Skip to main content

Work experience

2016 - Present

Assistant Professor

RSU Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

2015 - Present

Assistant (research)

Scientific Laboratory of Molecular Genetics

2013 - Present

Assistant (research)

RSU Institute of Oncology, Laboratory of Molecular Genetics

2012 - Present

Pediatrician Children's Clinical university hospital

2008 - 2016

Assistant

RSU Faculty of Medicine, Department of Biology and Microbiology

Education and training

2015

Dr. med. Riga Stradinš university

Rīga Stradiņš University

2014

Speciality registar in paediatric gastroeneterology

2008 - 2012

Specialty Registrar in Paediatrics

Rīga Stradiņš University

2002 - 2008

Medical Doctor’s Diploma

Riga Stradinš university

Achievements

Supervised study course

Biology

Biology and Medical Genetics

Cytology and Genetics

Lectured study course

Biology

Biology and Genetics

Biology and Medical Genetics

Cytology and Genetics

Medical Genetics

Publications

 

Research articles​​

 

Analysis of possible genetic risk factors contributing to development of childhood acute lymphoblastic leukaemia in the Latvian population / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, Z.Dobele, Z.Kovalova, B.Lace // Archives of Medical Science - Vol.12, No.3 (2016, June), p.479-485. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūtas pre-B šūnu limfoblastu leikozes bērnu vecumā attīstības riska saistība ar polimorfismiem MDR1 un IKZF1 gēnā / M.Kreile, L.Piekuse, Ž.Kovaļova ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 391.-396.lpp.

Association between inherited monogenic liver disorders and chronic hepatitis C [Elektroniskais resurss] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina, Z.Steinberga, A.Krumina ...[et al.] // World Journal of Hepatology [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.2 (2014, Feb.), p.92-97. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3935058/

Impact of the genes UGT1A1, GSTT1, GSTM1, GSTA1, GSTP1 and NAT2 on acute alcohol-toxic hepatitis / L.Piekuse, M.Kreile, I.Kempa, Z.Daneberga ...[et al.] // Central European Journal of Biology. - Vol.9, No.2 (2014, Febr.), p.125-130. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lack of association between polymorphisms in genes MTHFR and MDR1 with risk of childhood acute lymphoblastic leukemia / M.Kreile, D.Rots, L.Piekuse, Z.Kovalova ...[et al.] // Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. - Vol.15, No.22 (2014), p.9707-9711. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Akūta aknu mazspēja bērniem : rekomendācijas / D.Zavadska, M.Kreile, D.Gardovska ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 43.-51.lpp.

Elevated serum levels of homocysteine as an early prognostic factor of psychiatric disorders in children and adolescents [Elektroniskais resurss] / S.Purvina, M.Zeibarts, R.Andrezina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Schizophrenia Research and Treatment [Elektroniskais resurss]. - DOI:10.1155/2012/373261, [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3467938/

MTHFR gēna polimorfismu C677T un A1298C saistība ar vīriešu neauglību / M.Kreile, L.Piekuse, A.Puzuka, A.Zariņa, J.Ērenpreiss ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 1.sēj., 270.-275.lpp.

The link between hyperhomocysteinemia and methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism in children and adolescents with psychotic disorders / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.166-170.

Mitohondriālās DNS polimorfisma C16189T iespējamā nozīme dzelzs homeostāzē / M.Kreile, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 469.-473.lpp.

Whole Xp deletion in a girl with mental retardation, epilepsy, and biochemical features of OTC deficiency / K.Joost, M.Kreile, B.Lace ...[et al.] // Molecular Syndromology. - Vol.1, N 6 (2010), p.311-315. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Abstracts​​

 

Vilsona slimības pirmās klīniskās izpausmes bērniem vecumā līdz 18 gadiem Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 162.lpp.

Children ALL patients in Latvia during 10 years period (2006-2015) - cytogenetics aspects / Z.Kovalova, M.Kreile, S.Ozolina ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.48.

Kritēriji Vilsona slimības klīniskajai un molekulārajai diagnostikai / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 173.lpp.

