Pārlekt uz galveno saturu

Scenāriju rakstīšana / Dramaturģijas pamati

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_057LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lauris Gundars
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Kursa ietvaros studentiem jāapgūst vispārējās drāmas teorijas likumsakarības, to pielietošana dramaturģiskā materiāla izklāstā neatkarīgi no žanra, kā arī sīkāk tiek aplūkota scenāriju dramaturģijas žanra īpatnības, to veidi un formas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dramaturģijas likumsakarības – dzīves procesu un loģikas kopija.Lekcijas1.00auditorija
2Dramaturģiska teksta pamats – raksturs, tā izveides likumsakarības, paņēmieni.Lekcijas1.00auditorija
3Stāsts – dramaturģiska materiāla tehnoloģiskais pamats. Paradokss. Dramaturģiska darba vēstījums. Tēmas, ideja un virsuzdevums.Lekcijas1.00auditorija
4Uzdevums: scenārija ideju veidošanas principi. Mājas darbs: individuāla scenārija ainas izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
5Dramaturģiska darba struktūra – trīscēlienu uzbūves īpatnības un pielietojums, citas struktūras.Lekcijas1.00auditorija
6Uzdevums: raksturu veidošana klasē turpmākai izstrādei. Mājas darbs: scenārija „logline”.Nodarbības1.00auditorija
7Specifisku dramaturģisku darbu uzbūve. Ekranizācijas, dramatizējumi, reklāma, videomāksla.Lekcijas1.00auditorija
8Individuālo darbu lasīšana un analīze.Nodarbības1.00auditorija
9Scenārija formas, veidi, to tehniskais pieraksts un specifika.Lekcijas1.00auditorija
10Individuālo darbu lasīšana un analīze. Diskusijas.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dramaturģijas likumsakarības – dzīves procesu un loģikas kopija.Lekcijas0.50auditorija
2Dramaturģiska teksta pamats – raksturs, tā izveides likumsakarības, paņēmieni.Lekcijas0.50auditorija
3Stāsts – dramaturģiska materiāla tehnoloģiskais pamats. Paradokss. Dramaturģiska darba vēstījums. Tēmas, ideja un virsuzdevums.Lekcijas1.00auditorija
4Uzdevums: scenārija ideju veidošanas principi. Mājas darbs: individuāla scenārija ainas izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
5Dramaturģiska darba struktūra – trīscēlienu uzbūves īpatnības un pielietojums, citas struktūras.Lekcijas1.00auditorija
6Uzdevums: raksturu veidošana klasē turpmākai izstrādei. Mājas darbs: scenārija „logline”.Nodarbības1.00auditorija
7Specifisku dramaturģisku darbu uzbūve. Ekranizācijas, dramatizējumi, reklāma, videomāksla.Lekcijas1.00auditorija
8Individuālo darbu lasīšana un analīze.Nodarbības0.50auditorija
9Scenārija formas, veidi, to tehniskais pieraksts un specifika.Lekcijas1.00auditorija
10Individuālo darbu lasīšana un analīze. Diskusijas.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Semestra laikā studējošais lasa obligāto literatūru un interneta avotus. Gan ar esošajām, gan ar iegūtajām zināšanām studējošajiem jādalās savā starpā gan lekciju laikā, gan diskusijās ārpus lekcijām, tādējādi attīstot katram savas un visu kopējās zināšanas par scenāriju rakstīšanu un dramaturģiju.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Lekciju apmeklētība – 15%. Līdzdalība lekcijās (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 20%. Uzdevumu izpilde – 40%. Kursa projekts/eksāmens – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pārzina dramaturģijas likumsakarības un piederību komunikācijas procesam.
Prasmes:Studējošie prot lietot prasmes dramaturģisko struktūru analīzē, to īpatnībās atkarībā no žanra.
Kompetences:Studējošie spēj autonomi lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par scenāriju rakstīšanu un dramaturģiju, radot jaunas idejas un pieejas personīgiem projektiem. Spēj autonomi plānot un virzīt savu profesionālo pilnveidi, padziļinot savu izpratni par dramaturģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aristotelis, Poētika, Jāņa Rozes apgāds, 2008
2Mitta, „Kino mezdu adom i rajem” – Podkova, 1999.
3L. Gundars, Dramatika jeb Racionālā poētika. – Darbnīcas, Rīga, 2009.
4Blake Snyder, Save The Cat! The Last Book on Screenwriting You'll Ever Need,Michael Wiese Productions, 2005
5V.Šekspīra luga „Hamlets”
6Christina Kallas un John Howard, Creative Screenwriting: Understanding Emotional Structure, Palgrave, 2010
7David Trottier, The Screenwriter's Bible, 6th Edition: A Complete Guide to Writing, Formatting, and Selling Your Script (Expanded & Updated) 6th Edition, Silman-James Press, 2014
8Erik Bork, The Idea: The Seven Elements of a Viable Story for Screen, Stage or Fiction, Overfall Press, 2018
9Jessica Brody, Save the Cat! Writes a Novel: The Last Book On Novel Writing You'll Ever Need, Ten Speed Press, 2018
Citi informācijas avoti
1Filma PUNCH-DRUNK LOVE (http://www.imdb.com/title/tt0272338/?ref_=nv_sr_1) 2002.gads, rež. P.T.Andersons.