Pārlekt uz galveno saturu

Profesionāli tehniskās iemaņas

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LF_068LKI līmenis:5. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gunta Bēta
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:RSU Liepājas filiāle
Struktūrvienības vadītājs:Dita Role
Kontaktinformācija:Liepāja, Riņķu iela 24/26, lfatrsu[pnkts]lv, lfatrsu[pnkts]lv, +371 63442118, +371 63442119, +371 63484632
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas32
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Pilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Pilns laiks - 4. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, propedeitika, iekšķīgās un ķirurģiskās slimības, farmakoloģija.
Mērķis:
Veidot izpratni par dažādu manipulāciju pielietošanu atbilstoši NMP un vispārīgiem klīniskajiem gadījumiem, apgūt prasmes un taktiku pielietojamo procedūru izpildē konkrētās situācijās, apzinot darbību vēlamos un nevēlamos rezultātus, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Infekciju kontrole, darba drošība. Higiēnas procedūras pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
2Dažāda veida pacientu pārvietošanas metodes.Nodarbības1.00auditorija
3Procedūras, kas ietekmē asinsriti.Nodarbības4.00auditorija
4Pacienta vitālās pazīmes, antropometriskie dati.Nodarbības5.00auditorija
5Skābekļa terapija, krājtelpa, nebulaizers.Nodarbības2.00auditorija
6Manipulācijas, kas ietekmē gremošanas sistēmu (kuņģa skalošana utt.).Nodarbības3.00auditorija
7Diagnostiskais aprīkojums (EKG, defibrilators).Nodarbības2.00auditorija
8Imobilizācijas līdzekļi, arteriālais žņaugs.Nodarbības2.00auditorija
9Ārstnieciskais aprīkojums (krikotireotomijas komplekts, defibrilators, perfuzors).Nodarbības2.00auditorija
10Manipulācijas, kas skar uroģenitālo sistēmu (urīnpūšļa kateterizēšana).Nodarbības1.00auditorija
11Ķirurģiskās manipulācijas (pleiras punkcijas utt.). Desmurģija un imobilizācijas veidu pielietošana.Nodarbības3.00auditorija
12Stomu veidi, to aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
13Laboratoriskie un radioloģiskie izmeklējumi.Nodarbības2.00auditorija
14Medikamentu administrēšana, to grupas, aseptika, antiseptika, parenterālā medikamentu ievadīšana, izmantojot dažāda veida un sarežģītības aprīkojumu.Nodarbības3.00auditorija
15Sirds ritma un cirkulācijas nodrošināšanas procedūras.Nodarbības7.00auditorija
16Ķirurģiskās manipulācijas (Desmurģija, urīnpūšļa kateterizācija).Nodarbības5.00auditorija
17Vitālie rādītāji un oksigēnā terapija.Nodarbības7.00auditorija
18Procedūras, kas saistītas ar gremošanas sistēmu.Nodarbības3.00auditorija
19Medikamentu administrēšana, to grupas, parenterālā medikamentu ievadīšana, izmantojot dažāda veida un sarežģītības aprīkojumu.Nodarbības10.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepriekšēja sagatavošanās attiecīgās nodarbības tēmai, izmantojot rekomendēto literatūru un interneta avotus, ar to sekojošo izvērtējumu un praktisko pielietojumu praktiskajās nodarbībās. Praktisko iemaņu patstāvīga apgūšana pasniedzēja vadībā.
