Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Programmā paredzēts 100 budžeta vietu, kuras finansē Valsts policija savu darbinieku apmācībām (20 pilna laika un 80 nepilna laika studijās). Ārpus budžeta var pretendēt tikai uz specializāciju Kārtības policijas darbs, kurā nav nepieciešama pielaide Valsts noslēpumam, vai arī, ja šāda pielaide ir, uz jebkuru citu programmas specializāciju pēc izvēles, ievērojot atbilstību uzņemšanas nosacījumiem.

Programmas mērķi

Sniegt Valsts policijas darbiniekiem iespēju iegūt augstāko izglītību, kas nodrošina zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstuktūras (LKI) 6. līmeņa un Valsts policijas vecākā virsnieka (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija) profesijas standarta prasībām.

Programmas uzdevumi

 1. Sniegt studējošajiem Valsts policijas vecākā virsnieka profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, skaidrot profesionālās jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības.
 2. Nodrošināt Valsts policijas vecākā virsnieka (vecākā speciālista policijas darbā) profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju apguvi.
 3. Attīstīt lēmumu pieņemšanas prasmes sarežģītās situācijās un problēmu risināšanas iemaņas Valsts policijas vecākā virsnieka profesijā un attiecīgajā zinātnes nozarē.
 4. Sniegt zināšanas un prasmes personāla vadībā, attīstīt prasmes izskaidrot un argumentēti diskutēt par Valsts policijas vecākā virsnieka profesionālās kompetences jautājumiem gan ar speciālistiem, gan padotajiem.
 5. Sekmēt pētniecisku darbību policijas darba jomās, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, patstāvīgi iegūstot, atlasot, analizējot un kritiski izvērtējot informāciju, identificējot problēmsituāciju un piedāvājot iespējamos risinājumus.
 6. Veicināt izpratni par profesionālo ētiku darbā ar kolēģiem, sabiedrību un medijiem, prasmi izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību konfrontācijā ar subjektu, konfliktu risināšanā un dažādu spēka metožu izmantošanā.
 7. Nodrošināt prakses iespējas, kuras ietvaros studējošie pieņem lēmumus, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veic darbu individuāli, komandā vai vada citu cilvēku darbu un rod risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos, paaugstināta stresa un sarežģītās dienesta situācijās, operatīvi rīkojoties paaugstinātas bīstamības situācijās.
 8. Attīstīt prasmi patstāvīgi strukturēt savu un pakļautībā esošo darbinieku tālāku mācīšanos un profesionālo pilnveidi, piedaloties profesionālās jomas attīstībā.
Apgūstamie studiju kursi

