Skip to main content

Nepalaid garām

Elektroniskā pieteikšanās studijām1. jūnijs – 11. jūlijs
Dokumentu iesniegšana klātienē3. jūlijs – 11. jūlijs
Iestājpārbaudījumi3. jūlijs – 12. jūlijs
Rezultātu paziņošana

12. jūlijs – sociālo zinātņu studiju programmās no plkst. 12.00

14. jūlijs – medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās no plkst. 12.00

Līgumu slēgšana

13.–18. jūlijs – sociālo zinātņu programmās

17.–18. jūlijs – medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studijām par valsts budžeta līdzekļiem

20.–21. jūlijs – medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studijām par maksu

 

Reģistrācija

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā* no 3. līdz 11. jūlijam jāierodas Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā, Dzirciema ielā 16), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu pieņemšana studiju programmās notiks no 3. līdz 11. jūlijam Rīgas Stradiņa universitātē Rīgā, Dzirciema ielā 16, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (trešdien, 5. jūlijā, no 8.00 līdz 19.00).

Iesniedzamie dokumenti

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu

* Uz pases kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Piekrītu pases kopijas iesniegšanai Rīgas Stradiņa universitātē un personas datu apstrādei." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Reflektanti tiks informēti par iestājpārbaudījumu norisi dokumentu iesniegšanas laikā (ja izraudzītā studiju programma paredz iestājpārbaudījumus).

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos. Informāciju par pārbaudījumiem, rezultātiem un līguma slēgšanu saņemsiet, iesniedzot dokumentus.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti šādos datumos

  • sociālo zinātņu studiju programmu reflektantiem – 12. jūlijā pēc plkst. 12.00 RSU vestibilā (Dzirciema ielā 16) pie informācijas dēļiem,
  • medicīnas un veselības aprūpes studiju programmu reflektantiem – 14. jūlijā pēc pulksten 12.00 RSU vestibilā (Dzirciema ielā 16) pie informācijas dēļiem.

Lai apskatītu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana

  • Sociālo zinātņu studiju programmās – no 13. līdz 18. jūlijam (darbdienās) no plkst. 10.00 līdz 17.00 (Rīgā, Dzirciema ielā 16)
  • Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studijām par valsts budžeta līdzekļiem – 17. un 18. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 (Rīgā, Dzirciema ielā 16)
  • Medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās studijām par maksu – 20. un 21. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 (Rīgā, Dzirciema ielā 16)