Uzņemšana pamatstudiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. decembra

Dokumentu iesniegšana klātienē

No 10. decembra līdz 10. janvārim

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

11. janvāris

Rezultātu paziņošana

14. janvāris

Līgumu slēgšana

18. janvāris

Pirmās iemaksas termiņš

24. janvāris

Semestra sākums

1. februāris

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvatajās studiju programmās e-Uzņemšanā* būs pieejama no 1. decembra. Pēc tās veikšanas, no 10. decembra līdz 10. janvārim, reflektantiem jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, no 10. decembra līdz 10. janvārim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās, atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem, tādi ir paredzēti, notiks uzreiz pēc dokumentu iesniegšanas klātienē.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks pēc rezultātu paziņošanas, 18. janvārī, no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgā, Dzirciema ielā 16.