Skip to main content

Work experience

1992 - Present

Associate Professor

Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

1992 - Present

Nephrologist

P.Stradins Clinical University Hospital

1973 - 1985

Nephrologist, head of Hemodialysis Department

P.Stradins Clinical Hospital

1971 - 1973

Medical doctor

Ogre Hospital

Education and training

1980

Dr. med

Rīga Stradiņš University

1965 - 1971

Medical Doctor’s Diploma

Rigas Medical Institute

Achievements

Continuing education a.o. qualification upgrade

2008. 17th International Vicenca Course on Hemodialysis, Italy.

2008. Baltic Peritoneal Dialysis school, Riga

2007. Educational Master Course on Hypertension and Cardiovascular Risk, Riga.

2004. Seminar in Nephrology, Heidelberg University, Germany

2000. Course Biostatistics and Epidemiology in Nephrology, Gdansk University Poland

1994. Nephrology Course in Hudinge University Hospital, Stockholm, Sweden

1989. Qualification Imrovement Course in Internal Medicine, Leningrad

1988. Internal diseases Clinic in Rostock Medical University, Rostock, Germany

1987. Internal Medicine Course in Moscow 1. Medical Institut, Moscow

1984. Central Institute of Physicians Qualification Improvement, Course of Nephrology and Hemodialysis, Moscow


Field of research

Cardiovascular Diseases risk factors, identification, diseases prevention

Metabolic syndrome, prediabetes, chronic kidney disease

Arterial hypertension in renal disease

Lectured study course

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Internal Diseases I (Gastroenterology, Nephrology, Endocrinology)

Topical Issues in Differential Diagnostics of Internal Diseases

Topical Issues in Gastroenterology and Nephrology

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases (Nephrology, Gastroenterology, Rheumatology)

Supervised and reviewed student research papers


Supervised:

qualification papers: 11

Reviewed:

qualification papers: 6

Memberships

Latvian Nephrology Association, Board Member from 1995

Latvian Nephrology Association, Sertification Committee Sercretary

Member of Latvian Internal Association

Member of Latvian Hypertension Society, ​Board Member

Member of European Renal Association

Awards and recognitions

1980. Latvian SSR State Prize

2016. Latvian Physicians Association Year Award 2016 "Man of the year in medical education"

Publications

Articles

Čerņevskis, Harijs. Mikroalbuminūrija. Kāpēc tik svarīga? / H.Čerņevskis // Doctus. - Nr.9 (2019, sept.), 32.-34., 36.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Urīnceļu infekciju farmakoterapija / H.Čerņevskis // Materia Medica. - Nr.7/8 (2019), 26.-28., 30., 32.lpp.

The European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry annual report 2016 : a summary / A.Kramer, M.Pippias, H.Cernevskis ...[et al.] // Clinical Kidney Journal Sect.B. - Vol.12, No.5 (2019, Febr.), p.702-720. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1093/ckj/sfz011

Arteriovenozās fistulas trombozes riska faktori pacientiem ar regulāru hemodialīzi / M.Božko, V.Kuzema, I.Ādamsone, H.Čerņevskis, A.Pētersons ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2017.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 50.-56.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Diurētisko līdzekļu blaknes, kas iespējamas kā jaunas preparāta lietošanas indikācijas : [par populārākajiem diurētiskajiem līdzekļiem, to darbības mehānismu un blaknēm] / H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2018, nov.), 32.-34., 36.-38.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Kas ir hroniska nieru slimība? / H.Čerņevskis // Nieres un Veselība. - Nr.1 (2018), 4.-5.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: https://issuu.com/hromets_poligrafija/docs/nieres_un_veseli… - T.p. krievu val. žurn. "Почки и здоровье". - N 1 (2018). - C.4-5.

Čerņevskis, Harijs. Nieru aizstājterapija Latvijā 2017.gadā / H.Čerņevskis // Nieres un Veselība. - Nr.2 (2018), 4.-5.lpp. - Pieejams arī tiešsaistē: http://nieresunveseliba.lv/wp-content/uploads/2018/10/niere… - T.p. krievu val. žurn. "Почки и здоровье". - N 2 (2018). - C.4-5.

