Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos

Slimību profilakses un kontroles centrs

2009 - pašlaik

Asociētais profesors

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1992 - pašlaik

Bērnu ķirurgs

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Specializētās medicīnas centrs

2011 - 2012

Ārsts - eksperts

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2010 - 2011

Finanšu un attīstības direktors

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

1995 - 2010

Valdes priekšsēdētājs

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

1987 - 1995

Bērnu ķirurgs

Valsts bērnu klīniskā slimnīca

1983 - 1989

Pediatrs, ķirurgs

Ogres rajona centrālā slimnīca

1985 - 1987

Klīniskais ordinators bērnu ķirurģijā

Rīgas Medicīnas institūts

1982 - 1983

Pediatrs

Ogres rajona centrālās slimnīcas Jumpravas ambulance

1979 - 1982

Medicīnas statistiķis

Ogres rajona centrālā slimnīca

Izglītība

2002 - 2004

Diploms par Latvijas Republikas medicīnas doktora zinātniskā grāda (Dr.med.) piešķiršanu

Rīgas Stradiņa universitāte

1999 - 2002

Diploms par doktorantūras noslēgšanu bērnu ķirurģijā

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1987

Apliecība par klīniskās ordinatūras pilna kursa pabeigšanu bērnu ķirurģijas specialitātē

Rīgas Medicīnas istitūts

1976 - 1982

Diploms par ārsta - pediatra kvalifikācijas piešķiršanu

Rīgas Medicīnas institūts

1965 - 1976

Diploms par vidējās izglītības iegūšanu

Rīgas Zentas Ozolas 5. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2016. World Medical association, Caring Physicians of the World, Medical Leadership, Advocacy and Communications Course

2016. The World Health Organisation, Flagship Course on Health Systems Strengthening Focus on Noncommunicable Diseases

2015. ECDC Summer School 2O14: The life of a supervisor: Mentoring, didactics and management. Scientific writing: The argument matrix and abstract writing; Scientific review: Surveillance projects and operational research

​2014. Rapid Assesment in Complex Public Health Emergencies, ECDC, EPI Concept, Fondation Merieux

​2013. Basic course in Medical Statistics, RSU

​2010. Workshop on Healthcare Management (II), Taiwan, ICDF

​2005. Dalība ASPHER (Association of the Public Health Scools in the European Reagion) kursos Faculty Development Pedagogic Institute #2: Health Management. Prezentācija novērtēta ar Grand Price

​1994-1995. Dalība AIHA (American International Health Alliance) izbraukuma kursos veselības aprūpes menedžmentā

​1993. Hospitēšana Benjamina Franklina Šteglicas un Vedingas slimnīcās Berlīnē, Bērnu ķirurģija, Latvijas Vācijas ārstu biedrība

​1992. Hospitēšana Hamburgas Universitātes Ependorfas slimnīcā, Bērnu ķirurģija, Ernsta Junga stipendiāts​

1989. Hospitēšana Vissavienības zinātņu akadēmijas Centrālajā klīniskajā slimnīcā

Pētniecības darbības virzieni

Klīniskie, morfoloģiskie un biomehāniskie anorektālo anomāliju pētījumi

Sabiedrības veselība un veselības aprūpes organizācija

Bērnu traumatisms

Antibiotiku rezistence un ordinēšana

Izstrādātie studiju kursi

Studiju kurss "Veselības aprūpes menedžments" Rehabilitācijas fakultātes maģistratūras programmas studentiem

Studiju kurss "Veselības aprūpes menedžments" Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistratūras programmas studentiem

Studiju kurss "Veselības aprūpes organizācija" ​Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes bakalaura programmas studentiem​

Vadītie studiju kursi

Veselības aprūpes menedžments Rehabilitācijas fakultātes maģistratūras programmas studentiem

Veselības aprūpes menedžments Sabiedrības veselības un sociālās labklājības ​fakultātes maģistratūras programmas studentiem

Veselības aprūpes organizācija Sabiedrības veselības un sociālās labklājības ​fakultātes bakalaura programmas studentiem​

Docētie studiju kursi

Veselības aprūpes organizācija

Veselības aprūpes menedžments

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 4

bakalaura darbi: 8

recenzētie

​​maģistra darbi: 8

​​bakalaura darbi: 12

Projekti

1997. - 1999. Dalība „PHARE" projektā „Elektroniskas pacientu informācijas un slimnīcas vadības ieviešana"

2006. - 2009. - Dalība EK pētniecības projektā INTERREG III C North "Future Health"

2005. – 2009. ​ERAF projekta „Bērniem draudzīga slimnīca: Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas daudzfunkcionālā korpusa būvniecība un citu ēku rekonstrukcija" vadīšana

2007. - 2013. Dalība VM2013/17ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projektā „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai"

2007. - 2012. Veselības ministrijas galvenais speciālists pediatrijā un bērnu ķirurģijā

2014. Eksperta pienākumi ESF darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.3.2.3. aktivitātes Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana projekta Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai


Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2015. - pašlaik Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis

1997. - pašlaik Latvijas veselības aprūpes vadības speciālistu asociācijas biedrs, no 2014. gada valdes priekšsēdētājs

1990. - pašlaik Latvijas bērnu ķirurgu asociācijas biedrs

1992. - pašlaik Latvijas ārstu biedrības individuālais biedrs

1992. - pašlaik Deutsch Baltische Ärzte Gesellschaft, no 2011. gada valdes priekšsēdētājs

1999. - 2009. - Latvijas Slimnīcu biedrības valdes loceklis

Apbalvojumi un atzinības

2012. - A.Priedkalna medaļa par ilggadīgu pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu bērnu veselības aprūpes politikas veidošanā un izcilu ieguldījumu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstībā

2009. - Trīszvaigžņu ordeņa virsnieks (IV)

2008. - LR Aizsardzības ministra Atzinības goda zīme

2005. - Ministru kabineta atzinības raksts​

2004. - Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

1998. - Labklājības ministrijas atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

A comparison of antibiotic use in three specialist paediatric hospitals in France, Latvia and the UK / I.Sviestina, J.Aston, M.Lorrot, Dz.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy : Science and Practice. - Vol.22, No.3 (2015, May), p.132-137. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Dr med. Pauls Klemms [1861-1921] - viņa redzējums vairāku ķirurģisku slimību gadījumā ap 19. un 20.gs. miju = Paul Klemm M.D. and his view on different surgical conditions at late 19th and early 20th century / Dz.Mozgis, I.Sviestiņa, M.Baltiņš, P.Apinis // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology. - (2015), 82.-90.lpp. - Kopsav. angļu val.

Mozgis, Dzintars. Bērni un vecāki : īsās lietošanas instrukcijas nepieciešamība jeb pārdomas par saskarsmi ar bērnu un viņa vecākiem no ārsta skatpunkta / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.2 (2015, febr.), 73.-77.lpp.

Mozgis, Dzintars. Vai jāmaina veselības aprūpes sistēma vai jāpiešķir tai lielāks finansējums? / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2015, nov.), 1.-8.lpp.

Sviestiņa, Inese. Evaluation of the antibiotic use for surgical prophylaxis in paediatric acute appendicitis / I.Sviestina, Dz.Mozgis // Journal of Young Pharmacists. - Vol.7, No.1 (2015, Jan./March), p.7-11.

Vesels! : [par veselības platformas Vesels! virzieniem un labās prakses piemēriem] / Dz.Mozgis, I.Straume, T.Pulmanis ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2015, dec.), 6.-10.lpp.

Mozgis, Dzintars. Iedzīvotāju informētība par zāļu lietošanu un blakņu varbūtību / Dz.Mozgis, A.Skutelis, J.Siliņš // Materia Medica. - Nr.6 (2014), 27.-30.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antimicrobial usage among hospitalized children in Latvia : a neonatal and pediatric antimicrobial point prevalence survey / I.Sviestina, D.Mozgis // Medicina (Kaunas). - Vol.50, No.3 (2014), p.175-181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sviestiņa, Inese. Daži multivitamīnu lietošanas aspekti / I.Sviestiņa, Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 64.-70.lpp.

Traumas bērniem 0-17 gadu vecumā laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam un stacionārā ārstēto bērnu traumu skaita pārmaiņas / D.Mozgis, J.Skrule, J.Lepiksone, I.Šmate // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 266.-273.lpp.

Mājās gūto apakšdelma kaulu lūzumu raksturojums bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem / S.Sloka, D.Mozgis, J.Upenieks, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 112.-118.lpp.