Not typical North-European ATP7B gene mutation in Latvian patients with Wilson disease / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.23, Suppl.1 (2015, June), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pediatric liver transplantation - single center experience in Latvia / M.Kreile, I.Pukite, I.Kaze ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.50.

Germline variants of ARID5B as possible risk factors for childhood acute lymphoblastic leukemia in Latvia / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.503. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HFE gēna mutāciju C282Y un H63D saistība ar Vilsona slimību Latvijas pacientiem / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 146.lpp.

Mutations in genes HFE, SERPINA1, CFTR in Wilson’s disease patients in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, Z.Steinberga, A.Chernusenko, Z.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.397. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polymorphisms in gene ARID5B and risk of childhood AAL in Latvia / M.Kreile, L.Piekuse, Z.Kovalova ...[et al.] // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.39-40.

Viena nukleotīda polimorfismu, kas lokalizēti gēnos IKZF1, ARID5B, MDR1 un CEBPE, saistība ar akūtu limfoblastu leikozi bērnu vecumā / M.Kreile, L.Piekuse, D.Rots, A.Zariņa, Ž.Kovaļova ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 248.lpp.

Žilbēra sindroma mutāciju spektrs Latvijas populācijā / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, Z.Šteinberga, A.Černušenko ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 169.lpp.

Association between dyslipidaemia and mutations in the genes PCSK9, LDLR / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.258. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association between snp rs 4132601 in gene IKZF1 region and childhood acute lymphoblastic leukemia / M.Kreile, L.Piekuse, A.Zarina, Z.Kovalova ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.536. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Inheritance of Wilson's disease and its clinical appearance in four unrelated families in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[u.c] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.48.

Inherited monogenic liver pathology association with chronic viral hepatitis c infection / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[u.c.] // Latvijas Universitātes 71. Zinātniskās konferences Medicīnas sekcijas tēžu apkopojums (Rīga, 2013.g. 15.febr.) / Latvijas Universitāte. - Riga, 2013. - 59.lpp.

Long chain 3-hydroxy acylCoA dehydrogenase deficiency in latvian patients / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile ...[et al.] // Journal Inherited Metabolic Disease - Vol.36, Suppl.2 (2013), p.S197. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PCSK9, UGT1A1 un LEP gēnu polimorfismu saistība ar seruma lipīdiem pacientiem ar dislipidēmiju / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, S.Gintere ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 146.lpp.

Viral hepatitis C infection influencing host genetic factors / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Association of non-alcoholic fatty liver disease and hypercholesterolemia with mutations on the genes LEP, UGT1A1, ATP7B / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.20, Suppl.1 (2012, June), p.342. - Starptautiski citējamā izdevumā.

CCR5-32 and UGT1A1 28 - mutation in HCV patients / L.Piekuse, M.Kreile, A.Krumina ...[et al.] // Immunology. - Vol.137, Issue Suppl.s1 (2012, Sept.), p.497. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children : [abstract] / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // European Neuropsychopharmacology. - Vol.22, Suppl.1 (2012, March), p.S64-S65. - Starptautiski citējamā izdevumā.

MTHFR gēna polimorfisms un homocisteīna līmeņa atšķirības bērniem un pusaudžiem ar šizofrēnijas spektra saslimšanām / S.Purviņa, M.Zeibārts, R.Andrēziņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purviņš ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 232.lpp.

NAT2 gene polymorphism influence on clinical outcome in acute alcochol induced toxic hepatitis : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, B.Lace ...[et al.] // GoldenHelix symposia "Genomic Medicine : translating genes into health" (Turin, Italy, Apr.18-21, 2012) : Symposium Proceedings. - Turin, 2012. - P.24.

Shwachman Diamond syndrome mimics disorder of galactose metabolism : [abstract] / M.Kreile, D.Sviridova, Z.Daneberga ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.35, Suppl.1 (2012, Sept.), p.S166. - Starptautiski citējamā izdevumā.