Vērtēšanas kritēriji:
• Lekciju, semināru, praktisko nodarbību obligāts apmeklējums. • Studiju procesā tiek novērtētas studentu zināšanas ar vērtējumu 10 ballu sistēmā, par pozitīvu uzskatot vērtējumu ne zemāku par 4 ballēm, vai divdaļīgs vērtējums „ieskaitīts” – „neieskaitīts”. Nodarbībās studenti kārto testus un risina situāciju uzdevumus. o 1., 2. studiju gada noslēgumā semestra ieskaites. o 3. studiju gada 5. semestrī – praktiskais eksāmens OSKE. • Patstāvīgais darbs: Papildus studē literatūru par atbilstošām tēmām, kuras tiek apskatītas lekcijās un nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti atpazīst neatliekamās palīdzības diagnostisko, ārstniecisko, imobilizācijas un transporta aprīkojumu, darbības principus un pielietojumu nodrošinot pacienta stāvokļa stabilizāciju un ārstēšanu, ņemot vērā situācijas un pacienta vecuma kontekstu. Izprot elektrokardiogrammu analīzes pamatjēdzienus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students spēj izskaidrot nepieciešamo manipulāciju indikācijas, izmantot atbilstošu aprīkojumu gadījuma kontekstā. Spēj atšķirt EKG normu un patoloģiju.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā students prot novērtēt situāciju, pielietot atbilstošu neatliekamās palīdzības aprīkojumu, veicot manipulācijas konkrētai situācijai un saslimšanas gadījumam, prot novērtēt elektrokardiogrammas.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1"8"veida pārsējsA - Teorētiskais
2"8"veida pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuA - Teorētiskais
4Apakšdelma traumas imobilizācija ar šinuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Apakšstilba traumas imobilizācija ar šināmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
6Apikālā pulsa noteikšanaA - Teorētiskais
7Apikālā pulsa noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
8Asins parauga savākšanaA - Teorētiskais
9Asins parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
10Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiA - Teorētiskais
11Asins paraugu ņemšana uz sterilitāti (mikrobioloģiskajai) izmeklēšanaiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
12Asinsspiediena noteikšanaA - Teorētiskais
13Asinsspiediena noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
14Asinsspiediena noteikšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
15Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaA - Teorētiskais
16Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
17Augstas O2 koncentrācijas maskas izmantošanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
18Brūču primāra ķirurģiska apdareA - Teorētiskais
19Brūču primāra ķirurģiska apdareB1 - Pre-klīniskais (manekens)
20Brūču primāra ķirurģiskā apdare (ar svešķermeni)A - Teorētiskais
21Brūču primāra ķirurģiskā apdare (ar svešķermeni)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
22Centrālā venozā katetra aprūpeA - Teorētiskais
23Centrālā venozā katetra aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
24Dezo (Desault) pārsējsA - Teorētiskais
25Dezo (Desault) pārsējsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
26Elpošanas frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
27Elpošanas frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
28Eļļas retences klizmaA - Teorētiskais
29Eļļas retences klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
30Fēču parauga savākšanaA - Teorētiskais
31Fēču parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
32Genuair inhalatoru izmantošanaA - Teorētiskais
33Glikometru izmantošanaA - Teorētiskais
34Handihaler inhalatoru izmantošanaA - Teorētiskais
35Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciA - Teorētiskais
36Heparīna (mazmolekulārā) ievadīšana, izmantojot pilnšļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
37Higiēniskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
38Higiēniskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
39Higiēniskā roku mazgāšanaA - Teorētiskais
40Higiēniskā roku mazgāšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
41Higiēniskā roku mazgāšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
42Hipertoniskā klizmaA - Teorētiskais
43Hipertoniskā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
44Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
45Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
46Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
47Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimA - Teorētiskais
48Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
49Ilgtermiņa urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
50Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciA - Teorētiskais
51Insulīna ievadīšana, izmantojot insulīna šļirciB1 - Pre-klīniskais (manekens)
52Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)A - Teorētiskais
53Insulīna ievadīšana, izmantojot pilnšļirci (pildspalvu)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
54Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiA - Teorētiskais
55Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
56Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija sievieteiB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
57Intermitējošā urīnpūšļa kateterizācija vīrietimB1 - Pre-klīniskais (manekens)
58Intrakutāna injekcijaA - Teorētiskais
59Intrakutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
60Intrakutāna injekcijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
61Intrakutāna šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
62Intramuskulāra injekcijaA - Teorētiskais
63Intramuskulāra injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
64Intramuskulāra injekcijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
65Intraosālās pieejas nodrošināšanaA - Teorētiskais
66Intraosālās pieejas nodrošināšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
67Intraosālās pieejas nodrošināšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
68Intravenozās sistēmas sagatavošana un infūza ievadīšana caur adatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
69Krēpu parauga savākšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
70Ķirurģiskā roku dezinfekcijaA - Teorētiskais
71Ķirurģiskā roku dezinfekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
72Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)A - Teorētiskais
73Medikamentu (infūza) ievadīšana caur PVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
74Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)A - Teorētiskais
75Medikamentu (infūza) ievadīšana CVK (sistēma)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
76Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)A - Teorētiskais
77Medikamentu ievadīšana acīs (pilieni/ ziede)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
78Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)A - Teorētiskais
79Medikamentu ievadīšana ar šļirci caur perifērās vēnas kanili (PVK)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
80Medikamentu ievadīšana ausīsA - Teorētiskais
81Medikamentu ievadīšana ausīsB1 - Pre-klīniskais (manekens)
82Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)A - Teorētiskais
83Medikamentu ievadīšana caur PVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
84Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)A - Teorētiskais
85Medikamentu ievadīšana CVK (perfuzors)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
86Medikamentu ievadīšana CVK (šļirce)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
87Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuA - Teorētiskais
88Medikamentu ievadīšana i/v, izmantojot tauriņadatuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
89Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasA - Teorētiskais
90Medikamentu ievilkšana šļircē no ampulasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
91Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaA - Teorētiskais
92Medikamentu ievilkšana šļircē no flakonaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
93Metered - dose inhalatoru ar krājtelpu izmantošanaA - Teorētiskais
94Metered - dose inhalatoru ar krājtelpu un sejas masku izmantošanaA - Teorētiskais
95Metered - dose inhalatoru bez krājtelpas izmantošanaA - Teorētiskais
96Microlax klizmaA - Teorētiskais
97Microlax klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
98O2 padeve caur masku ar rezervuāruA - Teorētiskais
99O2 padeve caur masku ar rezervuāruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
100Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeA - Teorētiskais
101Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, bolus metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
102Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeA - Teorētiskais
103Pacienta barošana caur nazogastrālo zondi, nepārtrauktā metodeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
104Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaA - Teorētiskais
105Pacienta gultas klāšana un gultas veļas maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
106Pacienta mazgāšana gultāA - Teorētiskais
107Pacienta mazgāšana gultāB1 - Pre-klīniskais (manekens)
108Pacienta mutes dobuma higiēnaA - Teorētiskais
109Pacienta mutes dobuma higiēnaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
110Perifērā pulsa frekvences noteikšanaA - Teorētiskais
111Perifērā pulsa frekvences noteikšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
112Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaA - Teorētiskais
113Perifērās vēnas kaniles ievadīšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
114Perifērās vēnas kateterizācijaA - Teorētiskais
115Perifērās vēnas kateterizācijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
116Perifērās vēnas kateterizācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
117Perifērās vēnas punkcijaA - Teorētiskais
118Perifērās vēnas punkcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
119Perifērās vēnas punkcijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
120Sagatavošanās brūces primārai apdarei (sterila komplekta/galdiņa sagatavošana)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