Course codeStudy course titleĪstenotājsKursa vadītājsCredit points/ETCS
JF_281Administrative LawFaculty of LawLidija Rozentāle2 / 3
JF_292Civil Procedure LawFaculty of LawAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_338Commercial LawFaculty of LawAllars Apsītis3 / 4.5
JF_276Communications StrategyFaculty of LawValdis Voins1 / 1.5
JF_304ConflictologyFaculty of LawIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_345Conflicts of Interest in Public SectorFaculty of LawJānis Baumanis2 / 3
JF_339Constitutional LawFaculty of LawJuris Zīvarts2 / 3
JF_293Criminal IntelligenceFaculty of LawJolanta Ļuta2 / 3
JF_326Criminal Intelligence (special course)Faculty of LawJolanta Ļuta2 / 3
JF_368Criminal LawFaculty of LawJānis Baumanis3 / 4.5
JF_351Criminal Procedure LawFaculty of LawJānis Baumanis3 / 4.5
JF_350Criminal Search (special course)Faculty of LawĢirts Zalāns14 / 21
JF_340CrimonologyFaculty of LawAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_376Cybercrime InvestigationFaculty of LawUldis Ķinis2 / 3
JF_291Drawing up of Draft Administrative and Normative ActsFaculty of LawIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_297Environmental ProtectionFaculty of LawLelde Lapiņa1 / 1.5
JF_336European LawFaculty of LawJānis Grasis1 / 1.5
JF_337Finance Law (Balance Saheet and Taxes. Business Accounting. Practical Accounting in accordance with Latvian and International Normative Acts. Internal and External Audit)Faculty of LawĻubova Švecova2 / 3
JF_274Foreign PoliceFaculty of LawKristīne Kuzņecova2 / 3
JF_282Forensic Medicine Faculty of LawOjārs Teteris1 / 1.5
JF_283Forensic Psychiatry Faculty of LawĻubova Renemane1 / 1.5
JF_275Forensic Tactics and MethodsFaculty of LawAelita Zīle3 / 4.5
JF_349Forensic TechniqueFaculty of LawAelita Zīle3 / 4.5
JF_288General Physical TrainingFaculty of LawAldona Homiča2 / 3
JF_266History of CultureFaculty of LawIvans Jānis Mihailovs2 / 3
JF_268Human Resource Management Faculty of LawJuris Zīvarts2 / 3
JF_331Human RightsFaculty of LawOlafs Brūvers2 / 3
JF_309Information Processing and Analysis SpecialistFaculty of LawDmitrijs Homenko3 / 4.5
JF_377Information Technologies and Information SystemsFaculty of LawOļegs Oliņš2 / 3
JF_314Information Technology SpecialistFaculty of LawOļegs Oliņš3 / 4.5
JF_315International Cooperation in Combating Criminal OffenceFaculty of LawRaitis Kalnačs2 / 3
JF_364International Cooperation in Combating Economic CrimeFaculty of LawĻubova Švecova2 / 3
JF_365International Cooperation in the Investigation of Criminal OffensesFaculty of LawIlze Sokolovska2 / 3
JF_262International Police CooperationFaculty of LawAndrejs Vilks2 / 3
JF_273Introduction to Civil LawFaculty of LawAndrejs Vilks1 / 1.5
JF_300Introduction to Criminal SearchFaculty of LawRihards Bunka2 / 3
JF_327Investigative WorkFaculty of LawIlze Sokolovska6 / 9
JF_296Labour LawFaculty of LawKitija Bite1 / 1.5
JF_311Law Enforcement AgenciesFaculty of LawJānis Ievītis2 / 3
JF_310Legal Technique and MethodsFaculty of LawDita Plepa2 / 3
JF_269LogicFaculty of LawVilis Daberts2 / 3
JF_348Methodology and Specific Character of Investigating and Combating Economic CrimeFaculty of LawValdis Voins10 / 15
JF_366National Examination: Development and Defence of Bachelor's ThesisFaculty of LawValdis Voins12 / 18
JF_347Occupational SafetyFaculty of LawKitija Bite2 / 3
JF_306Organisation of Community-Oriented Police Work and MethodsFaculty of LawIlze Bērziņa-Ruķere4 / 6
JF_286Organisation of Police Work in Maintaining Public Order and Traffic ManagementFaculty of LawArtis Velšs3 / 4.5
JF_342Placement I (1st Part)Faculty of LawValdis Voins8 / 12
JF_343Placement I (2nd Part)Faculty of LawValdis Voins8 / 12
JF_344Placement II (in Specialisation)Faculty of LawValdis Voins4 / 6
JF_298Planning, Management and Coordination of Police Work in Mass EventsFaculty of LawValdis Voins4 / 6
JF_303Police Professional RhetoricFaculty of LawIlze Cīrule2 / 3
JF_302Police Special Tactics, Special Operations and Management of Forces involved in Emergency SituationsFaculty of LawValdis Voins4 / 6
JF_265Political ScienceFaculty of LawKristaps Zariņš2 / 3
JF_352Political System of LatviaFaculty of LawAldona Kipāne2 / 3
JF_341Powers of Police (Service, Disciplinary Procedures, Aspects of Problem Solving)Faculty of LawĒriks Treļs2 / 3
JF_285Practical Forensic ScienceFaculty of LawSigita Silarāja3 / 4.5
JF_271Presentation SkillFaculty of LawIlze Cīrule1 / 1.5
JF_287Professional Ethics for Police OfficersFaculty of LawOlafs Brūvers1 / 1.5
JF_289Professional Physical PreparationFaculty of LawAldona Homiča3 / 4.5
JF_379Protection of Children’s RightsFaculty of LawJuris Zīvarts2 / 3
JF_362Public Security Theory and PolicyFaculty of LawAndrejs Vilks2 / 3
JF_316Records ManagementFaculty of LawKristīne Kuzņecova2 / 3
JF_261Scientific Research MethodologyFaculty of LawKitija Bite1 / 1.5
VC_095Second Foreign Language. English Language (professional, legal terminology, verbal and written communication skills)Language CentreDaiga Tetere2 / 3
VC_097Second Foreign Language. French Language (professional, legal terminology, verbal and written communication skills)Language CentreAleksandrs Timofejevs2 / 3
VC_096Second Foreign Language. German Language (Professional, Legal Terminology, Verbal and Written Communication Skills)Language CentreLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_098Second Foreign Language. Russian Language (professional, legal terminology, verbal and written communication skills)Language CentreLudmila Jermakoviča2 / 3
JF_375Security of Special ObjectsFaculty of LawJuris Matisāns2 / 3
JF_332Semester Paper IFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_333Semester Paper IIFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_334Semester Paper IIIFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_295Sentence Execution RightsFaculty of LawValdis Voins1 / 1.5
JF_355Specific Character of Investigating Criminal Offences against General Security, Public Order and Road Safety (special course)Faculty of LawJānis Ievītis2 / 3
JF_354Specific Character of Investigating Criminal Offences against Person (special course)Faculty of LawIlze Sokolovska8 / 12
JF_356Specific Character of Investigating Criminal Offences in Public Service Bodies against Management Policy and Jurisdiction (special course)Faculty of LawJānis Baumanis2 / 3
JF_353Specific Character of Investigating Criminal Offences Related to Property (special course)Faculty of LawIlze Sokolovska2 / 3
JF_267Strategy for Assessing Use of FirearmsFaculty of LawValdis Voins3 / 4.5
JF_346Theory of LawFaculty of LawInga Kudeikina2 / 3
JF_307Theory of StateFaculty of LawIrina Dolgova1 / 1.5
JF_317Work of Criminal PoliceFaculty of LawAldis Lieljuksis6 / 9
JF_278Work of Public Order PoliceFaculty of LawĒriks Treļs6 / 9
JF_378Work Organisation in Public Order Police (work organisation of district inspectors, juvenile inspectors, police surveillance and control inspectors, temporary detention sites and convoys and operational management)Faculty of LawĒriks Treļs6 / 9
JF_361Work Organisation of Police (Institution) Services, Regulatory Legislation and ProblemsFaculty of LawValdis Voins2 / 3
JF_318Work Organisation of State Police in the Field of Licencing Permissions SystemFaculty of LawAndris Melkers3 / 4.5

