Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrība. Veselība. Labklājība ir kļuvusi par atpazīstamu starptautisku konferenci, kas vienkopus pulcē pētniekus un dažādu jomu speciālistus, tostarp sociologus, politikas un sabiedrisko attiecību speciālistus, veselības nozaru speciālistus, sociālos darbiniekus, ekonomistus, juristus, filozofus un izglītības speciālistus.

7. konference Sabiedrība. Veselība. Labklājība ir veltīta pilsētu un lauku pētījumiem no dažādām perspektīvām. Pilsēta un lauki tradicionāli asociējas ne vien ar dzīvesveida, bet arī iespēju atšķirībām, iezīmējot šķirtni – centri un perifērijas. No lauku perspektīvas raugoties, joprojām aktuāli ir tādi praktiski jautājumi kā veselības, izglītības, humāno pakalpojumu pieejamība, nodarbinātība, demogrāfiskie procesi, brīvais laiks, kultūra u. c.

Modernās sabiedrības iespējas ļauj sajust globalizētās pasaules ritmu un veidot saites un kontaktus, kas mūsdienās veicina pretstatu pakāpenisku izlīdzināšanos starp pilsētu un laukiem.

Konferences organizētāji aicina pētniekus dalīties ar savu pieredzi un zināšanām par sociālām pārmaiņām un stratēģijām pilsētu un lauku dzīvē globālo pārmaiņu apstākļos.

Plašāka informācija un konferences programma

Konferences tematiskās sadaļas

 • Pilsētu un lauku attīstības politiskie un ekonomiskie faktori
 • Pilsētu un lauku saiknes un to ietekme uz dzīvesveidu un sociālo un kultūras attīstību
 • Kopienā balstītas veselības aprūpes un veselības veicināšana
 • Cilvēka un sociālā kapitāla potenciāls pilsētu un lauku attīstībā
 • Pilsētu un lauku saiknes un ietekme uz kopienas drošību
 • Sociālais uzņēmums kā sociālo pakalpojumu un kopienas labklājības attīstības potenciāls
 • Pirmskonferences semināri medicīniskās izglītības, rehabilitācijas un sociālā darba jomā
 • Jauno pētnieku simpozijs

Konferences norise

Trešdien, 10. oktobrī, konferences atklāšanas pasākumam sekos Pasaules Veselības organizācijas pārstāvja Mata Meijena (Matt Muijen) un RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekānes profesores Ingas Milleres moderētā plenārsesija par nevienlīdzības mazināšanu veselības un labklājības jomā. Sesijā tiks šķetināti tādi jautājumi kā psihiskā veselība Eiropā, sociālā dinamika un politiskā realitāte globālo transformāciju laikmetā, reproduktīvās veselības atšķirības Latvijas pilsētās un laukos un citi. Savukārt plenārsesiju par izglītību veselības un labklājības kontekstā moderēs RSU studiju prorektore profesrore Tatjana Koķe un Alberts van der Kojs (Albert van der Kooij). Sesijā tiks runāts par nākamās paaudzes medicīnas mūžizglītību, simulācijas tehnoloģijām, studentiem pētniecībā un citiem ar izglītību saistītiem jautājumiem. Darbs dienas otrā pusē tiks organizēts piecās paralēlajās sesijās, kā arī vairākās darbnīcās.

Ceturtdiena, 11. oktobris, iesāksies ar veselībai un labklājībai mūža garumā veltītu plenārsesiju, ko moderēs RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes dekāne profesore Inga Millere un Vašingtonas Universitātes docētājs Pauls Keire (Paul A. Keire). Tajā tiks skarti tādi jautājumi kā medicīniskā kļūda, neformālā izglītība, psihiskā veselība un citi. Pēc plenārsesijas sekos paralēlajās sesijās, kur tiks diskutēts par sabiedrības veselības, rehabilitācijas, labklājības un sociālo pakalpojumu,  kā arī juridiskiem jautājumiem. Savukārt no plkst. 15.00 paredzēta stenda referātu prezentācija. Paralēli Dzirciema ielā 16 no 9.00 līdz 17.00 norisināsies IV Starptautiskā Audiologopēdu konference.

Savukārt piektdien, 12. oktobrī, konferences dienaskārtībā paredzētas Grifita Universitātes (Austrālija) profesores Geilas Vaitfordas (Gail Whiteford) un Vašingtonas Universitātes docētāja Paula Keires vadīto darbnīcu.

Konferencē pulcēsies veselības aprūpes jomas eksperti no Baltijas valstīm, ASV, Austrālijas, Beļģijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas, Krievijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Slovākijas, Somijas, Ukrainas un Zviedrijas.

Konferences sekretariāts

Latvia Tours group

 • pcoatcon-ex[pnkts]com
 • Evita Grigoroviča, evita[pnkts]grigorovicaatrsu[pnkts]lv

Konferences organizatoriskās komitejas vadītāja

 • Asoc. prof. Lolita Vilka, lolita[pnkts]vilkaatrsu[pnkts]lv