Mozgis, Dzintars. Zīdaiņu mirstības cēloņsakarības / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2013, dec.), 5.-15.lpp.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība 2011. gadā pacientiem akūtā koronārā sindroma ar ST segmenta elevāciju gadījumos / D.Mozgis, Dz.Jakubaņeca, R.Krišjāne ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 191.-201.lpp.

Sviestiņa, Inese. Comparison of antimicrobial prescribing between two specialist paediatric centres in the UK and Latvia / I.Sviestina, J.Aston. D.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.30, No.3 (2013, June), p.180-184. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The antibiotic resistance and prescribing in European Children project : a neonatal and pediatric antimicrobial web-based point prevalence survey in 73 hospitals worldwide / A.Versporten ...[et al.] ; ARPEC Project Group: D.Mozgis, J.Pavare, D.Gardovska, I.Grope ...[et al.] // The pediatric infectious disease journal. - Vol.32, No.6 (2013, June), p.e242-e253. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mozgis, Dzintars. Zīdaiņu un bērnu reanimācija : [par bērnu atdzīvināšanas pamatalgoritmu] / Dz.Mozgis // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2012), 46.-59.lpp.

NMP nodrošināšana zīdaiņiem pirmsslimnīcas etapā Latvijā 2011.gadā un zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms / Dz.Mozgis, Dz.Jakubaņeca, R.Krišjāne ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.5 (2012), 4.-12.lpp.

Analysis of body composition of 9- and 10-year-old children in Latvia / H.Karklina, P.Apinis, D.Mozgis ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, N 10 (2011), p.573-578. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laparoskopijas loma vēdera dobuma pēcoperācijas saaugumu diagnostikā un ārstēšanā bērniem / A.Eņģelis, M.Pilmane, A.Pētersons, Dz.Mozgis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 140.-147.lpp.

Mozgis, Dzintars. Laime ir kalpot bērniem : Bērnu slimnīcas simtdesmitgade / Dz.Mozgis, L.Cipele, B.Grīnšteina // Doctus. - Nr.9 (2009, okt.), 53.-58.lpp.

Dažādu anorektālā rajona fistulu sieniņu morfofunkcionālais raksturojums / M.Pilmane, A.Eņģelis, Dz.Mozgis, K.Kozlova // Zinātniskie raksti : 2007.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2008. - 283.-287.lpp.

Tēzes​​

Siliņš, Jurģis. Zāļu lietošanas paradumi cilvēkiem pēc 50 gadu vecuma / J.Siliņš, D.Mozgis, A.Skutelis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 111.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antibiotiku patēriņa analīze Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā 2006.–2013. gadā / I.Sviestiņa, D.Mozgis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 201.lpp.

Sviestiņa, Inese. Evaluation of the antibiotic use for surgical prophylaxis in paediatric acute non-perforated appendicitis / I.Sviestina, Dz.Mozgis // International Journal of Clinical Pharmacy. - Vol.37, No.1 (2015, Febr.), p.215-216. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Sviestiņa, Inese. The impact of hospital antibiotic guidelines on surgical prophylaxis in paediatric patients suffering upper and lower extremity injuries / I.Sviestina, D.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy : Science and Practice. - Vol.22, Suppl.1 (2015, March), p.A28-A29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Antibiotic prescribing for medical prophylaxis - a comparison of practice in the UK, France and Latvia [Elektroniskais resurss] / D.Mozgis, I.Sviestina, J.Aston ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.563. - Resurss aprakstīts 2015.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Comparison of antibiotic prescribing for paediatric lower respiratory tract infections in three paediatric hospitals in the UK, France and Latvia / I.Sviestina, J.Aston, D.Mozgis ...[et al.] // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.21, Suppl.1 (2014, March), p.A110. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Difterija - joprojām nozīmīga sabiedrības veselības problēma Latvijā : epidemioloģiskās uzraudzības dati no 2004. līdz 2013. gadam / I.Kantsone, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 204.lpp.

Sviestiņa, Inese. Analysis of antimicrobial prescribing at two specialist paediatric centres in the UK and Latvia / I.Sviestina, J.Aston, D.Mozgis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 194.lpp.