Strazdiņš, Vladimirs. Soluble nitrofurans in recurrent urinary tract infections : unexpected findings from 2014 Latvian study [Elektroniskais resurss] / V.Strazdins, H.Cernevskis // Journal of Nephrology & Therapeutics [Elektroniskais resurss]. - Vol.8, No.2 (2018), article No.309, [4 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsonline.org/open-access/soluble-nitrofurans…

Strazdiņš, Vladimirs. Urīnceļu infekcijas terapija ar nitrofurāniem : jaunas atziņas / V.Strazdiņš, H.Čerņevskis // Doctus. - Nr.8 (2018, aug.), 35.-38.lpp.

The epidemiology of renal replacement therapy in two different parts of the world : the Latin American Dialysis and Transplant Registry versus the European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association Registry [Elektroniskais resurss] / R.Luxardo ...[et al.] ; collaborators: H.Čerņevskis ...[et al.] // Revista panamericana de salud pùblica = Pan American Journal of Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.42 (2018), [11 p.]. - Resurss aprakstīts 2018.g. 15.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/2018.v42/e87/en

The European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry annual report 2015 : a summary / A.Kramer, M.Pippias, H.Cernevskis ...[et al.] // Clinical Kidney Journal. - Vol.11, No.1 (2018, Febr.), p.108-122. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mintāle, Iveta. Arteriālā hipertensija : toreiz, tagad, turpmāk / I.Mintāle, H.Čerņevskis, I.Lubaua // Doctus. - Nr.11 (2017, nov.), 14.-19.lpp.

The European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association Registry annual report 2014 : a summary / M.Pippias, A.Kramer, H.Cernevskis ...[et al.] // Clinical Kidney Journal. - Vol.10, No.2 (2017, Apr.), p.154-169. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Čerņevskis, Harijs. Hipertensīva nefropātija / H.Čerņevskis // Doctus. - Nr.8 (2016, aug.), 6.-9.lpp.

Čerņevskis, Harijs. HIV un nieru patoloģija : [par cilvēka imūndeficīta vīrusa izraisītiem nieru bojājumiem] / H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2016, sept.), 6.-10.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Kas jāatceras, nozīmējot pretsāpju līdzekļus / H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2016, janv.), 36.-41.lpp.

Gallbladder perforation with postoperative preservation of peritoneal dialysis catheter [Elektroniskais resurss] / A.Silda, V.Kuzema, I.Puide, H.Čerņevskis, A.Petersons // European Journal of Case Reports in Internal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2016), [p.1-2]. - Resurss aprakstīts 2016.g. 30.aug. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ejcrim.com/index.php/EJCRIM/article/view/378/531

Mckittrick-wheelock syndrome : a case report [Elektroniskais resurss] / H.Cernevskis, V.Kuzema, I.Mihailova, A.Brikuns, A.Petersons ...[et al.] // Archives of Case Reports in Clinical Medicine [Elektronisks resurss]. - Vol.2, No.1 (2016, March), article No.29000115. - Resurss aprakstīts 2017.g. 1.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://dx.doi.org/10.19104/crcm.2016.115

Miega kvalitāte un depresija peritoneālās dialīzes pacientiem / V.Kuzema, I.Puide, H.Čerņevskis, A.Pētersons ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 19.-23.lpp.

Renal replacement therapy in Europe : a summary of the 2013 ERA-EDTA Registry Annual Report with a focus on diabetes mellitus / A.Kramer, M.Pippias, H.Cernevskis ...[et al.] // Clinical Kidney Journal. - Vol.9, No.3 (2016, June), p.457-469. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Čerņevskis, Harijs Nitrofurānu grupas preparātu loma urīnceļu infekcijas terapijā / H.Čerņevskis, V.Strazdiņš // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2015, janv.), 57.-62.lpp.

