Skip to main content

Work experience

2013 - Present

Deputy director for prevention and public health

Centre for Diseases Prevention and Control

2009 - Present

Associate professor

Riga Stradiņš University, Departament of Public Health and Epidemiology

2010 - 2011

Director for finance and development

State liability company University Children’s Hospital

1995 - 2010

Director and chief executive

State liability company University Children’s Hospital

1987 - 1995

Paediatric surgeon

State`s clinical Children’s Hospital

1985 - 1987

Residency

Riga Medical Institute

1982 - 1985

Pediatrician and Surgeon

Ogre District Central Hospital

Education and training

2004 - Present

PhD

Riga Stradiņš University

1999 - 2002

Doctorate

Rīga Stradiņš University

1985 - 1987

Postgraduate in Paediatric Surgery

Riga Medical Institute

1976 - 1982

Medical Doctor’s Diploma

Riga Medical Institute, Faculty of Paediatrics

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2016. World Medical association, Caring Physicians of the World, Medical Leadership, Advocacy and Communications Course, Jacsonville, USA

2016. The World Health Organisation, Flagship Course on Health Systems Strengthening Focus on Noncommunicable Diseases, Barcellona, Spain

2014 The ECDC Summer Scholl 2014: Evidence for decision making in public health, Stockholm Sweden

​2013 ​Rapid Assessment in Complex Health Emergencies, ECDC, EpiConcept, Veyrier-du-Lac, France ​​

2010 International Cooperation and Development Fund, Taipei, Taiwan

​2005 ASPHER (Association of the Public Health Schools in the European Reagion) Faculty Development Pedagogic Institute #2: Health Management courses, Krakow, Poland Workshop on Health Care Management (II​)

​1994-1996 ​In-service training courses in Health care Managemnt given by AIHA (American International Health Alliance) ​

​1993 ​Visitation and practice in paediatric surgery in University Hospital Benjamin Franklin, Steglitz, Berlin and Wedding, Berlin (Deutsch Baltische Ärztegessellschaft)​

1992 Visitation and practice in paediatric surgery in University Hospital Eppendorf, Hamburg (Ernst Jung Stipendium)

Field of research

Anorectal malformations

Public Health and Health Care Management

Injuries and Violence

Antibiotic prescribing and resistance

Supervised study course

Health Care Management

Organization and Delivery of the Health Care

Organization of Health care

Head of study course

Organization of Health care

Lectured study course

Health Care Management

Organization of Health care

Supervised and reviewed student research papers

Supervised:

doctoral theses: 2

Master's theses: 4

qualification papers: 8

Reviewed:

Master's theses: 8

qualification papers: 12

Memberships

Latvian Association of Physicians

Latvian Association of Paediatric Surgery

Latvian German Association of Physicians, President

Latvian Association of Health Care Managers, President

Member of the Management Board of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Alternate of the Management Board of the European Centre for Diseases Prevention and ControlAwards and recognitions

Memorial insignia 'Participant of the Barricades of 1991'

Letter of Appreciation of the Cabinet of Ministers, 2005

Republic of Latvia Minister of Defence Award – Medal of

Honorary Recognition, 2007

Officer of the Order of the Three Stars, 2010

Andrejs Priedkalns Award, University Children`s Hospital, 2013

Publications

Research articles​​

A comparison of antibiotic use in three specialist paediatric hospitals in France, Latvia and the UK / I.Sviestina, J.Aston, M.Lorrot, Dz.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy : Science and Practice. - Vol.22, No.3 (2015, May), p.132-137. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dr med. Pauls Klemms [1861-1921] - viņa redzējums vairāku ķirurģisku slimību gadījumā ap 19. un 20.gs. miju = Paul Klemm M.D. and his view on different surgical conditions at late 19th and early 20th century / Dz.Mozgis, I.Sviestiņa, M.Baltiņš, P.Apinis // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology. - (2015), 82.-90.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mozgis, Dzintars. Bērni un vecāki : īsās lietošanas instrukcijas nepieciešamība jeb pārdomas par saskarsmi ar bērnu un viņa vecākiem no ārsta skatpunkta / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 73.-77.lpp.

Mozgis, Dzintars. Vai jāmaina veselības aprūpes sistēma vai jāpiešķir tai lielāks finansējums? / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 1.-8.lpp.

Sviestiņa, Inese. Evaluation of the antibiotic use for surgical prophylaxis in paediatric acute appendicitis / I.Sviestina, Dz.Mozgis // Journal of Young Pharmacists. - Vol.7, No.1 (2015, Jan./March), p.7-11.

