Pārlekt uz galveno saturu

Kas var pievienoties biznesa inkubatoram?

PINK programma ir pieejama ikvienam interesentam, neatkarīgi no tā, vai viņam ir biznesa ideja, produkta vai pakalpojuma iestrādes.

INK programmai var pieteikties komandas 2–5 cilvēku sastāvā ar kopīgu biznesa ideju; vismaz vienam no komandas dalībniekiem ir jābūt RSU studējošajam, darbiniekam vai absolventam (pēdējo trīs gadu laikā).

Kā var pieteikties biznesa inkubatoram?

Lai kļūtu par pirmsinkubācijas programmas dalībnieku, jāsazinās ar inkubatora komandu un jāaizpilda neliela pieteikuma anketa.

Lai pieteiktos inkubācijas programmā, ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Papildus jāiesniedz visu komandas dalībnieku CV, studējošajiem – studentu apliecības kopija vai izziņa no augstskolas, RSU – absolventiem – RSU diploma kopija, RSU akadēmiskajam un vispārējam personālam – RSU darbinieka apliecības kopija.

Anketu izvērtē inkubatora uzņemšanas komisija, kam pretendentu komanda prezentē savu uzņēmuma ideju.

Inkubatorā nevar pieteikties komanda, ja kāds no tās dalībniekiem vienlaikus saņem atbalstu citā Latvijas vai ārvalstu biznesa inkubatorā.

Kādas idejas var pieteikt biznesa inkubatorā?

Biznesa inkubators ir specializējies ar veselības inovācijām un medicīnas tehnoloģijām saistītajās jomās, taču aicināti ir arī dalībnieki ar biznesa idejām citās nozarēs.

Inkubatorā netiks uzņemtas idejas, kas saistītas ar alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo un citu apreibinošo vielu ražošanu un tirdzniecību, intīmpreču tirdzniecību un intīmpakalpojumu sniegšanu.

Mani interesē dalība inkubatorā, bet man nav idejas.

Biznesa inkubatorā ir izveidota pirmsinkubācijas programma, kuras mērķis ir iedrošināt un motivēt studentus meklēt un attīstīt savu biznesa ideju pieredzējušu mentoru un lektoru pavadībā. B-space ir vieta eksperimentiem un mācību procesam, turklāt interesentiem ir iespēja pievienoties arī citu studentu komandām un attīstīt viņu biznesa idejas.

Man jau ir savs uzņēmums, bet vai es varu saņemt kādu atbalstu inkubatorā?

Jā, protams! Vien jāievēro pāris nosacījumi: kādam no komandas dalībniekiem ir jābūt RSU studējošajam, absolventam vai darbiniekam, kā arī komandas dalībnieki nedrīkst vienlaicīgi saņemt atbalstu kādā citā Latvijas vai ārvalstu inkubatorā.

INK programmā uzņēmuma komanda var saņemt pieeju inkubatora mentoru un ekspertu tīklam, konsultācijas, izmantot koplietošanas telpas un inkubatora resursus u. c.

Vai par dalību biznesa inkubatorā ir jāmaksā?

Nē, biznesa inkubatora programmas, kā arī tā organizētie pasākumi ir bezmaksas. Vienīgais resurss, kas tiek prasīts, ir dalībnieka motivācija un laiks, lai izpildītu dalības nosacījumus un veiksmīgi virzītos uz priekšu savas idejas attīstībā.

Kā atrast inkubatoru?

Inkubatora adrese: Rīga, Vīlipa iela 12. Ar inkubatora komandu var sazināties pa e-pastu bspaceatrsu[pnkts]lv vai meklējot mūs arī Facebook lapā, kur informēsim par mūsu aktualitātēm.