Sviestiņa, Inese. The use of antibiotics for surgical prophylaxis in hospitalized children at the university children’s hospital [Elektroniskais resurss] / I.Sviestina, Dz.Mozgis // 74th FIP (International Pharmaceutical Federation) World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Bangkok, Thailand, Aug.31-Sept.4, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Bangkok, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/abstracts?action=item&item=10860

Telemedicīnas pielietošanas iespējas funkcionālo speciālistu darba praksē Latvijā / P.Kolomijecs, Dz.Mozgis, R.Beļikova, E. Dubiņina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 461.lpp.

Garā klepus uzliesmojums 2012. gadā. Pusaudžu un pieaugušo imunizācijas nepieciešamības izvērtējums / L.Savrasova, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 204.lpp.

Sviestiņa, Inese. Antibiotiku prevalences pētījumi bērniem Latvijas stacionāros 2011.-2012. [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Sviestiņa, D.Mozgis // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 22.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=5

The neonatal and paediatric antimicrobial point prevalence survey : antimicrobial usage in Latvian hospitals in 2012 [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Sviestina, H.Goossens, D.Mozgis ...[et al.] // 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Milan, Italy, May 28-June 1, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.maijā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://w3.kenes-group.com/apps/espid2013/abstracts/PDF/337…

Vējbakas Latvijā : vakcinācijas ietekme uz slimības epidemioloģiju / I.Kantsone, I.Lucenko, D.Mozgis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 203.lpp.

Management of ST segment elevation myocardial infarction in prehospital stage : [abstract] / D.Mozgis, Dz.Jakubaneca, D.Klusa ...[et al.] // 7th European Congress on Emergency Medicine & 8th EPAT National Emergency Medicine Congress (Antalya, Turkey, Oct.3-6, 2012) : Final programme. - Antalya, 2012. - Abstr. N P063.

Sviestiņa, Inese. Antibacterial drug use in hospitalised paediatric patients: a comparison between the UK and Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Sviestina, J.Aston, Dz.Mozgis // FIP (International Pharmaceutical Federation) World Centennial Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (Amsterdam, the Netherlands, Oct.3-8, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Amsterdam, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 13.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.fip.org/www/index.php?page=abstracts&action=item…

Sviestiņa, Inese. Antibiotic usage in hospitalised children treatment : retrospective observational study in the infectious diseases unit at the Children University Hospital / I.Svestina, Dz.Mozgis // European Journal of Hospital Pharmacy: Science and Practice. - Vol.19, N 2 (2012, Apr.), p.261. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Apinis, Pēteris. Sporta un fizisko aktivitāšu loma slimību prevencijā pasaulē un Latvijā divdesmit gadu laikā / P.Apinis, Dz.Mozgis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 37.lpp

Mozgis, Dzintars. Profesors Aleksandrs Bieziņš un Latvijas bērnu ķirurģija : [tēzes] / Dz.Mozgis, J.Gaujēns, A.Pētersons // Medicīnas profesūra Latvijā: tapšana un attīstības tendences : medicīnas vēstures simpozijs (Rīga, 2009.g. 18.jūn.) / Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds. - Rīga, 2009. - 40.-42.lpp.

Growth factors, innervation and apoptosis in fistular wall : [abstract] / M.Pilmane, Dz.Mozgis, A.Engelis... [et al.] // The 10th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Kaunas, Lithuania, Sept. 11-13, 2008) : Final Programme. - Kaunas, 2008 - P.78.

Grāmatas un brošūras​​

Sirds veselības veicināšana un kardiovaskulāro slimību profilakse : metodiskais materiāls primārās veselības aprūpes un veselības veicināšanas speciālistiem, kardiologiem un bērnu kardiologiem / I.Lubaua, G.Latkovskis, D.Mozgis, R.Roze. - Rīga : Latvijas Ārstu biedrība, 2015. - [28] lpp.

Mozgis, Dzintars. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā / Dz.Mozgis ; [redaktors P.Apinis]. - Rīga : Nacionālais apgāds, 2008. - 359 lpp.

Dzintars Mozgis. Laime ir kalpot bērniem. Bērnu slimnīcas simtgade. Nacionālais medicīnas apgādes, 1999​​​. -115 lpp​

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, RSU padomes loceklis
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja, Zinātniskās padomes locekle
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece, Zinātniskās padomes locekle
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Daiga Behmane
Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projekta vadītāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Agita Melbārde-Kelmere
Docētāja, Studiju programmas direktore
Lauma Spriņģe
Docētāja, Studiju programmas direktore, Pētniece