Pārlekt uz galveno saturu

Inteliģences akadēmijas logo veidots heraldiskā tradīcijā. Ģerboņa simbola saknes meklējamas XII gadsimtā, kad bruņinieki un feodāļi sāka veidot atšķirības zīmes uz karaspēku vairogiem, lai kaujās pazītu ienaidniekus, tādēļ ģerbonis saglabājis raksturīgo vairoga formu. Līdz ar ģerboņu lietošanas izplatību tos sāka lietot nesaistītas ar karošanu sabiedrības klases. Priesteri un citi garīdzniecības pārstāvji ģerboņa veidolus lietoja zīmogos un goda ordeņos, tad tiem pievienojās pilsētas un vēlāk, XIII gadsimta vidū, tos sāka lietot zemnieki un pilsētnieki. Tas ir laiks, kad Eiropā radās pirmās universitātes un attiecīgi tā laika tradīcijām tika veidotas universitāšu atpazīstamas zīmes. Ģerboņa simbolus līdz mūsdienām saglabājušas senās un prestižās universitātes kā Oksfordas un Kembridžas universitāte, taču tos izmanto arī salīdzinoši jaunās universitātes, piemēram, Hārvarda. Lai gan Inteliģences akadēmija nav akadēmiska institūcija, tās misija ir izglītot un nodot tradīciju un kultūras mantojumu citām paaudzēm.

Personas, dzimtas, organizācijas, korporācijas un valstis pievērš lielu uzmanību savas atribūtikas radīšanai un lietošanai. Arī RSU Absolventu asociācijai bija svarīgi izveidot unikālu logo Inteliģences akadēmijai.

Logo vairoga laukums sadalīts četrās daļās, no kurām uz baltā fona atrodas cilvēka galvas profils un stilizēta sirds. Cilvēka profils simbolizē prātu, savukārt sirds – cilvēka iekšējo emociju un jūtu pasauli. Mūsuprāt, inteliģence ir prāta, zināšanu un personas jūtu un domu mijiedarbības auglis. Labā stūra sarkanā laukumā novietota karaliskā lilija (franču valodā – fleur-de-lis), bieži izmantota augstdzimušo, dižciltīgo un karalisko dzimtu heraldikā. Karaliskā lilija patiesībā ir stilizēts dzeltenais īriss. Saskaņā ar franču vēsturnieku Žoržu Dibī (Georges Duby) trīs lilijas lapas simbolizē viduslaiku trīs sabiedrības klases: tie, kuri strādā, tie, kuri lūdz, un tie, kuri karo. Inteliģences akadēmijas gadījumā tās ir trīs apmeklētāju grupas: studenti, absolventi un citi sabiedrības locekļi. Kreisā apakšējā stūrī reversā izvietots RSU Absolventu asociācijas centrālais logo simbols, kas sastāv no diviem "a" burtiem un simbolizē vārdu salikumu Absolventu asociācija. Divu "a" burtu salikums vizuāli veido paragrāfa simbolu, akcentējot akadēmisko piederību, savukārt aversā nolasāms Latvijas karoga krāsu un proporciju salikums.