121Sievietes perineālā aprūpeA - Teorētiskais
122Sievietes perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
123Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmA - Teorētiskais
124Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmB1 - Pre-klīniskais (manekens)
125Skābekļa pievades nodrošināšana caur nazālām kanilēmB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
126Sterila komplekta uzvilkšanaA - Teorētiskais
127Sterila komplekta uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
128Sterila komplekta uzvilkšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
129Sterilo cimdu uzvilkšanaA - Teorētiskais
130Sterilo cimdu uzvilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
131Sterilo cimdu uzvilkšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
132Stomas kopšana un aprūpe ar irigācijuA - Teorētiskais
133Stomas kopšana un aprūpe ar irigācijuB1 - Pre-klīniskais (manekens)
134Stomas kopšana un aprūpe ar irigācijuB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
135Subkutāna injekcijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
136Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
137Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
138Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
139Temperatūras noteikšana aksilāri, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
140Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
141Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
142Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot stikla termometruA - Teorētiskais
143Temperatūras noteikšana orāli, izmantojot stikla termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
144Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruA - Teorētiskais
145Temperatūras noteikšana rektāli, izmantojot digitālo termometruB1 - Pre-klīniskais (manekens)
146Tīrošā klizmaA - Teorētiskais
147Tīrošā klizmaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
148Traheostomas aprūpe – pārsēja maiņaA - Teorētiskais
149Traheostomas aprūpe – pārsēja maiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
150Traheostomas aprūpe - sekrēta atsūkšana no trahejasA - Teorētiskais
151Traheostomas aprūpe - sekrēta atsūkšana no trahejasB1 - Pre-klīniskais (manekens)
152Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiA - Teorētiskais
153Urīna parauga savākšana klīniskai analīzeiB1 - Pre-klīniskais (manekens)
154Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaA - Teorētiskais
155Vienreizlietojamo cimdu uzvilkšana un novilkšanaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
156Vīrieša perineālā aprūpeA - Teorētiskais
157Vīrieša perineālā aprūpeB1 - Pre-klīniskais (manekens)
158Zarnu stomas aprūpe un maisiņa nomaiņaA - Teorētiskais
159Zarnu stomas aprūpe un maisiņa nomaiņaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
160Zemas O2 koncentrācijas maskas uzlikšanaA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju un praktisko nodarbību materiāli.
2A. Kalvelis. Elektrokardioloģijas pamati. Rīga: Nacionālais apgāds 2009.
3Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D.Krieviņa redakcijā (Traumas) R.: NMPC 2001.
4Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D. Krieviņa redakcijā (Atdzīvināšana) R.: NMPC 2003.
5Wit, S., C., O`Neils, P. Fundamental concepts and Skills for Nursing 4th Edition Elsevier Saunders, 2014
6Dougherty, L., Lister, S. West-Oram, A. The Royal Marsden manual of Clinical Nursing procedures 9th Edition WILEIY Blackwell. 2015.
Papildu literatūra
1Balode I. Laboratoriskā diagnostika. R.: Nacionālais apgāds. 2003.
2Darba drošība. LR labklājības ministrija, b.
3Ergonomika darbā. LR labklājības ministrija, b.g.
4Lejnieka A. Redakcija Klīniskā medicīna. SIA medicīnas apgāds.2010.
5Ņemceva G., Sisene I., Šteinerte A. Praktiskā transfuzioloģija.. R.: SIA medicīnas apgāds. 2009.
6Svarīgi aspekti pacientiem ar stomu. R.: Nac. apgāds. 2007.
7Dz. Jakubaņeca. Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija. Pirmsslimnīcas etaps. RSU Nacionālais apgāds 2009.
8O.Kalējs. Padziļinātā kardiopulmonālā reanimācija. Slimnīcas etaps. RSU Nacionālais apgāds 2009.
9Dz. Jakubaņeca. Neatliekamā medicīniskā palīdzība traumu guvušam pacientam. Pirmsslimnīcas etaps. RSU Nacionālais apgāds 2009.
10Dz. Jakubaņeca. Neatliekamā medicīniskā palīdzība pediatrijā. Pirmsslimnīcas etaps. RSU Nacionālais apgāds 2009.
11„Transporta imobilizācija. Pārsēji” R. Jakušonoka, Multineo, 2008
12Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D.Krieviņa redakcijā (Traumas) R.: NMPC 2001.
13Neatliekamā medicīniskā palīdzība. D.Krieviņa redakcijā (Atdzīvināšana) R.:NMPC 2003.
14Kalvelis. Elektrokardioloģijas pamati. Rīga: Nacionālais apgāds 2009.
15Kalvelis. Klīniskā elektrokardioloģija. Rīga: Nacionālais apgāds 2008.
16O. Kalējs. Elektrokardiogrāfija. RSU Nacionālais apgāds 2009.
Citi informācijas avoti
1http://www.talakizglitiba.lv/programmas/personala-profesion…
2http://www.talakizglitiba.lv/programmas/personala-profesion…