Pārlekt uz galveno saturu
RSU studējošie var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Studējošā portāla MyRSU, kur sadaļā "E-datubāzes un rīki" pieejamas datubāzes.
RSU docētāji var piekļūt bibliotēkas abonētajām datubāzēm attālināti, izmantojot RSU piešķirto lietotājvārdu un paroli, no Akadēmiskā portāla, kur sadaļā "Noderīgas saites" ir Bibliotēkas tiešsaistes datubāzes.

SCOPUS

http://www.scopus.com

SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālu no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami RSU abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā.

Datubāze Scopus RSU akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

scopus-2016_0.jpg


Web of Science

http://webofknowledge.com

Datubāzē Web of Science ietverta zinātniskā informācija par apmēram 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas.

EndNote ir tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kas pieejams Web of Science abonentiem. Ar to iespējams apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas. Lai sāktu darbu ar EndNote, ir nepieciešams reģistrēties. Reģistrāciju var veikt datubāzē Web of Science, kur augšējā joslā ir EndNote ikona. Lielākajai daļai RSU abonēto datubāzu ir nodrošināta tieša atsauču importēšana uz EndNote. Atsauces, ko nevar importēt, iespējams ievadīt arī manuāli. Apkopotās atsauces var sakārtot pa grupām, kā arī var izveidot bibliogrāfijas pēc izvēlētā formāta. Pētniecības platformas lietotājiem pieejamas bezmaksas apmācības un tiešsaistes videoarhīvs ar noderīgiem padomiem informācijas meklēšanai un datubāzes izmantošanai.

Web of Science logo.jpg