Vesels! : [par veselības platformas Vesels! virzieniem un labās prakses piemēriem] / Dz.Mozgis, I.Straume, T.Pulmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 6.-10.lpp.

Mozgis, Dzintars. Iedzīvotāju informētība par zāļu lietošanu un blakņu varbūtību / Dz.Mozgis, A.Skutelis, J.Siliņš // Materia Medica. - Nr.6 (2014), 27.-30.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antimicrobial usage among hospitalized children in Latvia : a neonatal and pediatric antimicrobial point prevalence survey / I.Sviestina, D.Mozgis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.3 (2014), p.175-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sviestiņa, Inese. Daži multivitamīnu lietošanas aspekti / I.Sviestiņa, Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 64.-70.lpp.

Traumas bērniem 0-17 gadu vecumā laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam un stacionārā ārstēto bērnu traumu skaita pārmaiņas / D.Mozgis, J.Skrule, J.Lepiksone, I.Šmate // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 266.-273.lpp.

Mājās gūto apakšdelma kaulu lūzumu raksturojums bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem / S.Sloka, D.Mozgis, J.Upenieks, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 112.-118.lpp.

Mozgis, Dzintars. Zīdaiņu mirstības cēloņsakarības / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2013, dec.), 5.-15.lpp.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2011. gadā pacientiem akūtā koronārā sindroma ar ST segmenta elevāciju gadījumos / D.Mozgis, Dz.Jakubaņeca, R.Krišjāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 191.-201.lpp.

Sviestiņa, Inese. Comparison of antimicrobial prescribing between two specialist paediatric centres in the UK and Latvia / I.Sviestina, J.Aston. D.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.30, No.3 (2013, June), p.180-184. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The antibiotic resistance and prescribing in European Children project : a neonatal and pediatric antimicrobial web-based point prevalence survey in 73 hospitals worldwide / A.Versporten ...[et al.] ; ARPEC Project Group: D.Mozgis, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // The pediatric infectious disease journal. - Vol.32, No.6 (2013, June), p.e242-e253. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mozgis, Dzintars. Zīdaiņu un bērnu reanimācija : [par bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritmu] / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2012), 46.-59.lpp.

NMP nodrošināšana zīdaiņiem pirmsslimnīcas etapā Latvijā 2011.gadā un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms / Dz.Mozgis, Dz.Jakubaņeca, R.Krišjāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 4.-12.lpp.

Analysis of body composition of 9- and 10-year-old children in Latvia / H.Karklina, P.Apinis, D.Mozgis ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.573-578. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laparoskopijas loma vēdera dobuma pēcoperācijas saaugumu diagnostikā un ārstēšanā bērniem / A.Eņģelis, M.Pilmane, A.Pētersons, Dz.Mozgis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 140.-147.lpp.

Mozgis, Dzintars. Laime ir kalpot bērniem : Bērnu slimnīcas simtdesmitgade / Dz.Mozgis, L.Cipele, B.Grīnšteina // Doctus. - Nr.9 (2009, okt.), 53.-58.lpp.

Abstracts​​

Siliņš, Jurģis. Zāļu lietošanas paradumi cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma / J.Siliņš, D.Mozgis, A.Skutelis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 111.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antibiotiku patēriņa analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 2006.–2013. gadā / I.Sviestiņa, D.Mozgis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 201.lpp.

Sviestiņa, Inese. Evaluation of the antibiotic use for surgical prophylaxis in paediatric acute non-perforated appendicitis / I.Sviestina, Dz.Mozgis // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.215-216. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sviestiņa, Inese. The impact of hospital antibiotic guidelines on surgical prophylaxis in paediatric patients suffering upper and lower extremity injuries / I.Sviestina, D.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy : Science and Practice. - Vol.22, Suppl.1 (2015, March), p.A28-A29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibiotic prescribing for medical prophylaxis - a comparison of practice in the UK, France and Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Mozgis, I.Sviestina, J.Aston ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.563. - Resurss aprakstīts 2015.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Comparison of antibiotic prescribing for paediatric lower respiratory tract infections in three paediatric hospitals in the UK, France and Latvia / I.Sviestina, J.Aston, D.Mozgis ...[et al.] // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.21, Suppl.1 (2014, March), p.A110. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Difterija - joprojām nozīmīga sabiedrības veselības problēma Latvijā : epidemioloģiskās uzraudzības dati no 2004. līdz 2013. gadam / I.Kantsone, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 204.lpp.

