Skip to main content

Work experience

2003 - Present

Assistant professor

Faculty of Medicine, Department of Occupational and Environmental Medicine

1986 - 2003

assistent

Department of Hygiene and Occupational Diseases in RSU

1986 - 1989

teacher

Riga Medical Institute

1974 - 1978

Inspector of personnel and foreign affairs

Ministry of Health Protection

Education and training

1988

Dr. med.

Children and Hygiene Institute of Medical Sciences Academy of the U.S.S.R.

Thesis "Hygienic basis of optimal organization of social useful summer works of urban school children of 12-13 years old"

1984

Specialty - social hygiene and organization of health protection

Post-graduate studies at the Medical Institute of Riga

1978 - 1984

Physician

Riga`s Medical Institute, Faculty of General Medicine

1972 - 1974

Riga`s 4. Medical school

1994 - 1995

International Course " Teachers teach the teachers" International training course on Occupational and Environmental Medicine"

Achievements

Publications

Research articles​​

Mākslīgā un dabiskā ultravioletā starojuma ietekme uz ādu un sauļošanās paradumi Latvijā / A.Krūmiņa, S.Gintere, M.Avota, R.Karls ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 56.-62.lpp.

Sports un stājas traucējumi / S.Gintere, G.Tīcmane, M.Avota, A.Krūmiņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.10 (2014, okt.), 28.-36.lpp.

Avota, Marija. Foot problems of female medical personnel : subjective complaints and results of the podometric test / M.Avota, A.Raciborska, A.Avots // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.64, Nr.1/2 (2010), 20.-24.lpp.

Avota, Marija. Medicīnas māsu informētība par inficēšanās risku ar transmisīvām vīrusa infekciju slimībām / M.Avota, L.Andersone // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 278.-282.lpp.

Abstracts​​

Avota, Marija. Antineoplastisko vielu ietekme uz ķīmijterapijas nodaļās strādājošām māsām un māsu palīgiem / M.Avota, K.Ivanova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 61.lpp.

Brante, Ulla. Physical development and spine position asessment for the Riga schoolchildren of the 1st, 2nd, 6th and 7th forms / U.Brante, G.Rinkuna ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.275-276.

Carpal tunnel syndrome simptoms rising in the student community using computer / K.Bojuta, E.Gribkova, I.Neznanova, V.Kucherova ; scientific research supervisors: M.Eglite, M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.296-297.

Koševare, Baiba. Human weigh effects on health and its relationship with chronic diseases / B.Koševare, S.Sevastjanova, I.Jurka ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.253-254.

Lagzdiņa, Melita. A comparison of the occurance of back pain between the young people engaged with dancing and bodybuilding / M.Lagzdiņa, L.Kaktiņa ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.300-301.

Millere, Agnese. Comparison of compliance with sanitary and hygienic norms among Medical Faculty students in different study years / A.Millere, I.Ževneroviča ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.243-244.

Stūrniece, Elīna. Sleep habits and sleep quality among medical students of Riga Stradins University / E.Sturniece ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.266-267.

Ževneroviča, Ieva. Awareness of hepatitis B vaccine among medical students and their vaccination status at Riga Stradins University / I.Ževneroviča, A.Millere ; scientific research supervisor: M.Avota // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences 2015" (Riga, Latvia, March 25, 2015) : Abstracts / Riga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.285-286.

Avota, Marija. Trauksmes un depresijas izvērtējums starp pirmā un pēdējā kursa Medicīnas fakultātes studentiem un to mazināšanas stratēģijas studentu vidū / M.Avota, A.Vjakse // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 142.lpp.

Pēdu problēmu izplatība un to korekcijas iespējas / M.Avota, L.Brīdiņa, G.Rinkuna, A.Avots // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 143.lpp.

Avota, Marija. Podometrija - balsta un kustības sistēmas nespecifisko problēmu agrīnas diagnostikas un iejaukšanās pamats [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Avota, A.Avots // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 23.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=40

Avota, Marija. Role of podometry on health-related quality of life of patients with non-specific musculoskeletal disorders / M.Avota, A.Avots // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 84.lpp.

Avota, Marija. Podometrijas nozīme balsta un kustību sistēmas problēmu noteikšanā un koriģēšanā / M.Avota, A.Avots // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 126.lpp.

Avota, Marija. Podometry - basis of early diagnostics and prevention of musculoskeletal system disorders : [abstract] / M.Avota, A.Avots // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.11-12.

Environmental education at the department of occupational and environmental medicine of Riga Stradiņš university / S.Grīnberga, M.Avota, M.Eglīte, J.Dundurs, B.Aulika // 17th International Scientific Conference "EcoBalt 2012" (Riga, Oct.18-19, 2012) : Book of Abstracts. - Riga, 2012. - P.29.

Avota, Marija. Ergonomic risk factors related to feet problem of medical personnel / M.Avota, A.Avots // The 1st International Scientific-Practical Conference of the Latvian Ergonomics Society "Contemporary ergonomics and business 2011" (Riga, Latvia, Oct.7, 2011) : Program & Abstracts / Latvian Ergonomic Society, Ergonomics Research Centre in the Faculty of Chemistry, University of Latvia ; ed. by Z.Roja, H.Kalkis, V.Kalkis. - Riga, 2011. - P.27-28.

Dundurs, Jānis. 90 gadi higiēnas apmācībai medicīnas un veselības aprūpes speciālistiem Latvijā / J.Dundurs, B.Aulika, M.Avota // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 471.lpp.

Lectured study course

Environmental and Occupational Health

Environmental Medicine

Occupational Medicine and Diseases

Supervised study course

Enviromental Medicine for Midwives

Environmental Health for Nutrition Specialists

Contacts

Related news

Colleagues

Jānis Gardovskis
Head of the Unit, Academic Staff, Chair of the Senate
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Sandra Lejniece
Dean, Head of Study Programme
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Purkalne
Academic Staff, Leading Researcher
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff, Leading Researcher
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Ināra Logina
Academic Staff