Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Viceprezidente

Latvijas Farmaceitu biedrība

2019 - pašlaik

Prodekāns

RSU Farmācijas fakultāte

2010 - pašlaik

Valdes locekle

Latvijas Farmaceitu biedrība

2009 - pašlaik

Senāta locekle

RSU

2009 - 2019

Dekāns

RSU Farmācijas fakultāte

2018 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU Farmācijas fakultātes Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2018 - pašlaik

Ētikas komisijas priekšsēdētāja

RSU

2011 - 2018

Ētikas komisijas locekle

RSU

2010 - 2013

Viceprezidente

Latvijas Farmaceitu biedrība

2010 - 2018

Docents

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2009 - 2010

docenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2006 - 2009

Prodekāne

RSU Farmācijas fakultāte

2006 - 2009

asistenta p.i.

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2008 - 2009

Aptiekas vadītāja

SIA "Unionmed"

2003 - 2009

Galvenā speciāliste

V/A "P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs" filiāle "Farmācijas muzejs"

2005 - 2006

pieaicinātā pasniedzēja

RSU Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2002 - 2005

Farmaceite

SIA "Sentor Farm aptiekas" Tērbatas aptieka (iepriekš SIA "Dzintara aptieka", SIA "Tērbatas aptieka 1")

2001 - 2002

Farmaceita asistente

SIA "Tērbatas aptieka - 1"

Izglītība

2003 - 2006

Dr. pharm.

Rīgas Stradiņa universitāte, doktora studiju programma Farmācija

*Promocijas darbs "Augstākā farmaceitiskā izglītība: Tērbatas Universitāte, Latvijas Universitāte, Latvijas Valsts universitāte, Rīgas Medicīnas institūts", vadītāja Dr. pharm. Venta Šidlovska, aizstāvēts 06/06/2008

1997 - 2002

Farmaceita grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija

1987 - 1997

Rīgas 45.vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

10.01.2019. Viesseminārs promocijas darbu vadītājiem: kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam

26.09.2018. - 14.11.2018. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotais cikls "Improvizācija pedagoģiskajā darbībā"

29.06.2018. training for The Morisky Widget & the Morisky Medication Adherence Protocol

03.- 17.02.2016.RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotais lekciju cikls "Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?", lekt. J.Jakobs, 8 akad. stundas.

13.01.2016. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas", lekt. S.Gurbo, 2 akad. stundas.

15.04.2015. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra rīkotā lekcija "Learning Expertise in Practise", lekt. prof. P.Jarvis, Surrey University, UK, 2 akad. stundas.

21. – 23.11.2014. Dalība 8. th European Quality Assurance Forum „Working together to take quality forward", Gēteborgas Universitātē.

​22.-24.11.2013. ​Dalība 7. th European Quality Assurance Forum „How does quality make a difference?", Tallinas universitātē​.

08.-14.11.2013. pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku universitātes Farmācijas fakultāti Erasmus programmas ievaros​, iepazīšanās ar studiju programmu Rūpnieciskā farmācija.

27.04.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā."

14.02.2011. Dalība Akadēmiskā informācijas centra rīkotā seminārā „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru."

15. – 17.10.2009. Kursi medicīniskajā izglītībā Dundee universitātes profesores M.Davis vadībā „Medical Education Course, Student-centred Learning."

10.06.2009. E-studiju materiālu izveide un pielietošanas apguve.

08.05.2009. Dalība seminārā „Boloņas process gadu pirms pirmās fāzes noslēguma. Eiropā un Latvijā 1999.-2009.gada posmā sasniegtais un tālākās perspektīvas"

16.01. – 06.02.2009. Intensīvie vācu valodas kursi Gētes institūtā (60 stundas, līmenis B2.2)

28.11.2008. Dalība Latvijas Zinātņu akadēmijas Eiropas programmu centra seminārā „Eiropas pētniecības telpas jaunās perspektīvas"

16.10.2008. Dalība ES finansēta projekta IMPART 6FP ietvaros LAT-TOX rīkotā seminārā „Nanodaļiņas – iespējas un riski"

30.09.2008. Dalība Boloņas procesa seminārā par Latvijas nacionālo ziņojumu 2007.-2008.gada posmu, starptautiskie vērtēšanas kritēriji un tālāk darāmais.

28.04.2008.Dalība seminārā "Boloņas procesa realizācija Latvijas augstskolās – problēmas un risinājumi

03. – 04.04.2008. Kurss "Pārmaiņu vadība", sertifikāts Nr. 531.