Sviestiņa, Inese. Analysis of antimicrobial prescribing at two specialist paediatric centres in the UK and Latvia / I.Sviestina, J.Aston, D.Mozgis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 194.lpp.

Sviestiņa, Inese. The use of antibiotics for surgical prophylaxis in hospitalized children at the university children’s hospital [Elektroniskais resurss] / I.Sviestina, Dz.Mozgis // 74th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Bangkok, Thailand, Aug.31-Sept.4, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Bangkok, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=10860

Telemedicīnas pielietošanas iespējas funkcionālo speciālistu darba praksē Latvijā / P.Kolomijecs, Dz.Mozgis, R.Beļikova, E. Dubiņina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 461.lpp.

Garā klepus uzliesmojums 2012. gadā. Pusaudžu un pieaugušo imunizācijas nepieciešamības izvērtējums / L.Savrasova, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 204.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antibiotiku prevalences pētījumi bērniem Latvijas stacionāros 2011.-2012. [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Sviestiņa, D.Mozgis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=5

The neonatal and paediatric antimicrobial point prevalence survey : antimicrobial usage in Latvian hospitals in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Sviestina, H.Goossens, D.Mozgis ...[et al.] // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/337…

Vējbakas Latvijā : vakcinācijas ietekme uz slimības epidemioloģiju / I.Kantsone, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 203.lpp.

Management of ST segment elevation myocardial infarction in prehospital stage : [abstract] / D.Mozgis, Dz.Jakubaneca, D.Klusa ...[et al.] // 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Antalya, Turkey, Oct.3-6, 2012) : Final programme. - Antalya, 2012. - Abstr. N P063.

Sviestiņa, Inese. Antibacterial drug use in hospitalised paediatric patients: a comparison between the UK and Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Sviestina, J.Aston, Dz.Mozgis // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 13.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Sviestiņa, Inese. Antibiotic usage in hospitalised children treatment : retrospective observational study in the infectious diseases unit at the Children University Hospital / I.Svestina, Dz.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.19, N 2 (2012, Apr.), p.261. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Apinis, Pēteris. Sporta un fizisko aktivitāšu loma slimību prevencijā pasaulē un Latvijā divdesmit gadu laikā / P.Apinis, Dz.Mozgis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 37.lpp

Mozgis, Dzintars. Profesors Aleksandrs Bieziņš un Latvijas bērnu ķirurģija : [tēzes] / Dz.Mozgis, J.Gaujēns, A.Pētersons // Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības tendences : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2009.g. 18.jūn.) / Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds. - Rīga, 2009. - 40.-42.lpp.

Books and brochures​​

Dz.Mozgis, Laime ir kalpot bērniem – Bērnu slimnīcas simtgade, 1999 (Happiness is to serve children (Children's Hospital centenary, in Latvian) [115]

Dz.Mozgis, Ceļvedis veselības aprūpes vadībā, Nacionālais apgāds, 2008 (Guidebook in health care management, in Latvian) [359]

Sirds veselības veicināšana un kardiovaskulāro slimību profilakse : metodiskais materiāls primārās veselības aprūpes un veselības veicināšanas speciālistiem, kardiologiem un bērnu kardiologiem / I.Lubaua, G.Latkovskis, D.Mozgis, R.Roze. - Rīga : Latvijas Ārstu biedrība, 2015. - [28] lpp.​​

Contacts

Related news

Colleagues

Inga Millere
Dean, Academic Staff, Chair of the Board
Anita Villeruša
Chair, Scientific Council, Director of Study Programme, Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Kristīne Mārtinsone
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Ģirts Briģis
Head of the Department, Academic Staff
Olav Götz
Academic Staff
Anda Ķīvīte-Urtāne
Academic Staff, Director
Inese Gobiņa
Academic Staff, Leading Researcher, Project Manager
Laila Meija
Academic Staff, Leading Researcher
Voldemārs Arnis
Head of the Department, Director of Study Programme, Academic Staff
Jeļena Koļesņikova
Director of Study Programme, Academic Staff, Manager
Daiga Behmane
Vice-Dean, Leading Researcher, Project Manager, Director of Study Programme
Jeļena Ļubenko
Academic Staff, Leading Researcher
Inese Stars
Academic Staff, Leading Researcher
Agita Melbārde-Kelmere
Assistant Professor (acting), Director of Study Programme
Gunta Bēta
Academic Staff, Academic Staff