Renal replacement therapy in Europe : a summary of the 2012 ERA-EDTA Registry Annual Report / M.Pippias ...[et al.] ; on behalf of the ERA-EDTA Registry Investigators: H.Cernevskis ...[et al.] // Clinical Kidney Journal. - Vol.8, No.3 (2015, June), p.248-261. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Strazdiņš, Vladimirs. Recurrent urinary tract infection in adults in Latvia : 2014 observational study [Elektroniskais resurss] / V.Strazdins, H.Cernevskis // Journal of Nephrology & Therapeutics [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.4 (2015, Aug.), 3 p. - Resurss aprakstīts 2016.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.omicsonline.org/open-access/recurrent-urinary-tr…

Bondare, Līga. Hroniskas hemodialīzes vaskulārās pieejas veidi / L.Bondare, J.Jušinskis, H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2014, janv.), 13.-18., 20.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Diabētiskas nefropātijas pacientu dinamiska novērošana un terapijas pamatprincipi / H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2014, marts), 36.-38., 40., 42.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Hidrohlortiazīds - sena preparāta renesanse / H.Čerņevskis // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2014, nov.), 15.-20.lpp.

Čerņevskis, Harijs. Medikamentu izraisītas nefropātijas / H.Čerņevskis // Doctus. - Nr.4 (2014), 35.-41.lpp.

Renal replacement therapy in Europe : a summary of the 2011 ERA-EDTA Registry Annual Report / the European Renal Registry investigators: H.Cernevskis, M.Noordzij, A.Kramer ...[et al.] // Clinical Kidney Journal. - Vol.7, No.2 (2014, Apr.), p.227-238. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Abstracts

Panova, Aleksandra. Hemodialīzes izmantošana gados veciem cilvēkiem Latvijā 2015. gadā / A.Panova, M.Tumulkāne, H.Čerņevskis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 276.lpp.

Hydration status assessment in peritoneal dialysis patients using bioimpedance analysis : [abstract] / V.Kuzema, I.Puide, H.Čerņevskis, I.Mihailova, A.Pētersons ...[et al.] // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.22.

Peritoneālās dialīzes pacientu hidrācijas stāvokļa novērtējums, izmantojot bioimpedances metodi / V.Kuzema, I.Puide, H.Čerņevskis, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 59.lpp.

Risk factors for peritoneal dialysis associated peritonitis : [abstract] / V.Kuzema, G.Moisejevs, H.Čerņevskis, I.Mihailova, I.Puide, A.Pētersons ...[et al.] // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.19.

IgA nefropātijas klīniskās izpausmes : vai tā vienmēr ir labdabīgi noritoša slimība? / V.Kuzema, H.Čerņevsis, I.Mihailova, A.Pētersons ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 80.lpp.

Jenerte, Līva. Predialysis : how far to renal replacement therapy / L.Jenerte, J.Margevičus, G.Provais ; scientific research supervisors: V.Kuzema, H.Čerņevskis, A.Pētersons // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.57-58.

Mešečko, Veronika. Diabētiskas nefropātijas riska faktoru novērtēšana 1.tipa cukura diabēta slimniekiem, izmantojot dažādas glomerulārās filtrācijas ātruma noteikšanas formulas / V.Mešečko, H.Čerņevskis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 352.lpp.

Silda, Anna. Hiperkaliēmijas riska faktori un asociētas EKG izmaiņas / A.Silda, H.Čerņevskis // Latvijas Universitātes 73. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2015.g. 20.febr.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2015. - 81.lpp.

Tendences nieru aizstājterapijā ar 10 gadu intervālu / I.Ziediņa, H.Čerņevskis, I.Ādamsone, V.Kuzema, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Rācenis, Kārlis. Dažu laboratorisko datu salīdzinājums hroniskas nieru slimības IV un V stadijā, izmantojot dažādas glomerulārās filtrācijas ātruma aprēķināšanas metodes / K.Rācenis, H.Čerņevskis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 351.lpp.

Books and brochures

Инфекции мочевых путей у взрослых и детей / Х.Черневскис, В.Страздиньш, В.Лиетувиетис, Н.Бозотова - 24 lpp.

Urīnceļu infekcijas pieaugušajiem un bērniem / H.Čerņevskis, V.Strazdiņš, V.Lietuvietis, N.Bozotova. - Rīga : Pilatus, 2015. - 110 lpp. - Pieejams arī tiešsaistē : http://www.doctus.lv/article/urincelu-infekcijas-pieaugusaj…

Contacts

Colleagues

Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff