešiem integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs” (Support to general education schools young people's integration in the Baltic states priority economic sector”) (PVS ID 2654, NPJR-2013/10457) (M. Pilmane, Dz. Kažoka)
 • Jauno mediķu akadēmijas lekciju/nodarbības organizēšana un vadīšana no 2014. gada (M. Pilmane, S. Umbraško, Dz. Kažoka)
 • Ēnu dienas aktivitātes (2011., 2014., 2016., 2018.-2020. – M. Pilmane; 2011. – V.Groma, Dz. Kažoka, S. Umbraško, I. Duļevska; no 2012. gada - Dz. Kažoka, S. Umbraško, I. Duļevska

Izstādes

 • Līdzdalība izstādes „Stradiņa kods”organizēšanā (atklāšana 25.01.2012.) ar eksponātiem no AAI muzeja ekspozīcijas
 • Līdzdalība izstādes „Studentu zinātniskā biedrība” organizēšanā (atklāšana 28.03.2012.) ar personīgajiem eksponātiem un tādiem no AAI Muzeja kolekcijas
 • Bukleta – info lapiņas Institute of Anatomy and Anthropology izveidošana – 06.2013.
 • Līdzdalība izstādē "Medbaltica 2013” 2013. gada septembrī un „Medbaltica2016” 2016. gada septembrī – informācija par elektronmikroskopijas metodēm (V. Groma)

 

 • Atvērto durvju dienas organizēšana AAI – 02.04.2016. (M. Pilmane, Dz. Kažoka) un 01.04.2017. (M. Pilmane)
 • Zinātnieku naktis – organizēšana RSU anatomikumā 2018. gada 28. septembrī (darbnīcas Audi modernā skatījumā, S. Skuja, un Digitālais cilvēks, Dz. Kažoka) un 2010. gada 24. septembrī (Kāpēc mums jāpazīst savs anatomiskais ķermenis? , M. Pilmane, V. Groma, Dz. Kažoka)
 • Līdzdalība citu šāda veida sabiedrisku pasākumu organizēšanā un izpildē 2007. gada 28. septembrī (M. Pilmane, Dz. Kažoka, J. Vētra) un 2015. gada 28. septembrī (Dz. Kažoka, E. Sidhoma, G. Skruze), bet 2011. un 2016. gada pasākumā S. Umbraško.
 • No 2020. gada 9. novembra tiek rīkotas AAI vēsturiskās mācību un zinātnes līdzekļu ekspozīcijas zoom ekskursijas virtuālajā vidē (M.Pilmane, V.Konopecka)