Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir RSU Arodorganizācija?

RSU Arodorganizācijas (AO) mērķis ir pārstāvēt biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses uz

  • darbu un atbilstošu darba samaksu,
  • veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi,
  • atpūtu, garīgu un kulturālu personības pilnveidošanu,
  • profesionālo izaugsmi un līdzdalību veselības un sociālās aprūpes attīstībā,
  • demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošanu.

Lai sasniegtu šo mērķi, AO iesaistās dialogā ar darba devēju un ārējiem partneriem, līdzdarbojas normatīvo aktu izstrādāšanā un lēmumu pieņemšanā, kas var ietekmēt darbinieku sociāli ekonomiskās tiesības un intereses, organizē biedru izglītošanu juridiskos un sociāli ekonomiskos jautājumos, iesaistīt un apvienot biedrus aktīvai līdzdalībai arodorganizāciju lēmējinstitūciju darbā, nodrošināt informācijas apmaiņu starp biedriem un starp arodorganizācijām.

Kā notiek arodorganizācijas darbs?

Arodorganizācijas darbības pamatprincipus nosaka jumta arodbiedrības – Latvijas Veselības un sociālās aprūpēs darbinieku arodbiedrības (LVSADA) – statūti.

Kādas priekšrocības ir arodorganizācijas biedriem?

  1. Tā ir darba ņēmēju ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību pārstāvēšana sarunās ar darba devēju. Piemēram, ja iestādē top koplīgums vai tā grozījumi, tieši arodbiedrība pārstāv darbinieku intereses šajās sarunās.
  2. Tā ir darbinieku interešu pārstāvniecība visas nozares līmenī, kad sarunās tiek iesaistītas valsts institūcijas un citi sociālie partneri.
  3. Arodorganizācijas biedrs var saņemt morālu un arī materiālu arodbiedrības atbalstu, piemēram, bezmaksas aizstāvību un juridisko palīdzību darba tiesību, darba aizsardzības un citos sociāli ekonomiskos jautājumos attiecībās ar darba devējiem un citām valsts institūcijām. Tāpat biedri var pieteikt finansiālo palīdzību īpašos dzīves gadījumos.

Kā kļūt par biedru?

Iestāšanās arodbiedrībā ir brīvprātīga. Lai iestātos, nepieciešams aizpildīt divas veidlapas:

  • RSU arodorganizācijai par iestāšanos;
  • RSU grāmatvedībai par to, lai automātiski ik mēnesi ietur arodbiedrības biedra maksu, kas noteikta 1 % apmērā no mēneša algas.

Saistītās ziņas