Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta (AAI) 20. gadadienai un anatomikuma rekonstrukcijai veltītā svinīgā sēde.

 Programmā

  • Renovētā anatomikuma atvēršana apskatei
  • 1. auditorijā uzrunas un lasījumi:
    • Anatomikuma veidošanās vēsture (Medicīnas vēstures institūta direktors prof. J. Salaks),
    • Anatomikuma izaugsme 20 gados (AAI direktore prof. M. Pilmane)
  • Renovēto telpu apskate.

Dalībnieki

Atrašanās vieta kartē