Skip to main content

Kolēģi

Cilvēkresursu vadītājs
Akadēmisko lietu vadītāja palīdze
Medicīnas zinātnes pārstāve
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sadarbības koordinatore
Sociālo un integrācijas lietu vadītājs
Sociālo un integrācijas lietu vadītāja palīdze