Pārlekt uz galveno saturu

Šajā sadaļā aprakstīta dažādu nozaudētu izglītības dokumentu dublikātu, kopiju, norakstu, izrakstu un arhīva izziņu izsniegšanas kārtība.

Diploms ar pielikumiem

Kur doties?

Uz RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļu Dzirciema ielā 16, D korpusā, 1. stāvā, 100. un 101. kabinetā

Kontakti konsultācijām

67409169 vai elektroniski studentuservissatrsu[pnkts]lvrel=" noopener" target="_blank"

Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Personu apliecinošs dokuments, iesniegums (skat. IESNIEGUMS par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu)

Kad jāveic maksājums?

Piecu darbdienu laikā kopš personas iesnieguma saņemšanas RSU

Kur nogādāt maksājuma uzdevumu vai tā ieskenētu kopiju?

Sūtot e-pastu studentuservissatrsu[pnkts]lvrel=" noopener" target="_blank" vai Studentu servisā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 103. kabinetā)

Kad tiks izsniegts jauns dokuments?

Mēneša laikā kopš personas iesnieguma un maksājuma saņemšanas brīža RSU

Kur varēs saņemt gatavo dublikātu?

RSU Studentu servisā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 103. kabinetā)

Kā jūs tiksiet informēts par to, ka dokuments ir sagatavots?

Par paziņošanas veidu jāvienojas ar RSU darbinieku

Kurš var saņemt pieprasīto dokumentu?

Personīgi vai pilnvarota persona

Apliecības par studijām ārpus studiju programmām

Kur doties?

Uz RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļu Dzirciema ielā 16, D korpusā, 1. stāvā, 100. un 101. telpā

Kontakti konsultācijām

Tālrunis: 67409171; e-pasts: auatrsu[pnkts]lv

Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Personu apliecinošs dokuments, iesniegums (skat. IESNIEGUMS par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu)

Kad jāveic maksājums?

Piecu darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas RSU

Kur nogādāt maksājuma uzdevumu vai tā ieskenētu kopiju?

Pa e-pastu auatrsu[pnkts]lv vai personīgi RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, otrajā stāvā, 202. telpā

Kad tiks izsniegts jauns dokuments?

Mēneša laikā no personas iesnieguma un maksājuma saņemšanas brīža RSU

Kur varēs saņemt gatavo dublikātu?

RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, otrajā stāvā, 202. telpā

Kā saņemsiet informāciju par to, ka dokuments ir sagatavots?

Par paziņošanas veidu jāvienojas ar speciālistu

Kurš var saņemt pieprasīto dokumentu?

Personīgi vai pilnvarota persona

Tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi apliecinošs sertifikāts

Kur doties?

Uz RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļu D korpusā, 1. stāvā, 100. un 101. telpā

Kontakti konsultācijām

67409209, 67409216 vai elektroniski kursiatrsu[pnkts]lv

Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Personu apliecinošs dokuments, iesniegums (skat. IESNIEGUMS par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu)

Kad jāveic maksājums?

Piecu darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas RSU

Kur nogādāt maksājuma uzdevumu vai tā ieskenētu kopiju?

Pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv vai personīgi RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, 2. stāvā, 201. telpā

Kad tiks izsniegts jauns dokuments?

Mēneša laikā no personas iesnieguma un maksājuma saņemšanas brīža RSU

Kur varēs saņemt gatavo dublikātu?

RSU Tālākizglītības fakultātes Kursu daļā Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, 2. stāvā, 201. telpā

Kā jūs tiksiet informēts par to, ka dokuments ir sagatavots?

Par paziņošanas veidu jāvienojas ar speciālistu

Kurš var saņemt pieprasīto dokumentu?

Personīgi vai pilnvarota persona

Dokumenta kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšana
(ja nozaudētā izglītības dokumenta dublikāta izsniegšana nav iespējama)

Kur doties?

Uz RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas arhīvu Rīgā, Kuldīgas ielā 9A, 1. stāvā, vai dokumentu pārvaldību Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, 1. stāvā, 100. vai 101. telpā

Kontakti konsultācijām

67602134, 67062637, 67409144 vai elektroniski dpadatrsu[pnkts]lv

Kādi dokumenti jāņem līdzi?

Personu apliecinošs dokuments, iesniegums (skat. IESNIEGUMS par izglītības dokumenta dublikāta, kopijas, noraksta, izraksta vai arhīva izziņas izsniegšanu)

Kad jāveic maksājums?

Piecu darbdienu laikā no personas iesnieguma saņemšanas RSU

Kur nogādāt maksājuma uzdevumu vai tā ieskenētu kopiju?

E-pastā dpadatrsu[pnkts]lv vai personīgi RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas arhīvā Rīgā, Kuldīgas ielā 9A, 1. stāvā, vai dokumentu pārvaldībā Rīgā, Dzirciema ielā 16, D korpusā, 1. stāvā, 100. vai 101. telpā

Kad tiks izsniegts jauns dokuments?

Mēneša laikā no personas iesnieguma un maksājuma saņemšanas brīža RSU

Kur varēs saņemt gatavo dokumenta kopiju, norakstu, izrakstu vai arhīva izziņu?

RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas arhīvā Rīgā, Kuldīgas ielā 9A, 1. stāvā, vai dokumentu pārvaldībā Dzirciema ielā 16, D korpusā, 1. stāvā, 100. vai 101. telpā

Kā saņemsiet informāciju par to, ka dokuments ir sagatavots?

Par paziņošanas veidu jāvienojas ar speciālistu

Kurš var saņemt pieprasīto dokumentu?

Personīgi vai pilnvarota persona

RSU izsniegto dokumentu tulkošana un apliecināšana absolventiem un bijušajiem studentiem

Kur vērsties?

RSU Dokumentu pārvaldības un arhīva daļā

Kontakti konsultācijām

E-pasts: dpadatrsu[pnkts]lv vai dokumentiatrsu[pnkts]lv

Tālrunis: 67409211, 67409230

Pakalpojumu cenrādis

PakalpojumsCena ar PVN
Valsts valodāAngļu valodā
RSU diploma dublikāta izsniegšana (ar vākiem un pielikumu)40,00-
Arhīva izziņa5,005,00 *
Arhīva izraksts no studiju kartes8,8013,60
RSU diploma pielikuma dublikāta izsniegšana9,009,00 *
Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu
(viena A4 lappuse)
3,560,00
Dokumenta apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošām datubāzēm
(viena A4 lappuse)
3,840,00

* Cena attiecas uz gadījumiem, kad studējis angļu valodā, t. i., tulkošana nav nepieciešama.

Arhīva izziņas, norakstus un izrakstus pensijas lietas kārtošanai izsniedz bez maksas.

No maksas par pakalpojumiem atbrīvo gadījumos, ja informāciju pieprasa invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, pensionāri, par trūcīgām atzītas personas, par maznodrošinātām atzītas personas, kā arī, ja dokuments personai ir zudis nelaimes gadījumā vai prettiesiskas darbības dēļ.

Pieprasīto dokumentāciju izsniegt tikai pēc maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas. Gadījumos, kad informācijas pieprasītāji ir pilnībā vai daļēji atbrīvoti no maksājumiem, izsniegt pieprasīto dokumentāciju tikai tad, ja persona iesniedz attiecīgu statusa apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu).