Skip to main content

Work experience

2015 - Present

Assistant

Faculty of Medicine, Institute of Anesthesiology and Reanimatology

2014 - Present

Assistant (research)

Faculty of Medicine, Institute of Anatomy and Anthropology

2013 - Present

Director of Anesthesiology and Intensive Care Clinic

Childrens' Clinical University Hospital

1999 - Present

Childrens' Intensive Care Specialist

State Emergency Medical Service

1992 - 2013

Pediatric Intensive Care Specialist

Childrens' Clinical University Hospital (Intensive Care Unit)

1991 - 1992

Pediatric - Neonatalogist

Liepaja Regional Hospital (Obstetrics)

1988 - 1990

Nurse

Childrens' Clinical University Hospital

Education and training

2013

Doctoral Thesis Presentation

Riga Stradins University

Doctoral thesis "Biomarker evaluation in head trauma diagnostics and prognosis"

2005 - 2010

Doctoral Studies

Riga Stradins University

2004 - 2004

Internship in Anesthesiology and Intensive Care Unit

Cologne Childrens' Hospital

2003 - 2003

Internship in Neurointensive Care Unit

Lund University Hospital

1999 - 2003

FEAPA Instruction

European Association of Anesthesiology

1996 - 1997

Specialization for Anasthesiology and Reanimatology

Riga Stradins University

1996 - 1996

Internship in Neonatal Intensive Care Unit

Cologne Clinical University Hospital

1995 - 1995

PALS Instruction

Childrens' Clinical University Hospital

1993 - 1993

Internship in Intensive Care Unit

Ependorf Clinical University Hospital

1991 - 1991

Internship in Pediatrics

Riga Medical Institute

1984 - 1990

Medical Doctor’s Diploma

Riga Medical Institute

Achievements

Further education and qualifications

 

Participant in ESPA congresses:

2012. Stresa, Italy; 2013. Geneva, Switzerland; 2014. Prague, Czech Republic (1st place among 140 poster presentations); 2015. Istambul, Turkey.

 

Baltic Congress of Anesthesiology and Intensive Care:

2012. Vilnius, Lithuania; 2014. Riga, Latvia (work in organization commitee and presentations)

 

Baltic Pediatric Congress:

2014. Riga, Latvia (work in organization commitee and presentations)​

 

Field of research

 

  • Severe pediatric head trauma;
  • Post-anesthesia delirium (PED) and the influence of pre-medication on its diminishing.

 

Supervised study course

 

Emergency care; Anaesthesiology and reanimatology in obstetrics.

 

Lectured study course

Emergency Care I

Emergency Care II

 

Emergency care/Anaesthesiology and reanimatology in obstetrics

 

First Aid

First Aid and Emergency Medical Care

Supervised and reviewed student research papers

 

Supervised:

Student qualification papers: 5

Medical intern scientific research papers: 3

Reviewed:

Medical intern scientific research papers: 1

 

Publications

 

Research articles​​

 

Deksmedetomidīna un tiopentāla/midazolāma kombinācijas sedācijas salīdzinājums pirmsskolas vecuma bērniem magnētiskās rezonanses izmeklējuma laikā / A.Zundāne, G.Casno, H.Rozenfelds, A.Bārzdiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 40.-44.lpp.

Apoptoze smadzeņu audos pēc fatālām galvas traumām / M.Pilmane, A.Pētersons, A.Bārzdiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 296.-304.lpp.

Bārzdiņa, Arta. GFAP and NF expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2011. - [Vol.] XX, p.51-62.

Bārzdiņa, Arta. IL-6 and IL-10 expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.67-73.

Bārzdiņa, Arta. Smagu galvas traumu ārstēšanas pieredze bērniem - divu metožu salīdzinājums / A.Bārzdiņa, V.Grīnbergs, A.Pētersons // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 128.-139.lpp.

 

Abstracts​​

 

Bārzdiņa, Arta. Specifiskas un nespecifiskas iekaisuma reakcijas smadzeņu baltajā vielā bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 171.lpp.

Dažādu premedikācijas metožu pēcanestēzijas uzbudinājuma biežuma salīdzinājums pirmsskolas vecuma bērniem ķirurģijas dienas stacionārā / A.Zundāne, A.Bārzdiņa, I.Veģeris ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 155.lpp.

