Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijāmLīdz 20. augustam
Elektronisko pieteikumu apstiprināšanaLīdz 20. augustam
Iestājpārbaudījumi programmās, kurās tie paredzēti23. augusts
Rezultātu paziņošana24. augusts
Studiju līgumu slēgšanaIndividuāli vienojoties ar reflektantu
Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)25. augusts
Semestra sākums30. augusts

Pieteikties studijām
Piesakoties aicinām izmantot Google Chrome vai Mozilla Firefox.

Pieteikumu studijām var iesniegt šādās studiju programmās:

Sabiedriskās attiecības
Žurnālistika 
Multimediju komunikācija (pilna laika un nepilna laika studijas)
Starptautiskais mārketings un reklāma
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas
Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība EN
Tiesību zinātne (pilna laika un nepilna laika studijas)
Sociālais darbs (pilna laika studijas)
Veselības sporta speciālists 
Māszinības (vēlākie studiju posmi - 4.studiju gads, budžeta vietas)

Psiholoģija - Liepājas filiālē
Veselības sporta speciālists - Liepājas filiālē

Iesniedz pieteikumu studijām

Piesakies studijām elektroniski RSU e-Uzņemšanā līdz 20. augustam plkst. 17:00.

Iesniedzot pieteikumu, tev jāaugšupielādē šādi dokumenti un apliecinājumi:

  • vidējās izglītības dokumenti (atestāts, sekmju izraksts – abas puses līdz mācību iestādes zīmogam);
  • CE sertifikāti;
  • maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta (Maksājumam jābūt veiktam ar internetbankas starpniecību. Dokumentu pievieno sadaļā "Maksājumi". Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu);
  • pase vai personas apliecība (abas puses);
  • citi dokumenti, kas paredzēti izvēlētās studiju programmas uzņemšanas prasībās;
  • digitāla fotogrāfija tavai studējošā apliecībai;
  • ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir citādāks personas uzvārds un/ vai vārds, un/ vai personas kods nekā pasē, tad jāpievieno arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu, un aizpildīts iesniegums
* RSU e-Uzņemšanā ir iespējams pieteikties tikai ar Latvija.lv
autorizācijas starpniecību.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tavu elektronisko pieteikumu laika posmā līdz 20. augustam izskatīs un ar e-pasta starpniecību apstiprinās RSU Studentu servisa darbinieki. Tu saņemsi e-pastu ar tālāku informāciju par uzņemšanas konkursa norisi, rezultātu paziņošanu un  studiju līgumu slēgšanu (uzņemšanas konkursa izturēšanas gadījumā).

Pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas tev ir jāatgriežas savā elektroniskajā pieteikumā (RSU e-Uzņemšanā) un no savas puses jāapstiprina pieteikums.

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tie ir paredzēti:

Studiju programmaIestājpārbaudījumsPārbaudījuma norises laiks
Veselības sporta speciālistsOSPPP pārbaudījuma veidlapa - jāiesniedz kopā ar dokumentiem, 
Intervija - attālināti
23. augustā (laiks tiks precizēts)
Māszinības (4. studiju gads)Intervija23. augustā (laiks tiks precizēts)

Rezultātu paziņošana un studiju līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti 24. augustā vietnē www.rsu.lv/rezultati 

Studiju līgumu slēgšana  notiks individuāli vienojoties ar reflektantu.

Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā iemaksa jāveic līdz 25. augustam.

Pieraksties RSU jaunumiem!