Pārlekt uz galveno saturu
Ceturtdien, 19.09. – simpoziji, semināri, meistarklases
8.30–16.00

Reģistrācija
RSU centrālās ēkas vestibilā (pa labi)

8.30–16.00

Medicīnas tehnoloģiju izstāde
(RSU Galvenās ēkas vestibils – pa labi)

9.30–11.30

Seminārs
Tehnisko palīglīdzekļu piedāvājums un izvēle rehabilitācijas praksē

 • Jaunumi ortozēšanas materiālu jomā – ORFIT Industries ortozēšanas austie materiāli, to īpašības un pielietojums praksē
  A. Ķīvīte, palidzi.lv

 • EMG-triggered robotic movements
  Dr. A. Poswiata, Egzo Tech Sp.z.o.o.

 • Hand therapy benefits with Gloreha robotic system
  Dr. D. Chiodi, Gloreha product specialist

Telpa: aula

Seminārs
Digitālā alternatīvā komunikācija rehabilitācijas praksē

Semināru organizē SIA Arbor

 • SIA Arbor Alternatīvās komunikācijas ierīču piedāvājums un to izmantošanas iespējas rehabilitācijas klīniskajā praksē
  V. Ozols, SIA Arbor medical

 • Alternatīvās komunikācijas iekārtu izmantošanas pieredze
  A. Greitāne, Mēs esam līdzās

Telpa: Hipokrāta auditorija

11.00–11.30

Kafijas pauze
Daily telpās

11.30–13.00

Pirmskongresa simpozijs I
Rehabilitācijas pakalpojumi bērniem un retās slimības

Sēdes vadītājas: D. Bērtule, G. Kristapsone

 • Rehabilitācijas principi pacientiem ar retajām slimībām
  G. Kristapsone

 • Pacientu ar hroniskiem funkcionēšanas traucējumiem rehabilitācijas dinamiskā novērošana
  D. Bērtule

 • Pārejas posms uz pieaugušo dzīvi jauniešiem ar hroniskiem veselības traucējumiem
  Z. Rožkalne

 • Lithuanian children with severe haemophilia joint functional status, gait and physical activity: changes over 5 years
  A. Juodytė

 • Diskusija

Telpa: aula

Seminārs
Digitālās un telemedicīnas aktualitātes Latvijā

Semināru organizē SIA Hemat/ Digitālās veselības biedrība

 • 3D iespējas ortopēdisko apavu izvēles praksē
  M. Toms

 • Telemedicīnas prakse šobrīd pasaulē un Latvijā
  N. Ančupāns

 • Digitālās veselības biedrība par nepieciešamo juridisko regulējumu telemedicīnas un telerehabilitācijas jomā Latvijā
  I. Zaharane

 • Diskusija

Telpa: Hipokrāta auditorija

13.00–14.00

Pusdienu pārtraukums
Daily telpās

14.00–15.30

Rehabilitācijas iestāžu vadītāju sapulce
Reformas rehabilitācijas pakalpojumu organizācijā Latvijā

Sēdes vadītāji: S. Buzajeva, A. Vētra, A. Nulle

 • Sēdes atklāšana
  A. Vētra

 • Reģionālo slimnīcu rehabilitācijas dienestu attīstības iespējas. Liepājas reģionālās slimnīcas pieredze
  L. Priedena

 • Ko gaidām no pakalpojumu organizācijas reformas ambulatorajā rehabilitācijā. VC Elite pieredze
  V. Mihailova

 • Universitātes slimnīcas pieredze akūtās un subakūtās rehabilitācijas organizēšanā RAKUS
  I. Mihejeva

 • Rehabilitation system, its organizational structure in Lithuania
  S. Lenickienė

 • Rehabilitācijas programmu akreditācijas pieredze NRC "Vaivari"
  A. Nulle

 • Reformas Latvijas valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu organizācijā
  A. Reinika, L. Ģiga

 • Diskusija

Telpa: aula

Pirmskongresa simpozijs II
Spasticitātes problēmas rehabilitācijā

Sēdes vadītājas: A. Vētra, J. Kesiene

 • Experience of ITB in Lithuania / Baklofēna pumpju izmantošanas pieredze spasticitātes reducēšanā
  J. Kesiene

 • Spasticitātes redukcija rehabilitācijas klīnikas praksē
  An. Vētra

 • Diskusija

Telpa: K-204

14.30–15.30

Pasākums studentiem

Prof. Črta Marinčeka atklātā lekcija Overview of assistive technology in the University rehabilitation institute Ljubljana

