Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

līdz 28. augustam

Dokumentu iesniegšana klātienē

līdz 28. augustam

Rezultātu paziņošana

individuāli

Līgumu slēgšana 

individuāli

Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)individuāli

Semestra sākums

2. septembrī

Pamatstudiju programmas, kurās notiek papildu uzņemšana

Papildu uzņemšana notiek maksas studijām, izņemot *Māszinības, kur izsludināta papildu uzņemšana budžeta studiju vietās.

Pieteikties studijām

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvatajās studiju programmās e-Uzņemšanā* būs pieejama līdz 28. augustam. 
Pēc tās veikšanas līdz 28. augustam reflektantiem jāierodas apstiprināt ievadīto datu patiesumu Rīgas Stradiņa universitātē Studentu servisā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa100. telpā) darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Elektroniski pieteikties studijām iespējams http://uznemsana.rsu.lv. Dokumentu pieņemšana klātienē piedāvātajās studiju programmās notiks

  • Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā (Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusa 100. telpā) līdz 28. augustam 
    • darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 
    • trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa (ja nav aizpildīts elektroniskais pieteikums) un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana notiks individuāli.