Skip to main content

Work experience

1990 - 2016

Associate professor

Riga Stradins University

- delivering the lectures and practical classes

- organization of examinations

- management of study courses

- ​participation in scientific conferences

- writing of scientific articles

- participation in scientific associations

Education and training

1992

Dr. Biology

Institute of Biology, Moscow State University

1965 - 1970

Biologist, teacher of biology and chemistry

Achievements

Lectured study course

Medical Genetics

Human Behavioural Genetics

Medical Microbiology

DNA in Vitro

Supervised study course

DNA in Vitro

Human Behavioural Genetics

Medical Genetics

Molecular Biology and Genetics

Docētie studiju kursi

Bioloģija un ģenētika

Cilvēka uzvedības ģenētika

Citoloģija un ģenētika

DNS in vitro

Medicīnas mikrobioloģija

Medicīniskā ģenētika

Mikrobioloģija

Vadītie studiju kursi

Cilvēka uzvedības ģenētika

DNS in vitro

Medicīniskā ģenētika

Molekulārā bioloģija un ģenētika

Publications

Raksti

Nagle, Erika. Challenges in teaching genetics for preclinical students of dentistry [Elektroniskais resurss] / E.Nagle, A.Zarina // JSM Oro Facial Surgeries [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue1 (2018), article No.1011, 2 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.jscimedcentral.com/OroFacial/orofacial-3-1011.p…

Nagle, Erika. Is genetics of craniosynostoses investment in the craniofacial medicine? [Elektroniskais resurss] / E.Nagle // JSM Oro Facial Surgeries [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 2 (2017), article No.1009, [3 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.jscimedcentral.com/OroFacial/orofacial-2-1009.p…

Nagle, Erika. Two approaches in student achievements assessment - pro et contra / E.Nagle, A.Strode // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 319.-328.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nagle, Erika. Ethical challenges in teaching genetics for medical students / E.Nagle, Dz.Kažoka, // Journal of Microbiology & Biology Education. - Vol.15, No.2 (2014, Dec.), p.181-185. - Starptautiski citējamā izdevumā.

BCL3 gene role in facial morphology / I.Kempa, I.Akota, E.Nagle ...[et al.] // Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology. - Vol.94, N 11 (2012, Nov.), p.918-924. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pičugina, A. Iedzimts zobu emaljas bojājums [Elektroniskais resurss] / A.Pičugina, E.Nagle // DOCTUS [Elektroniskais resurss]. - (2011, nov.), [p.1-3]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://doctus.lv/2011/11/iedzimts-zobu-emaljas-bojajums

Comparison of craniofacial measurements in various female ethnic groups / Dz.Kažoka, E.Nagle, J.Vētra, U.Teibe // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2010. - [Vol.] XIX, p.169.-179.

Nagle, Erika. Fenotipu daudzveidība un asociācija ar citām dentālām patoloģijām amelogenesis imperfecta gadījumā / E.Nagle, J.Lukša, A.Mihailova // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 27.-31.lpp.

Tēzes​​

Why gout develops in some people but in others it does not? [Elektroniskais resurss] / E.Nagle, D.Rots, N.Luksa, G.Moisejevs, L.Gailīte // Environmental and Experimental Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.3 (2018), p.232. - 7th Baltic Genetics Congress (Riga, Latvia, Oct.24-27, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://eeb.lu.lv/EEB/201810/EEB_XVI_abstracts.pdf. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nagle, Erika. Studējošo sasniegumu vērtējums – studiju kursa spoguļattēls / E.Nagle, A.Strode // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 363.lpp.

Strode, Aija. Pārbaudes darbu vērtēšanas ticamības pārbaude studiju kursā "Molekulārā bioloģija un ģenētika" / A.Strode, E.Nagle // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 327.lpp.

Kažoka, Dzintra. Sejas novecošana un to ietekmējošie faktori dažādu pētnieku skatījumā / Dz.Kažoka, E.Nagle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 51.lpp.

Laiviņa, Līva. Alu TPA 25 inserciju frekvence audu plazminogēna aktivatora gēnā Latvijas populācijā / L.Laiviņa, A.Strode, E.Nagle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 40.lpp.

Kažoka, Dzintra. Sieviešu deguna izmēri dažādos laika periodos Latvijā un salīdzinājumā ar atsevišķām populācijām / Dz.Kažoka, E.Nagle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 48.lpp.

Nagle, Erika. Anthropometric studies of head circumference, intercanthal and biocular width, canthal and circumference interorbital index of adult residents / E.Nagle, Dz.Kažoka // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.31.

Craniofacial peculiarities in parents who have nonsyndromic cleft children : [abstract] / E.Nagle, I.Grīnfelde, Dz.Kažoka, B.Lāce // 5th Baltic Congress of Genetics (Kaunas, Lithuania, Oct.19-22, 2012) : Programme and Abstracts. - Kaunas, 2012. - P.9-10.

Nagle, Erika. Galvas un sejas tipa salīdzinājums dažādos laika periodos dzīvojošām Latvijas sievietēm / E.Nagle, Dz.Kažoka // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 61.lpp.

Pičugina, Anastasija. Emaljas ģenētiskā defekta Amelogenesis imperfecta ietekme uz mutes veselību un pacienta dzīves kvalitāti / A.Pičugina, E.Nagle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 306.lpp.

Comparison of craniofacial parameters of cleft children mothers and healthy females living at different periods / E.Nagle, Dz.Kažoka, U.Teibe, I.Grinfelde // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.41.

Nagle, Erika. Craniofacial indices as a tool in evaluation dysmorphological features in parents with cleft children / E.Nagle, U.Teibe, I.Grinfelde // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.86-87. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparative characteristics of the female craniofacial dimensions in years 1929-1930 and 2002-2004 / Dz.Kazoka, E.Nagle, J.Vetra, U.Teibe // Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības VIII kongress (Daugavpils, 2010.g. 4.-5.jūn.) : Programma un tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 20.lpp.

Grīnfelde, Ieva. Mazās anomālijas un asociatīvās pazīmes vecākiem, kuru bērniem ir nesindromiskās šķeltnes / I.Grīnfelde, E.Nagle, B.Lāce // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 296.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Nagle, Erika. Hromosomālās slimības : metodiskais materiāls Stomatoloģijas fakultātes studentiem / E.Nagle, K.Kopmane-Račko, A.Ciganoviča ; [red.I.Lievīte] ; Rīgas Stradiņa universitāte. Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 47 lpp.

Nagle, Erika. Bioloģija 7. klasei : mācību grāmata / E.Nagle, R.Gribuste. - Lielvārde : Lielvārds, 2011. - 176 lpp.

Nagle, Erika. Bioloģija vidusskolai : ģenētikas uzdevumi / E.Nagle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 95, [1] lpp. - Ģenētikas uzdevumi iekļauti mācību līdzekļu komplektā "Bioloģija vidusskolai", kurā ietilpst: mācību grāmatas, skolotāju grāmatas, darba lapas.

Books

Hromosomālās slimības

Autors(i): Erika Nagle, Karīna Kopmane-Račko, Agnese Ciganoviča, Inga Lievīte, red.
Izdevniecība: Rīgas Stradiņa universitāte

Contacts

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director
Edvīns Miklaševičs
Academic Staff, Director
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff