Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Hromosomālās slimības

Erika Nagle, Karīna Kopmane-Račko, Agnese Ciganoviča, Inga Lievīte, red.
Rīgas Stradiņa universitāte, 2014

Darba pieredze

1990 - pašlaik

Asociētais profesors

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

Augsti kvalificētu lekciju lasīšana, pārbaudījumu un eksāmenu organizēšana savos studiju kursos, saskaņā ar studiju programmu, jaunu docētāju sagatavošana, studiju kursu metodisko materiālu izstrādāšana un ievietošana e-studiju vidē.

Studiju priekšmetu satura aktualizēšana, publicēt zinātnisku un populārzinātnisku rakstu publicēšana, piedalīšanās zinātniskajās konferencēs.

Piedalīšanās profesionālo asociāciju darba organizēšanā, RSU organizatoriskajā darbā, konsultāciju sniegšana ​un RSU popularizēšana.

Izglītība

1992 - pašlaik

Dr. biol.

LPSR ZA Bioloģijas institūts, Maskavas Valsts universitāte

1965 - 1970

Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzējs

Latvijas universitāte,Bioloģijas fakultāte

Sasniegumi

Izstrādātie studiju kursi

 

Medicīniskā ģenētika.

DNS in vitro.

Cilvēka uzvedības ģenētika.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

Kraniofaciālās morfoloģijas pārmaiņas ģenētisko patoloģiju gadījumā.

Studiju rezultātu vērtēšanas ticamības izstrāde.

Podagras un reimatoidālā artrīta ģenētisko marķieru analīze.

  •  
  •  

 

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018. RSU Zinātniskā konference.Rīga.

2018. Docētāju Ziemas skola. Studiju kursu dizains.

2018. PIC kursi “Kvantitatīvās pētniecības metodes”.

2017. RSU Zinātniskā konference. Rīga.

2017. 11. Starptautiskā zinātniskā konference. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Latvija.

2016. Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības konference. Rīga, Kalsnava.

2016. Angļu valodas testēšanas rezultātu apliecinājums. Apliecība Nr. 422-2016/RSU.Rīga.

2016. "Europass dokumemtu portfolio" mācības. Apliecība Nr. 2016/354. 3ak/stundas. Rīga.

2016. "Kanādas Brity Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā". Apliecība Nr. 2016/217.Rīga. 4ak/stundas. Rīga.

2016. "Pētniecības darbu efektīva vadīšana". Apliecība Nr. 2016/153. 8 ak/stundas. Rīga.

2016."Rīgas Stradiņa universitātes 15. zinātniskā konference". Rīga

2016. "Google Apps" kursu modulis. Rīga.

2015. "Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati" Apliecība Nr. 2015/89. 22ak/stundas. Rīga.

2015. "Augstākā izglītība Latvij;a: starptautiskās izredzes". Simpozijs, Rīga.

2015. "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība". Starptautiska zin. konference. Rēzekne.

2014. "Open Access BioMed Central žurnāli" seminārs. Apliecība Nr. 1690. 2 ak/stundas. Rīga.

2014. Docēšanās Mūžizglītības programmas ERASMUS ietvaros Tartu universitātē.

2014. RSU Zinātniskā konference. Rīga.

2013. Baltic morphology VII. Rīga.

2013. RSU Zinātniskā konference. Rīga.

2013. Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības konference. Rīga.​ Kalsnava.

2012. "ASM Leadership Program for International Educators". Piedalīšanās darba grupā. ASV, Kalifornija.

2012. "The 19th Annual ASM Conference for Undergraduate Educators" ASV Kalifornija.

2012. 5th Baltic Congress of genetics. Kauņa.

2011. European Human genetics Conference. Amsterdam.

2011. Baltic Morphology VI. Tartu.

2010. Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības konference. Daugavpils.

2010. RSU Zinātniskā konference. Rīga.

 

Vadītie studiju kursi

 

Medicīniskā ģenētika.

DNS in vitro.

Cilvēka uzvedības ģenētika.

 

Cilvēka uzvedības ģenētika

DNS in vitro

Medicīniskā ģenētika

Molekulārā bioloģija un ģenētika

Docētie studiju kursi

 

Medicīniskā ģenētika.

DNS in vitro.

Cilvēka uzvedības ģenētika.

 

Cilvēka uzvedības ģenētika

 

DNS in vitro

 

Medicīnas mikrobioloģija

Medicīniskā ģenētika

Bioloģija un ģenētika

Citoloģija un ģenētika

DNS in vitro

Mikrobioloģija

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedrs, padomes loceklis.

Latvijas Skolotāju asociācijas biedrs.

RSU Zobārstniecības fakultātes Domes loceklis.

RSU Bibliotēkas Padomes loceklis.

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010. gads: LR Izglītības un Zinātnes ministija "Pateicības raksts"

2001. gads: Daugavpils pedagoģiskā universitāte, Latgales pētniecības institūts apbalvojums Valerijas Seiles konkursā par eksperimentālo mācību grāmatu.

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Nagle, Erika. Challenges in teaching genetics for preclinical students of dentistry [Elektroniskais resurss] / E.Nagle, A.Zarina // JSM Oro Facial Surgeries [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Issue1 (2018), article No.1011, 2 p. - Resurss aprakstīts 2019.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.jscimedcentral.com/OroFacial/orofacial-3-1011.p…

Nagle, Erika. Is genetics of craniosynostoses investment in the craniofacial medicine? [Elektroniskais resurss] / E.Nagle // JSM Oro Facial Surgeries [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, Issue 2 (2017), article No.1009, [3 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.jscimedcentral.com/OroFacial/orofacial-2-1009.p…

Nagle, Erika. Two approaches in student achievements assessment - pro et contra / E.Nagle, A.Strode // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 319.-328.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nagle, Erika. Ethical challenges in teaching genetics for medical students / E.Nagle, Dz.Kažoka, // Journal of Microbiology & Biology Education. - Vol.15, No.2 (2014, Dec.), p.181-185. - Starptautiski citējamā izdevumā.