23.11.2007. Dalība starptautiskā seminārā "Kvalitātes nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē."

05.02. – 20.06.2007. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes tālākizglītības programma "Augstskolas didaktika: teorija un prakse" (4 KP), sertifikāts Nr.1471

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperts

 

Sociālā farmācija

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Farmācijas vēsture

Sociālā farmācija

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

 

Izstrādātās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Rūpnieciskā farmācija"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Full-time studies, Farmācija

 

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Nepilna laika klātiene, Farmācija

Rīgas Stradiņa universitāte, 2. līmeņa profesionālais augstākais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Rūpnieciskā farmācija

Vadītie studiju kursi

Ievads farmācijā

Farmācijas vēsture

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Latvijas farmācijas vēsture

Docētie studiju kursi

Aptiekas zāļu formu tehnoloģija

Farmācijas vēsture

Ievads farmācijā

Latvijas farmaceitiskās izglītības vēsture

Promocijas darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 3

-Sabīne Lauze (zinātniskā grāda pretendents)), promocijas darba nosaukums "Farmācijas attīstība okupācijas varu ietekmē Latvijā (1939-1960)", Rīgas Stradiņa universitāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra;

-Olga Kiseļova (2.st.gads), promocijas darba nosaukums "Ekstemporālo zāļu pieejamība Latvijas aptiekās: situācijas kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums un nākotnes perspektīva", Rīgas Stradiņa universitāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra;

-Aneka Kļaviņa (2.st.gads), promocijas darba nosaukums "Karboksimetilcelulozes gēlu sistēmu izveide, izmantojot sapropeli un tā ekstraktus", līdzvadītāja vad. pētn. Dr. med. Inese Mārtiņsone, Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija.

-Viktorija Joņina (1.st.gads), promocijas darba nosaukums "Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotāju lietoto uztura bagātinātāju drošuma un lietderīguma analīze"

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2010 - pašlaik

​Latvijas Farmaceitu biedrības valdes locekle

kopš 2017

Starptautiskās Farmācijas vēstures akadēmijas (International Academy of the History of Pharmacy) locekle​

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Gada farmaceits 2006.

 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Ruta Muceniece, Una Riekstiņa, Baiba Maurina, Vija Enina, Jeffrey Atkinson (2018). Pharmacy Practice and Education in Latvia. Pharmacy 2018, 6, 9; doi:10.3390/pharmacy6010009 - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Lauze S, Maurina B, Sidlovska V (2018). The impact of the Baltic Germans’ emigration on the pharmaceutical sector in Latvia (1939-1940) Pharmazie. 2018 Mar 5;73(3):182-184. doi: 10.1691/ph.2018.7164. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Factors related to good asthma control using different medical adherence scales in Latvian asthma patients : an observational study [Elektroniskais resurss] / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.C.Barengo // NPJ Primary Care Respiratory Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27 (2017, June), article No.39, [7 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478625/

Factors related to poor asthma control in Latvian asthma patients between 2013 and 2015 / D.Smits, G.Brigis, J.Pavare, B.Maurina, N.Barengo // Scandinavian Journal of Primary Health Care. - Vol.35, Issue 2 (2017, June), p.186-191. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lauze, Sabīne. Activities of latvian pharmacists in the latvian red cross organization in exile in Germany (1945-1976) / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Die Pharmazie. - Vol.72, No.5 (2017, May), p.300-303. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drogu veikali Eiropā vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spunīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 388.-404.lpp.

Lauze, Sabīne. Farmaceitiskās darbības regulējums Latvijā XX gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 382.-387.lpp.

Perception of the professional knowledge of and education on the medical technology products among the pharmacists in the Baltic and Nordic countries—a cross-sectional exploratory study [Elektroniskais resurss] / D.Volmer, R.Muceniece, B.Maurina ...[et al.] // Pharmacy [Elektroniskais resurss]. - Vol.4, No.4 (2016, Dec.), [p.1-9]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.mdpi.com/2226-4787/4/4/29

Eduards Zariņš - augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 358.-373.lpp.

Lauze, Sabīne. Milda Dūmiņa - ilggadēja Rīgas Medicīnas institūta Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās paaudzes farmaceitu audzinātāja / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 374.-381.lpp.

The national pharmacopoeias of the Baltic States / B.Maurina, R.Kondratas, V.Gudienė ...[et al.] // Die Pharmazie. - Vol.70, No.10 (2015, Oct.), p.684-689. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / S.Lauze, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 450.-461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Klīniskā farmācija / B.Mauriņa, I.Gūtmane // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 43.-48.lpp.

Farmaceitu devums minerālūdeņu pētniecībā un iegūšanā XIX gadsimtā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 302.-308.lpp.

Kārlis Frederkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gadsimta otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 318.-323.lpp.

Šidlovska, Venta. Vācu tautības aptiekāru nopelni Latvijas farmācijas attīstībā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, P.Stepanova // Культурное наследие и туристические территории : сборник материалов II международной научно-практической конференции Балтийской Международной Академии (Рига, Латвия, 15-17 марта, 2012 г.). - Рига, 2012. - С.191-203.

Flow cytometric analysis of glyoxalase-1 expression in human leukocytes / I.Konrade, B.Maurina, M.Dambrova ...[et al.] // Cell biochemistry and function. - Vol.29, N 2 (2011, Mar.), p.171-174. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Tēzes​​

 

 

European Association of Faculties of Pharmacy 2017 Annual Conference, Helsinki, Finland (The new programme of pharmacist' assistant studies – a successful example of cooperation between two higher education institutions) / Baiba Maurina, Olga Kiselova, Elita Ardava. Pharmacy Education, 2018; 18 (1) 21.

 

 

Olga Kiseļova, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Palīgvielas ekstemporālajā receptūrā. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 194.lpp.

 

 

Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2018). Medikamentu pieejamība Latvijā no 1940. līdz 1944. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā).Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV, 335.lpp.

 

 

Sabīne Lauze, Baiba Mauriņa, Venta Šidlovska (2017). The operation of the pharmacy regulatory authorities in Latvia (1940 – 1944). 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 39-40 September, 2017, Abstracts, Page 27.

 

Ekstemporāli pagatavoto zāļu nepieciešamība Latvijas aptiekās / O.Kiseļova, S.Čulkstena, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 233.lpp.

Farmācijas profesors Karls Ernsts Klauss (1796–1864) / O.Kiseļova, A.Smirnova, V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 282.lpp.

Lauze, Sabīne. Aptieku reprivatizācija Latvijā nacistiskās Vācijas okupācijas režīma laikā (1941–1943) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 385.lpp.

Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874-1949) / V.Šidlovska, O.Kiseļova, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 343.lpp.

Lauze, Sabīne. Historical overview of pharmacist postgraduate education in Latvia [Elektroniskais resurss] / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // Pharmacy Education [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.1 (2016), p.174. - 22nd EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference "Post graduate studies in pharmacy education" (Paris, France, May 12-14, 2016) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lauze, Sabīne. USSR legislative impact on the pharmaceutical sector in Latvia (1940-1941) [Elektroniskais resurss] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 7th International Conference of the European Society for the History of Science (ESHS) (Prague, Czech Republic, Sept.22-24, 2016) [Elektroniskais resurss] : Book of Abstracts. - Prague, 2016. - P.360. - Resurss aprakstīts 2017.g. 2.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://7eshs2016.guarant.eu/files/eshs-2016-book-of-abstrac…

Lauze, Sabīne. Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939-1940) / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 345.lpp.

The first experience in launching of postgraduate study programme ‘Industrial Pharmacy’ in Latvia [Elektroniskais resurss] / B.Maurina, I.Barene, B.Galvina, M.Jure // Pharmacy Education [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.1 (2016), p.168. - 22nd EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Annual Conference "Post graduate studies in pharmacy education" (Paris, France, May 12-14, 2016) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://pharmacyeducation.fip.org/pharmacyeducation/article/…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Drogu veikali vēsturiskā skatījumā / V.Šidlovska, D.Spūnīte, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 447.lpp.

Lauze, Sabīne. Aktualitātes Latvijas farmācijā 20. gadsimta 30. gadu beigās / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 451.lpp.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacist activities in the Latvian Red Cross organization during exile in Germany (1945-1968) / S.Lauze, B.Maurina, V.Šidlovska // 42nd International Congress for the History of Pharmacy (Istanbul, Turkey, Sept.8-11, 2015) : Abstracts. - Istanbul, 2015. - P.48.

Lauze, Sabīne. The effect of the Soviet repression on the Latvian pharmaceutical sector 1940-1941 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lauze, B.Mauriņa, V.Šidlovska // 75th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-1566. - Resurss aprakstīts 2016.g. 2.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Medical technology education for pharmacy students and practicing pharmacists in the Nordic and Baltic countries / B.Maurina, R.Muceniece, D.Volmer ...[et al.] // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, Suppl.1 (2015, June), p.10-11. - Starptautiski citējamā izdevumā. - T.p. 75th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Düsseldorf, Germany, Sept.29-Oct.3, 2015). - Düsseldorf, 2015. - Abstr. No.FIPSUB-2009. - Pieejams: http://www.fip.org/dusseldorf2015/

Eduards Zariņš - galvenais augstākās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijā XX gadssimta I pusē / V.Šidlovska, I.Kuļiņenko, B.Mauriņa, S.Lauze, Dz.Bernāte // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 482.lpp.

Impact of students' research projects on quality of pharmacy studies in Riga Stradins University / B.Maurina, I.Barene, D.Bandere, I.Gutmane // 20th Annual EAFP Conference "Science-based pharmacy education: towards better medicines and patient care" (Ljubljana, Slovenia, May 22-24, 2014) : Abstracts for posters and short oral presentations. - Ljubljana, 2014. - P.19.

