Uzņemšana pamatstudiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

Līdz 24. augustam

Dokumentu iesniegšana klātienē

Līdz 24. augustam

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

Uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas

Rezultātu paziņošana

Rezultāti tiks paziņoti individuāli

Līgumu slēgšana

Pēc rezultātu paziņošanas

Pieteikties studijām var šādās studiju programmās: 

 • Fotogrāfija – pilna un nepilna laika studijas
 • Multimediju komunikācija – pilna un nepilna laika studijas
 • Organizāciju un menedžmenta socioloģija
 • Politika un politiskā komunikācija
 • Psiholoģija
 • Sabiedriskās attiecības
 • Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika
 • Starptautiskais mārketings un reklāma
 • Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas
 • Starta uzņēmējdarbības vadība
 • Tiesību zinātne – pilna un nepilna laika studijas
 • Tiesību zinātne (prof.) – pilna un nepilna laika studijas
 • Žurnālistika
 • Sabiedrības veselība (maksas studiju vietas)
 • Sociālais darbs – pilna un nepilna laika studijas (maksas studiju vietas)
 • Vecmāte (maksas vietas)
 • Māszinības (maksas vietas)
 • Uzturs – pilna un nepilna laika studijas (maksas vietas)
 • Fizioterapija – nepilna laika studijas (maksas vietas)

 Pieteikties studijām Liepājas filiālē var līdz 23. augustam visās studiju programmās

katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 15.00

Vairāk informācijas: https://www.rsu.lv/liepajas-filiale


Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvatajās studiju programmās e-Uzņemšanā* ir pieejama līdz 24. augustam. Pēc tās veikšanas reflektantam, līdz 24. augustam, jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti. (Rīgā, Dzirciema ielā 16)

Reģistrējoties studijām Liepājas filiālē, reflektantam, līdz 23. augustam, jāierodas Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē, lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti (Liepājā, Riņķu ielā 24/26).

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16 līdz 24. augustam darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.

Dokumentu pieņemšana Liepājas filiālē realizētajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē, Liepājā, Riņķu ielā 24/26 līdz 23. augustam darbdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Iesniedzamie dokumenti

 • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
 • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
 • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
 • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās, atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem, tādi ir paredzēti, notiks uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas klātienē.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana sociālo zinātņu studiju programmās notiks pēc rezultātu paziņošanas, līdz 24. augustam, darbadienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 19.00. studiju līgumus var parakstīt Rīgā, Dzirciema ielā 16. 

Līdz 23. augustam, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00 Liepājā, Riņķu ielā 24/26 var parakstīt studiju līgumus studiju programmās, kas tiek apgūtas Liepājā.