Studiju norises vieta

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā un 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju)*

 • CE sertifikāts latviešu valodā

 • CE sertifikāts vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments

 • CE stertifikāts matemātikā

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv vai, piesakoties klātienē, jāaizpilda iesniegums. 
 • Pases vai personas apliecības (eID) kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kopija (oriģināls jāuzrāda).
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikuma Sekmju izraksts kopija (oriģināls jāuzrāda), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā) vai diploma pielikuma kopija.
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda).
 • *Valsts policijas koledžas vai Latvijas Policijas akadēmijas diploma un diploma pielikuma kopija (oriģināls jāuzrāda), kas apliecina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas (ar speciālista policijas darbā, vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policista vai Valsts policijas jaunākā virsnieka kvalifikāciju) apguvi.
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu.
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu.
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtās bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmā Policijas darbs reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE latviešu valodā (45%), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (45%), CE matemātikā (10%).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē:
CE vērtējums svešvalodā; 
vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme

vai
*Studiju programmā "Policijas darbs" reflektantus imatrikulē studijās vēlākos studiju posmos saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais vērtējums no CE vērtējuma latviešu valodā un CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējuma svešvalodā, kā arī saskaņā ar 2017. gada 23. februārī noslēgto Pakalpojuma līgumu.

* Attiecas uz reflektantiem, kas pieteiksies studijām studiju programmā Policijas darbs saskaņā ar 2017. gada 23. februārī starp Rīgas Stradiņa universitāti un Valsts policiju noslēgto Pakalpojuma līgumu par Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanu no 2017. gada līdz 2022. gadam (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/143).

Aktualitātes

Juridisko fakultāti absolvējuši 148 jaunie speciālisti (14.02.2020.)

Studiju virziens "Iekšējā drošība un civilā aizsardzība" saņem akreditāciju uz maksimālo termiņu (04.07.2019.)

Iekšlietu ministrs iepazīstas ar RSU Juridisko fakultāti (01.03.2019.)

RSU Juridiskās fakultātes dekāna viedoklis par iniciatīvu atjaunot policijas akadēmiju (09.01.2018.)

Juridiskajā fakultātē tiks īstenota jauna studiju programma Policijas darbs (28.07.2017.)

Head of Programme

Contact Information