Lauze, Sabīne. David Hieronymus Grindel (1776-1836) : the significant Latvian pharmacist, physician and scientist / S.Lauze, B.Maurina // Historiae Scientiarum Baltica 2014 : Abstracts of the XXVI International Baltic Conference on the History of Science (Helsinki, Finland, Aug.21-22, 2014). - Helsinki, 2014. - P.27-28.

Šidlovska, Venta. Milda Dūmiņa - ilggadēja Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja (1950-1970) un jaunās farmaceitu paaudzes audzinātāja / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 481.lpp.

Bārene, Ilze. Development of the national pharmacy curriculum for specialists of pharmaceutical industry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Barene, B.Maurina // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress (Dublin, Ireland, Aug.31-Sept.5, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=8488

Blūmentāli - ievērojami Latvijas farmaceiti XX gadsimta pirmajā pusē / V.Šidlovska, S.Lauze, B.Mauriņa, Dz.Bernāte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 457.lpp.

Curriculum optimization in clinical pharmacy in Latvia / B.Maurina, I.Gutmane, I.Barene, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Conference "Curriculum optimization, towards learning outcomes: practical experiences" (Ankara, Turkey, May 16-18, 2013) : Proceedings and Abstracts. - Ankara, 2013. - P.99-100.

Lauze, Sabīne. Latvian pharmacopoeia / S.Lauze, B.Maurina, V.Sidlovska // The 4th International Conference on Pharmaceutical Sciences and Pharmacy Practice dedicated to the 75th anniversary of Lithuanian Pharmacopoeia (Kaunas, Lithuania, Nov.23, 2013) : Book of abstracts. - Kaunas, 2013. - P.11-13.

Lauze, Sabīne. The origins of the pharmacy historia in Latvia : [abstract] / S.Lauze, V.Sidlovska, B.Maurina // 41ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie = 41st International Congress for the History of Pharmacy = 41. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie (Paris, France, Sept.10-14, 2013). - Paris, 2013. - P.89.

Sensorimotorās darbības un atmiņas traucējumi pēc 90 un 120 minūšu pārejošas vidējās cerebrālās artērijas oklūzijas žurkām / V.Ķīsis, B.Mauriņa, M.Dambrova ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 35.lpp.

Ernsts Ludolfs Zēcens - izcils aptiekārs, pedagogs un praktiskās ķīmijas speciālists / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 499.lpp.

Establishing continuing education and professional development for pharmacists and pharmacist assistants in Latvia / B.Maurina, K.Blumfelde, I.Barene, R.Medne, D.Bandere // Abstracts of the 18th Annual EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) Conference "Tradition and innovation in pharmacy education: from content to process" (Utreht, The Netherlands, May 24-26, 2012). - Utreht, 2012. - Abstr. P26.

Farmaceitisko uzņēmumu rašanās un farmācijas sasniegumi 19. un 20. gs. mijā / V.Šidlovska, B.Mauriņa, V.Eniņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 460.lpp.

Kārlis Frēderkings - vidējās farmaceitiskās izglītības pamatlicējs Latvijas teritorijā 19.gs. otrajā pusē / V.Šidlovska, B.Mauriņa, Dz.Bernāte ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 461.lpp.

Mauriņa, Baiba. Die Pharmakopöe Lettlands : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.36.

Opportunities to non-pharmacists working in Latvian pharmaceuticalindustry to study for a degree in pharmacy / I.Barene, R.Medne, B.Maurina, J.Rotbergs // European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP) Annual Congress "New Roles for Pharmacists in Europe : a Challenge for Education in Pharmacy " (Lisbon, Portugal, June 23-25, 2011) : Book of Abstracts. - Lisbon, 2011. - P.61.

Smiltena, Ilze. The only book on technology of dosage forms in Latvian : [abstract] / B.Maurina, V.Sidlovska, I.Smiltena // 40th International Congress for the History of Pharmacy = 40. Internationaler Kongress für Geschichte der Pharmazie = 40ème Congrès International d'Histoire de la Pharmacie (Berlin, Germany, Sept.14-17, 2011). - Berlin, 2011. - P.71.

The effects of L-carnitine lowering agents on mitochondrial energy metabolism / M.Makrecka, J.Kūka ; scientific supervisors: E.Liepiņš, B.Mauriņa, M.Dambrova // 6th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences (Riga, Latvia, Apr.29-May 1, 2011) : Abstract Book / [Rīga Stradiņš University, University of Latvia]. - Riga, 2011. - P.28-29.

The regulation of 1-carnitine/carnitine palmitoytransferase I system for cardioprotection / B.Maurina, M.Dambrova, M.Makrecka ...[et al.] // 7th Leiden International Medical Student Conference (Leiden, the Netherlands, March 16-20, 2011) : Abstract Book. - Leiden, 2011. - P.105.

Kontakti