Uzņemšana pamatstudiju programmās | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. decembra

Dokumentu iesniegšana klātienē

Līdz 25. janvārim

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

28. janvāris

Rezultātu paziņošana

28. janvāris

Līgumu slēgšana

29. janvāris

Pirmās iemaksas termiņš

31. janvāris

Semestra sākums

4. februāris

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā no 1. decembra līdz 25. janvārim darbadienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās, atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem, tādi ir paredzēti, notiks 2019. gada 28. janvārī laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli 2019. gada 28. janvārī http://www.rsu.lv/rezultati. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks pēc rezultātu paziņošanas, 29. janvārī, no plkst. 10.00 līdz 17.00 Rīgā, Dzirciema ielā 16, Studentu servisā, K korpusa 100. kabinetā.