Pārlekt uz galveno saturu

RSU arodorganizācijas mērķis ir pārstāvēt biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses uz

  • darbu un atbilstošu darba samaksu,
  • veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi,
  • atpūtu, garīgu un kulturālu personības pilnveidošanu,
  • profesionālo izaugsmi un līdzdalību veselības un sociālās aprūpes attīstībā,
  • demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanu.

Lai sasniegtu šo mērķi, arodorganizācija iesaistās dialogā ar darba devēju un ārējiem partneriem, līdzdarbojas normatīvo aktu izstrādāšanā un lēmumu pieņemšanā, kas var ietekmēt darbinieku sociāli ekonomiskās tiesības un intereses, organizē biedru izglītošanu juridiskos un sociāli ekonomiskos jautājumos, iesaistīt un apvienot biedrus aktīvai līdzdalībai arodorganizāciju lēmējinstitūciju darbā, nodrošināt informācijas apmaiņu starp biedriem un starp arodorganizācijām.

Jautājumi un atbildes

Kā notiek arodorganizācijas darbs?

Arodorganizācijas darbības pamatprincipus nosaka jumta organizācijas – Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības – statūti.

Kādas priekšrocības ir arodorganizācijas biedriem?

  1. Darba ņēmēju ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību pārstāvēšana sarunās ar darba devēju (piemēram, ja iestādē top koplīgums vai tā grozījumi, arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses šajās sarunās).
  2. Darbinieku interešu pārstāvniecība visas nozares līmenī, kad sarunās tiek iesaistītas valsts institūcijas un citi sociālie partneri.
  3. Arodorganizācijas biedri var saņemt morālu un arī materiālu arodbiedrības atbalstu (piemēram, bezmaksas aizstāvību un juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociāli ekonomiskos jautājumos attiecībās ar darba devējiem un citām valsts institūcijām). Tāpat biedri var pieteikt finansiālo palīdzību īpašos dzīves gadījumos.

Kā kļūt par biedru?

Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Lai iestātos tajā, nepieciešams aizpildīt divas veidlapas.

Iesniegums RSU arodorganizācijai par iestāšanos

Iesniegums RSU grāmatvedībai par to, lai ik mēnesi automātiski ietur arodbiedrības biedra maksu 1 % apmērā no mēneša algas

Infogramma

info_rsu_arodorganizacija.jpg

Saistītās ziņas