Telpa: Hipokrāta auditorija

15.30–16.00

Kafijas pauze
Daily telpās

16.00–17.00

Kongresa atklāšana un RSU Rehabilitācijas fakultātes 25 gadu jubilejas svinīgā sēde

Sēdes vadītāji: S. Tomsone, A. Vētra

 • Rehabilitācijas izglītības 25 gadi Latvijā
  S. Tomsone

Uzrunas kongresa dalībniekiem

 • Veselības ministre I. Viņķele
 • Labklājības ministre R. Petraviča
 • RSU rektors A. Pētersons
 • S. Lenickienė
 • LRPOA prezidents A. Vētra

Telpa: aula

17.00–17.40

Profesora Črta Marinčeka Goda doktora inaugurācijas ceremonija

Ceremonijas vadītāja: J. Duhovska
Laudatio: An. Vētra
Prof. Črta Marinčeka uzruna

Telpa: aula

17.40–18.00

Grāmatas Veselības psiholoģija: teorija un prakse, starpdisciplinārais konteksts atvēršana

Prof. K. Mārtinsone un autoru kolektīvs

Telpa: aula

No 18.00

Kongresa pieņemšana
Daily telpās

Piektdien, 20.09.
8.30–16.00

Reģistrācija
RSU centrālās ēkas vestibilā (pa labi)

9.00–10.30

A
Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija (SFK) un funkcionēšanas novērtēšana

Sēdes vadītājas: G. Bērziņa, L. Cibule

 • SFK izmantošana veselības un darbspēju ekspertīzē
  S. Ausekle

 • Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas iecere un realizācija
  L. Cibule

 • Funkcionālā stāvokļa novērtēšanas instrumentu salīdzinājums izmantojot SFK pacientiem ar galvas smadzeņu traucējumiem
  L. Ģiga

 • PVO Invaliditātes novērtēšanas saraksts  (WHODAS-2.0)
  G. Bērziņa

 • Aptaujas par arodrehabilitācijas jautājumiem adaptācija latviešu valodā (Work rehabilitation  Questionnaire)
  V. Deičmane

 • Diskusija

Telpa: aula

B
Rehabilitācijas speciālistu izglītošana

Sēdes vadītājas: S. Tomsone, A. Kļaviņa;
piedalās studiju programmu vadītāji no RSU, LSPA, DU un LU

 • Daugavpils Universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” divdesmit gadi
  I. Kaminska, I. Kuņicka, J. Buiko

 • Liepājas logopēdijas skola – vakar, šodien, rīt
  G. Tomele, B. Trinīte

 • Izaicinājums būt audiologopēdam
  I. Blūmentāle

 • Diskusija

Telpa: K-204

10.30–11.10

Kafijas pauze
Daily telpās

11.10–12.30

Plenārsēde
Multiprofesionāla rehabilitācija un komandas darbs

Sēdes vadītājas: An. Vētra, M. Kuļša

 • Pacientu iesaistīšana mērķu definēšanā multidisciplināras rehabilitācijas ietvaros
  U. Zērande

 • Uz ģimeni vērsta pieeja bērnu ar cerebrālo trieku rehabilitācijā multiprofesionālas komandas ietvaros
  A. Apine

 • Stacionāras insulta rehabilitācijas kvalitātes novērtējums
  M. Hļebņikova

 • Multiprofesionāla medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana dienas stacionāros Rīgas teritoriālajās nodaļās
  L. Koroševska

Telpa: aula

12.30–14.00

Pusdienu pārtraukums / Stenda referātu sesija
Daily telpās / RSU vestibilā

14.00–15.30

C
Uz personu vērsta prakse rehabilitācijā: funkcionālo speciālistu un pakalpojumu saņēmēju viedoklis

Sēdes vadītājas: Z. Liepiņa, L. Tiesnese

 • Personu pēc apakšējās ekstremitātes amputācijas autonomija un dalība
  Ņ. Horoševs

 • Lēmumu pieņemšanas process pārvietošanās palīglīdzekļa izvēlē Latvijas kontekstā
  Z. Osipova

 • Pacientu pieredze par Armeo Spring izmantošanu ergoterapijas praksē
  K. Zalcmane

 • Fizioterapeita un pacienta ar hroniskām sāpēm saziņa
  D. Rozenbergs

 • Neformālo aprūpētāju pieredze par pirmreizēja insulta pacientu aprūpi agrīnā posmā
  I. Gulbe

 • Uz personu vērsta prakse mākslas terapijā depresijas pacientu rehabilitācijā
  I. Paiča, K. Mārtinsone