BCL3 gene role in facial morphology / I.Kempa, I.Akota, E.Nagle ...[et al.] // Birth Defects Research. Part A, Clinical and Molecular Teratology. - Vol.94, N 11 (2012, Nov.), p.918-924. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pičugina, A. Iedzimts zobu emaljas bojājums [Elektroniskais resurss] / A.Pičugina, E.Nagle // DOCTUS [Elektroniskais resurss]. - (2011, nov.), [p.1-3]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://doctus.lv/2011/11/iedzimts-zobu-emaljas-bojajums

Comparison of craniofacial measurements in various female ethnic groups / Dz.Kažoka, E.Nagle, J.Vētra, U.Teibe // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2010. - [Vol.] XIX, p.169.-179.

Nagle, Erika. Fenotipu daudzveidība un asociācija ar citām dentālām patoloģijām amelogenesis imperfecta gadījumā / E.Nagle, J.Lukša, A.Mihailova // Zobārstniecības Raksti. - Nr.1 (2010), 27.-31.lpp.

 

Tēzes​​

 

Why gout develops in some people but in others it does not? [Elektroniskais resurss] / E.Nagle, D.Rots, N.Luksa, G.Moisejevs, L.Gailīte // Environmental and Experimental Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.3 (2018), p.232. - 7th Baltic Genetics Congress (Riga, Latvia, Oct.24-27, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://eeb.lu.lv/EEB/201810/EEB_XVI_abstracts.pdf. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nagle, Erika. Studējošo sasniegumu vērtējums – studiju kursa spoguļattēls / E.Nagle, A.Strode // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 363.lpp.

Strode, Aija. Pārbaudes darbu vērtēšanas ticamības pārbaude studiju kursā "Molekulārā bioloģija un ģenētika" / A.Strode, E.Nagle // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 327.lpp.

Kažoka, Dzintra. Sejas novecošana un to ietekmējošie faktori dažādu pētnieku skatījumā / Dz.Kažoka, E.Nagle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 51.lpp.

Laiviņa, Līva. Alu TPA 25 inserciju frekvence audu plazminogēna aktivatora gēnā Latvijas populācijā / L.Laiviņa, A.Strode, E.Nagle // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 40.lpp.

Kažoka, Dzintra. Sieviešu deguna izmēri dažādos laika periodos Latvijā un salīdzinājumā ar atsevišķām populācijām / Dz.Kažoka, E.Nagle // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 48.lpp.

Nagle, Erika. Anthropometric studies of head circumference, intercanthal and biocular width, canthal and circumference interorbital index of adult residents / E.Nagle, Dz.Kažoka // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.31.

Craniofacial peculiarities in parents who have nonsyndromic cleft children : [abstract] / E.Nagle, I.Grīnfelde, Dz.Kažoka, B.Lāce // 5th Baltic Congress of Genetics (Kaunas, Lithuania, Oct.19-22, 2012) : Programme and Abstracts. - Kaunas, 2012. - P.9-10.

Nagle, Erika. Galvas un sejas tipa salīdzinājums dažādos laika periodos dzīvojošām Latvijas sievietēm / E.Nagle, Dz.Kažoka // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 61.lpp.

Pičugina, Anastasija. Emaljas ģenētiskā defekta Amelogenesis imperfecta ietekme uz mutes veselību un pacienta dzīves kvalitāti / A.Pičugina, E.Nagle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 306.lpp.

Comparison of craniofacial parameters of cleft children mothers and healthy females living at different periods / E.Nagle, Dz.Kažoka, U.Teibe, I.Grinfelde // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.41.

Nagle, Erika. Craniofacial indices as a tool in evaluation dysmorphological features in parents with cleft children / E.Nagle, U.Teibe, I.Grinfelde // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.86-87. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Comparative characteristics of the female craniofacial dimensions in years 1929-1930 and 2002-2004 / Dz.Kazoka, E.Nagle, J.Vetra, U.Teibe // Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrības VIII kongress (Daugavpils, 2010.g. 4.-5.jūn.) : Programma un tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 20.lpp.

Grīnfelde, Ieva. Mazās anomālijas un asociatīvās pazīmes vecākiem, kuru bērniem ir nesindromiskās šķeltnes / I.Grīnfelde, E.Nagle, B.Lāce // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 296.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Nagle, Erika. Hromosomālās slimības : metodiskais materiāls Stomatoloģijas fakultātes studentiem / E.Nagle, K.Kopmane-Račko, A.Ciganoviča ; [red.I.Lievīte] ; Rīgas Stradiņa universitāte. Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2014. - 47 lpp.

Nagle, Erika. Bioloģija 7. klasei : mācību grāmata / E.Nagle, R.Gribuste. - Lielvārde : Lielvārds, 2011. - 176 lpp.

Nagle, Erika. Bioloģija vidusskolai : ģenētikas uzdevumi / E.Nagle. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 95, [1] lpp. - Ģenētikas uzdevumi iekļauti mācību līdzekļu komplektā "Bioloģija vidusskolai", kurā ietilpst: mācību grāmatas, skolotāju grāmatas, darba lapas.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja