Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. jūnija līdz 9. jūlijam

Dokumentu iesniegšana klātienē

No 1. līdz 9. jūlijam
4., 5. jūlijā – Liepājā *
8., 9. jūlijā – Daugavpilī *

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

No 1. līdz 10. jūlijam, atkarībā no studiju programmas,
konkrēti norādīts zemāk

Rezultātu paziņošana

12. jūlijā

Līgumu slēgšana (atkarībā no studiju programmas)

15. un 16. jūlijā / No 12. līdz 16. jūlijam

Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)Līdz 29. jūlijam

Semestra sākums

2. septembrī

* Rīgā īstenotajām studiju programmām

Pieteikties studijām

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvatajās studiju programmās e-Uzņemšanā* būs pieejama no 1. jūnija līdz 9. jūlijam. Pēc tās veikšanas līdz 9. jūlijam reflektantiem jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu (vai Liepājā 4.–5. jūlijā vai Daugavpilī 8.–9. jūlijā).

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Elektroniski pieteikties studijām iespējams http://uznemsana.rsu.lv. Dokumentu pieņemšana klātienē piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā no 1. līdz 9. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00, kā arī Liepājā 4. un 5. jūlijā un Daugavpilī 8. un 9. jūlijā.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa (ja nav aizpildīts elektroniskais pieteikums) un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti

Studiju programmaIestājpārbaudījumsNorises laiks

Politika un politiskā komunikācija

Kompleksais pārbaudījums

1.–9. jūlijā
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
Rīgā, Dzirciema ielā 16

Starptautiskās attiecības – Eiropas studijas

Kompleksais pārbaudījums

1.–9. jūlijā
darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
Rīgā, Dzirciema ielā 16

Veselības sporta speciālists
(realizācijas vieta: Rīga)

OSPPP

8.–10. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00,
katram reflektantam nosakot individuālu laiku

Zobu higiēnists

OSPPP

10. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00
Rīgā, Dzirciema ielā 20

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli 2019. gada 12. jūlijā no plkst. 10.00 vietnē http://www.rsu.lv/rezultati. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā -
medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās 15. un 16. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00;
sociālo zinātņu studiju programmās no 12. līdz 16. jūlijam, katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 17.00.