 • Diskusija

Telpa: aula

D
Rehabilitācijas pakalpojumu organizācija psihiatrijā

Sēdes vadītāji: M. Taube, I. Kalniņa

 • Psihiatriskā rehabilitācija. Teorija un prakse
  M. Taube

 • Sociālās rehabilitācijas programma no psihoaktīvām vielām atkarīgajiem bērniem
  Z. Timma

 • Komunikācijas un mijiedarbības prasmju izvērtējums (ACIS) latviešu valodas versijas pielietojums personām ar šizofrēniju
  A. Kurčanova-Kraģe

 • Uz ģimeni vērsta aprūpe bērniem ar autisma spektra traucējumiem
  L. Ilgaža

 • Šizofrēnijas slimnieku pašvērtējums par dalību ikdienas aktivitātēs
  I. Rugina

 • Diskusija

Telpa: 2. auditorija

15.30–16.00

Kafijas pauze
Daily telpās

16.00–17.30

Rehabilitācijas pakalpojumu organizācija Latvijā. Kongresa noslēgums

Sēdes vadītāji: A. Vētra, S. Tomsone

 • Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu organizācijas pieredze Rīgā
  K. Kurtiša

 • Ambulatorie fizioterapijas pakalpojumi Latvijas reģionālajās slimnīcās
  I. Heize

 • Medicīniskās rehabilitācijas mājās insulta pacientiem; pakalpojuma novērtējums
  A. Votkeviča

 • Valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu pēctecība pacientiem pēc apakšējo ekstremitāšu amputācijas
  A. Glotova

 • Kongresa noslēgums
  A. Vētra, S. Tomsone

Telpa: aula (noslēgums no 17.30 līdz 18.30 – Daily telpās)

Stenda referātu sekcija (20.09.)

SRA grupa
12.30–13.00

Moderatore: M. Kuļša

 1. L. Varzaitytė, S. Lenickienė: The effect of balneotherapy on changes in the functional state of patients with knee joint osteoarthritis: a randomized, controlled, single-blind study
 2. A. Muižnieks: Peloid applications for Carpal tunnel syndrome medical treatments. First phase of research
 3. I. Majore-Dūšele: Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas modelis darbam ar hroniskām sāpēm. Pilotpētījums pacientu vērtējumā
 4. D. Ņesteroviča: Gadījumu sēriju analīze: 3D tehnoloģiju pielietojums traumatoloģijā, viena gada pieredze
 5. J. Duhovska: Aktīvā mūzikas terapija kognitīvo un rokas funkciju attīstīšanā pacientiem pēc insulta: literatūras un praktiskās darbības pārskats
 6. J. Kirika: Praktizējošo fizioterapeitu un ergoterapeitu profesionālās tālākizglītības izpēte
 7. L. Kalniņa: Pacienta ar muguras sāpēm vispārējā iespaida  novērtējums  par pārmaiņām pēc fizioterapijas grupu nodarbībām

SRB grupa
13.00–13.30

Moderatore: L. Cibule

 1. A. Kļaviņa: Lielo motoro spēju novērtēšanas instrumenta validizācija Latvijā
 2. Z. Rožkalne: Jauniešu ar cerebrālo trieku grūtību izvērtējums ikdienas aktivitāšu veikšanā, salīdzinot ar jauniešiem bez funkcionāliem traucējumiem
 3. M. Platā: Darba prasmju novērtējuma instrumenta jauniešiem Double OT pārbaude praksē
 4. A. Alifanova: VCA Aura fizioterapeita darba pārskats darbā ar zīdaiņiem
 5. I. Jansone: Sociālā rehabilitācija kā resurss pacientiem ar onkoloģiskām slimībām ārstēšanās laika periodā

 

SRC grupa
13.30–14.00

Moderatore: G. Bērziņa

 1. D. Sviķe: Insulta kopas satura validēšana Latvijas insulta pacientiem
 2. V. Piekuvienė: Gait function recovery in patients with subacute stroke applying kinisiforo system
 3. K. Šneidere: Kognitīvo rezervju saistība ar depresijas rādītājiem un vispārējo kognitīvo novērtējumu praktiski veseliem senioriem
 4. G. Vītoliņa: Kritiens – vai tas ir dabisks process?
 5. I. Gulbe: Neformālo aprūpētāju pieredze par pirmreizēja insulta pacientu aprūpi pirmo trīs mēnešu laikā pēc saslimšanas
 6. A. Rjabikova: Pieredze multiprofesionālo pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā ambulatorajā iestādē AS VCA ELITE
 7. I. Grečnaja: Mikrodiskektomijas nozīme mugursāpju pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanā, sistemātiskais literatūras pārskats

Programma lejupielādei