Pārlekt uz galveno saturu

Iepirkumu nodaļas darbības mērķis ir nodrošināt universitātē vienotu iepirkumu procesu vadību, kā arī organizēt un nodrošināt publisko iepirkumu procedūru veikšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un universitātes iekšējai iepirkumu veikšanas kārtībai.

Galvenie uzdevumi

  • Administrē un koordinē universitātē iepirkumu procesus
  • Sniedz konsultācijas universitātes darbiniekiem par iepirkumu veikšanu atbilstoši RSU Iepirkumu plānošanas, veikšanas un kontroles kārtībai
  • Sniedz konsultācijas un juridisko atbalstu universitātes darbiniekiem par iepirkumu plānošanu un organizēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
  • Organizē un veic publisko iepirkumu procedūras

Darbinieki

Organizē un vada nodaļas darbu un īsteno iegādes un iepirkumus, kuri tiek iniciēti no struktūrvienībām, kas ir universitātes rektora pakļautībā un administrācijas un attīstības prorektora pakļautībā
Īsteno iegādes un iepirkumus, kuri tiek iniciēti no struktūrvienībām, kas ir veselības studiju prorektora, studiju prorektora un zinātņu prorektora pakļautībā
Sniedz konsultācijas un sagatavo lēmumus par iegādēm, kas tiek veiktas atbilstoši RSU Iepirkumu plānošanas, veikšanas un kontroles kārtībai
 

Saistītās ziņas