Bārzdiņa, Arta. Epidermālā augšanas faktora ekspresija venozajās asinīs bērniem no mēneša līdz divu gadu vecumam ar dažādu smaguma pakāpju galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 169.lpp.

Bārzdiņa, Arta. Expression of epidermal growth factor in venous blood samples in children after head trauma of different severities / A.Barzdina, M.Pilmane // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.77.

The changes of fluid management in paediatric patients with head trauma from 2004 to 2014 in Children's Clinical University hospital / R.Gobergs, A.Barzdina, V.Grinbergs, I.Lejniece // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.14.

Bārzdiņa, Arta. Biomarķieru izvērtējums galvas traumas diagnostikā un prognozēšanā / A.Bārzdiņa, M.Pilmane // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 230.lpp.

Comparison of dexmedetomidine and thiopental/midazolam combination sedation during magnetic resonance imaging for preschool children / A.Barzdina, A.Zundane, G.Casno, H.Rozenfelds // 6th Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (Prague, Czech Republic, Sept.18-20, 2014) : Abstract Book. - Prague, 2014. - P.24.

Comparison of Dexmedetomidine sedation and Thiopental/Midazolam combination sedation during MRI examination for preschool children / A.Zundāne, G.Casno, H.Rozenfelds, A.Bārzdiņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A32-A33. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Liepiņa, Dace. Profilaktiska klonidīna lietošana sevoflurāna izraisīta atmošanās delīrija novēršanai pediatrijas praksē / D.Liepiņa, A.Bārzdiņa // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 25.lpp.

Liepiņa, Dace. The use of prophylactic clonidine in paediatric care in order to prevent sevoflurane-caused emergency delirium / D.Liepiņa, B.Mamaja, A.Bārzdiņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A21-A22. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pudāne, Vita. Changes in respiratory mechanics during pneumoperitoneum in pediatrics / V.Pudāne, A.Bārzdiņa, B.Mamaja // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A33-A34. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bārzdiņa, Arta. Evaluation of the role of biomarkers in diagnostics and prognostication of head injuries / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, P.Tretjakovs // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.56.

Bārzdiņa, Arta. Expression of epidermal growth factor in venous blood samples in children with head injuries of various severities [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Barzdina, M.Pilmane, P.Tretjakovs // ESPA European Congress on Paediatric Anaesthesia in cooperation with the Swiss Society for Paediatric Anaesthesia (SGKA-SSAP) (Geneva, Switzerland, Sept.5-7, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p., e-poster No. 0044. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.euroespa.org/geneva

Citokīnu ekspresija venozajās asinīs bērniem ar dažāda smaguma pakāpju galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons, P.Tretjakovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 212.lpp.

Wound infiltration with Levobupivacain before the end of a surgery for post-operative analgesia in children after inguinal hernia repair / M.Gulina, A.Barzdina, Z.Straume, B.Mamaja // Annual Congress of the European Society for Paediatric Anaesthesiology (Geneva, Switzerland, Sept.5-8, 2013) : Abstracts for poster presentation. - Geneva, 2013. - P.58.

Bārzdiņa, Arta. IL-6 un IL-10 ekspresija smadzeņu audos bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 198.lpp.

Expression of cytokines in venous blood in children younger than 7 years with head trauma of different severity / A.Barzdina, M.Pilmane, P.Tretjakovs, A.Petersons // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.99.

Bārzdiņa, Arta. Biomarķeru loma galvas smadzeņu bojājuma terapijā un prognozē / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 21.-22.lpp.

Bārzdiņa, Arta. GFAP and NF expression in brain tissue in children and adults after fatal traumatic brain injury / A.Barzdina, M.Pilmane, A.Petersons // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.57.

Bārzdiņa, Arta. GFAP un NF izpausme smadzeņu audos bērniem un pieaugušajiem pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, M.Pilmane, A.Pētersons // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 121.lpp.

Apoptoze smadzeņu audos pēc fatālām galvas traumām / A.Bārzdiņa, J.Vamze, V.Volksone, M.Pilmane // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 112.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Māra Pilmane
Head of the Department, Academic Staff, Director
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff