Uzņemšana pamatstudiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijām1. jūnijs – 10. jūlijs
Dokumentu iesniegšana klātienē2.–10. jūlijs
Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)2.–11. jūlijs
Rezultātu paziņošana13. jūlijs (no plkst. 12.00)
Līgumu slēgšana

13.–17. jūlijs – sociālo zinātņu studiju programmās

16. un 17. jūlijs – medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija e-Uzņemšanā* ir pieejama no 1. jūnija līdz 10. jūlijam. Pēc tās veikšanas reflektantam no 2. līdz 10. jūlijam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16 vai Liepājā, Riņķu ielā 24/26), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16 un Liepājā, Riņķu ielā 24/26 no 2. līdz 10. jūlijam darbadienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 19.00.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un personas datu apstrādei." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti, notiks no 2. līdz 11. jūlijam no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 13. jūlijā pulksten 12.00 vietnē www.rsu.lv/rezultati un RSU Rīgā, Dzirciema ielā 16 (vestibilā) un Liepājā, Riņķu ielā 24/26 pie informācijas dēļiem. Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana sociālo zinātņu studiju programmās notiks no 13. jūlija plkst. 12.00 līdz 17. jūlijam darbadienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.  Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studiju līgumus slēgs 16. un 17. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 17:00. Visus studiju līgumus var parakstīt Rīgā, Dzirciema ielā 16, bet Liepājā, Riņķu ielā 24/26 var parakstīt studiju līgumus studiju programmās, kas tiek apgūtas Liepājā.