Pārlekt uz galveno saturu

Mērķi

  • Veicināt studējošo un medicīnā strādājošo (ārstu, veterinārārstu, medicīnas māsu u. c.) teorētisko un praktisko zināšanas briedumu, lai ikviens mācību kursu dalībnieks spētu pielietot jauniegūtās vai papildinātās prasmes ikdienas darbā pārliecinoši un maksimāli droši, nenodarot kaitējumu pacientiem
  • Ieviest jaunāko un modernāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu vispirms pirmsklīniskajā un secīgi klīniskajā praksē
  • Izstrādāt jaunu un modernu manipulāciju, operāciju tehnikas un tehnoloģijas

Mūsu uzdevumi

  • Veikt studējošo apmācību pirmsklīniskajā mācību posmā realitātei pietuvinātos apstākļos, lai ierodoties klīnikā rezidenti būtu gatavi darbam operāciju zālē: asistēt ķirurgam, patstāvīgi veikt manipulācijas un arī patstāvīgi operēt pasniedzēja klātbūtnē
  • Veicināt medicīnā praktizējošā personāla teorētisko un praktisko iemaņu pilnveidi un to savstarpēju sintēzi
  • Mācībās uz dzīvajiem audiem nostiprināt mediķos pārliecību par savām prasmēm, kā arī cieņu un atbildības sajūtu pret pacienta audiem
  • Mācību laikā piesaistīt medicīnisko instrumentu un aparatūras ražotājus, tādējādi dodot kursu dalībniekiem iespēju rīkoties ar jaunāko, modernāko tehniku, instrumentiem un citiem ārstniecības līdzekļiem
  • Pārbaudīt un ieviest praksē jaunu un modernu manipulāciju, operāciju tehnikas un tehnoloģijas
  • Veikt pētniecisko darbu