SNP rs4132601 as a possible risk allele of acute lymphoblastic leukaemia development in children / M.Kreile, L.Piekuse, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.20, Suppl.1 (2012, June), p.157-158. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The link between hyperhomocysteinemia, methylenetetrahydrofolate reductase 677C→T polymorphism and psychiatric disorders in children and adolescents / S.Purvina, M.Zeibarts, L.Piekuse, M.Kreile, I.Purvins ...[et al.] // Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence. - Vol.60, N 5, Suppl. (2012, July), p.S227. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Viral hepatitis C infection influencing host genetic factors / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.21, Suppl.2 (2013, June), p.146. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diagnosing of inherited liver disorders in Latvia in period from 2001-2010 / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina, I.Kempa, A.Cernušenko, A.Krumina ...[et al.] // V Latvian Gastroenterology Congress with International Participation (Riga, Latvia, Nov.12, 2011) : Abstracts Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.9.

Frequency of GBA gene mutation N370S, causing gaucher disease, in Latvia : [abstract] / M.Kreile, L.Piekuse, B.Lace, A.Krumina // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.34, Suppl.3 (2011, Aug.), p.S199. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Gilbert syndrome molecular diagnostics and clinical characterization in Latvia / L.Piekuse, J.Keiss, M.Kreile ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hereditārās hemohromatozes mutāciju biežums C hepatīta slimniekiem Latvijā / M.Kreile, L.Piekuse, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 197.lpp.

Influence of inherited liver disorders on viral hepatitis C clinical outcome : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zarina ...[et al.] // 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (Bangkok, Thailand, Febr.17-20, 2011). - Bangkok, 2011. - [Nav norādītas lpp.].

Large pedigree of ornithine transcarbamylase (OTC) deficiency : case report : [abstract] / M.Kreile, L.Piekuse, R.Lugovska ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.34, Suppl.3 (2011, Aug.), p.S93. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-chain-3-hydroxyacil-CoA dehydrogenase deficiency - the most frequent fatty acid oxidation disorder in Latvia : 7 cases / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile, R.Lugovska // European Journal of Human Genetics. - Vol.19, Suppl.2 (2011, May), p.470. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Mutation spectrum of Wilson disease in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // In Vivo : International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research. - Vol.25, N 3, (2011, May-June), p.574. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Diagnostic aspects of the most common inherited liver diseases : [abstract] / B.Lace, L.Piekuse, M.Kreile ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.23.

Genetic variants associated with acute toxic hepatitis / A.Krumina, L.Piekuse, M.Kreile, A.Chernushenko ...[et al.] // 60th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics (ASHG) (Washington DC, USA, Nov.2-6, 2010) : Poster Abstracts. - Washington, 2010. - P.288.

Gilbert syndrome molecular diagnostics in Latvia 2001-2010 : [abstract] / L.Piekuse, B.Lāce, M.Kreile, A.Krūmiņa ...[et al.] // 10th Baltic Congress in Laboratory Medicine (Tallinn, Estonia, Sept.16-18, 2010). - Tallinn, 2010. - P.68.

Hereditary haemochromatosis association with other inherited liver disorders : [abstract] / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[et al.] // The 1st OpenGENE Young Investigator Workshop in Baltic Region "GWAS: from genotyping to sequencing" (Tartu, Estonia, Aug.22-26, 2010). - Tartu, 2010. - P.27.

Inherited genetic liver disorder impact on VHC infection in Latvia / L.Piekuse, M.Kreile, A.Zariņa, B.Lāce, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.18, Suppl.1 (2010, June), p.265. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Ksenobiotiķu atindēšanas enzīmu kodējošo gēnu polimorfismu raksturojums pacientiem ar akūtu toksisku hepatītu / L.Piekuse, M.Kreile, B.Lāce, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 89.lpp.

Long-chain 3-h=hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase deficiency with unusual presentation of extremely low vitamin D level : [abstract] / M.Kreile, I.Dzivite-Krisane, L.Piekuse ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.33, Suppl.1 (2010, Aug.), p.S61. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilsona slimības izraisošās mutācijas H1069Q biežums bērniem līdz 18 gadu vecumam Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Krūmiņa ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 240.lpp.

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff