Pārlekt uz galveno saturu

Šajā semināru sērijā vieslektori no dažādiem Latvijas un ārvalstu pētījumu institūtiem prezentēs jaunākos pētījumu rezultātus, skaidrojot to nozīmi un tajos lietotās metodes.

Lasīt plašāk

Semināru sērija galvenokārt aplūko pārtikas un veselības jomās veiktus pētījumus, lai diskutētu par šādiem tematiem:

  • nacionālām un starptautiskām tematiskām aktualitātēm;
  • inovatīviem metodoloģiskajiem risinājumiem pētījumos;
  • disciplināru, tematisku un metodoloģisku dažādību;
  • ilgtspēju un sabiedrības noturību pret krīzēm;
  • potenciāliem nākotnes izaicinājumiem.

Katrs seminārs sastāvēs no lekcijas un diskusijas. Semināri ir atvērti, un tos var apmeklēt arī plašāks interesentu loks, tādējādi gan veicinot diskusijas kvalitāti, gan paplašinot tīklošanās iespējas.

Mērķis

Semināri palīdzēs orientēties nacionālajās un starptautiskajās pētniecības tematiskajās un metodoloģiskajās aktualitātēs. Semināri palīdzēs jaunajiem zinātniekiem veidot un paplašināt savu kontaktu loku.

Regularitāte

Semināri norisinās katra mēneša otrajā ceturtdienā.

11.04.plkst. 16

Pieteikties

Tirgus nozīme pilsētvidē

Plūmītes ir neglītas, bet garšīgas: ķermeniskā pieredze, nostalģija un ekspertīze Liepājas Pētertirgū

Liepājas Pētertirgus ir iecienīta iepirkšanās vieta vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, tomēr nesenais pētījums atklāj, ka šis tirgus nav tikai “apskates” objekts. Cilvēki to piedzīvo daudzveidīgi – ar visu ķermeni. Tirgū satiekas eksperti – tirgotāji, kuriem ir spēcīga piesaiste vietai, un apmeklētāji, kuri caur ķermenisko pieredzi un tirgotāju ekspertīzi nemitīgi veido un atraisa nostalģiskās atmiņas. Laika gaitā tirgotāji kļuvuši par ekspertiem, kuru vislabāk pārzina savu preci, tādēļ Madara savā maģistra darba nosaukumā atsaucas uz kāda tirgotāja teikto, ka plūmītes neizskatās labi, bet ir gardas. Tas būs stāsts par tirgus nozīmi pilsētvidē - laikā, kad pieaug tādas alternatīvas iepirkšanās vietas kā lielveikali un tiešsaistes veikali.

Vidzemes tirgus – vieta, kur satikties

Tirgi vienmēr bijuši kā vietas, kur mijas ne tikai pircējs un pārdevējs, bet arī kultūra ar sabiedrību, pilsēta ar pilsētnieku, profesionāļi ar lietotāju, tradīcija ar inovāciju, ātrais ar lēno, analogais ar digitālo, vēsture ar tagadni un nākotni, daba ar cilvēkiem, globālais ar lokālo, tūrists ar vietējo, pilsētas iestāde ar pilsētas iestādi, nu, jūs jau sapratāt. Tāpēc, attīstot vienu no iekārojamākajiem bet sagurušākajiem tirgiem Rīgā, Vidzemes tirgu, jāņem vērā šis mūžīgais satikšanās fenomens, kā arī citi – sociālie, ekonomiskie, ekoloģiskie, vēsturiskie un pilsētattīstības aspekti, lai nodrošinātu vietas ilgtspēju. Kā to mūsdienās vislabāk izdarīt?

Lektori

madara_kandevica-maza.jpgMadara Kandevica šogad absolvējusi RSU Sociālās antropoloģijas studiju programmu. Viņas interešu lokā ir urbānā un medicīnas antropoloģija, kā arī radniecība un rūpes. Ieguvusi bakalaura un maģistra grādu komunikācijas zinātnē, studējusi Dānijā kognitīvo semiotiku. Vairāk nekā piecpadsmit gadu strādā sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga jomā. Interesē estētika un dizaina domāšana. Vēlētos apgūt šahu.

martins_engelis-maza.jpgMārtiņš Eņģelis ir pilsētpētnieks un vada stratēģiskās nozaru politikas plānošanas projektus Rīgas Pilsētas attīstības departamentā. Pēdējos piecpadsmit gadus strādājis kultūras, tūrisma un pilsētvides jomās, šobrīd regulāri prezentē un vada darbnīcas par minētajām jomām. Ieguvis bakalaura grādu jauno mediju mākslā, maģistra grādu starptautiskā tūrisma vadībā, šobrīd raksta maģistru grādu telpiskās attīstības plānošanā. Strādājis Islandes tūrisma pētniecības centrā, Dāņu kultūras institūtā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, kā arī RIXC jauno mediju mākslas centrā. Vadījis raidījumus un rakstījis par minētajām tēmām Latvijas Televīzijā un LSM.lv. Patīk risināt problēmas, ģenerēt idejas, viss oriģinālais, atjautīgais un lietas, kas lielākas par mums. 2031. gadā plāno kļūt par Latvijas jaunāko prezidentu.

Moderators

mikelis_grivins_sq.pngProf., dr. soc. Miķelis Grīviņš ir Rīgas Stradiņa universitātes tenūrprofesors. Pēdējos desmit gadus pētījis dažādus pārtikas sistēmu aspektus fokusējoties uz mijiedarbi starp pārtikas apriti un uztura paradumiem, kā arī uz pārtikas politiku un alternatīviem pārtikas avotiem.

Aizvadītie pasākumi šajā ciklā

Antropoloģijas loma starptautiskā biznesa, ilgtspējas ideoloģijas un prakses izpētē (28.03.2024.)

Lekcijā tika stāstīts par izpētes procesa metodoloģiskajiem aspektiem, pētot Ziemeļvalstu uzņēmumus Arābijas pussalā, kas, tuksneša ieskauta un naftas ieeļļota, pavērusi durvis ilgtspējas ideoloģijai un tuksnesī apņēmusies bruģēt ceļu uz zaļu ekonomiku. Balstoties savā nupat iznākušajā grāmatā Ilgtspējas meklējumi Arābijas tuksnesī, lektore atspoguļoja centienus piekļūt šai pasaulei, izzinot sinerģijas starp šķietami grūti savienojamām realitātēm – naftu un ilgtspēju, tuksnesi un auglību, ziemeļiem un austrumiem, enerģētiku un antropoloģiju, kultūru un ekonomiku, ūdeni un sausumu, sievietību un cienījamību, hierarhiju un iekļaušanu, tradicionālo un hipermoderno, savstarpēju uzticēšanos un institucionālismu.

Lektore

agnese_cimdina.pngAgnese Cimdiņa ir sociālantropoloģijas doktore, maģistra un doktora grādu antropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējoties biznesa antropoloģijā, attīstības antropoloģijā, starpkultūru izpratnē un kvalitatīvajās pētījumu metodēs.

Moderators

mikelis_grivins_sq.pngProf., dr. soc. Miķelis Grīviņš ir RSU tenūrprofesors. Pēdējos desmit gadus pētījis dažādus pārtikas sistēmu aspektus fokusējoties uz mijiedarbi starp pārtikas apriti un uztura paradumiem, kā arī uz pārtikas politiku un alternatīviem pārtikas avotiem.

 

 

“Dzīve pie jūras” simtgades griezumā. Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskais un kulinārais mantojums ekoloģisko pārmaiņu laikos (1.02.2024.)

Vilis Veldre 1938. g. grāmatā Dzīve pie jūras aprakstīja piekrastes zvejnieku dzīves ritumu un prakses. Guntra Aistara stāstīs par jauno Latviešu fonda atbalstīto pētījumu, kurā kopā ar RSU sociālās antropoloģijas studentiem, Latvijas mutvārdu vēstures projektu un starpdisciplināro mākslas centru SERDI pēta, kā dzīve ir mainījusies dažādo varu, zvejas sistēmu, un klimata pārmaiņu ietekmē, un kā varam iepazīt, saglabāt un nodot tālāk senču prakses, zināšanas, un spēju sadzīvot ar daudzpusīgo jūru. Projekta gaitā vairākās etnogrāfiskās ekspedīcijās tiek vākti piekrastes zvejnieku dzīves stāsti, atmiņas un zināšanas par zvejniecības vēsturi un praksēm, sociālekoloģiskām attiecībām starp cilvēkiem, zemi un jūru, klimata pārmaiņu novērojumiem un zivju ēdienu kulināro mantojumu.

Lektore

guntra_aistara.pngGuntra Aistara ir Centrāleiropas Universitātes (CEU) Vides zinātnes un Politikas fakultātes asociētā profesore. Vides antropoloģe, ieguvusi PhD Mičiganas Universitātē, 2018. g. izdevusi grāmatu Organic Sovereignties par Latvijas un Kostarikas bioloģisko lauksaimnieku zināšanām, praksēm un izaicinājumiem globalizācijas laikmetā.

Moderators

mikelis_grivins_sq.pngProf., dr. soc. Miķelis Grīviņš ir Rīgas Stradiņa universitātes tenūrprofesors. Pēdējos desmit gadus pētījis dažādus pārtikas sistēmu aspektus fokusējoties uz mijiedarbi starp pārtikas apriti un uztura paradumiem, kā arī uz pārtikas politiku un alternatīviem pārtikas avotiem.

Paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu potenciāls Zaļajā publiskajā iepirkumā (11.01.2024.)

Tika aplūkots pētījums paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu potenciāls Zaļajā publiskajā iepirkumā, kas sniedz ieskatu par pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu veikšanas kārtību Latvijā, akcentējot paaugstinātas kvalitātes produktu (PKP) nodrošinājumu Zaļajā publiskajā iepirkumā (ZPI).

  1. Normatīvo aktu analīze par ZPI veikšanas kārtību Latvijā
  2. Rezultatīvo rādītāju apkopojums par pārtikas un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem valsts un pašvaldību iestādēs no 2018. līdz 2021. gadam

  3. PKP apjoma aplēšu noteikšana un PKP ražošanas potenciāla novērtējums
  4. Problēmu identificēšana PKP ražotāju dalībai ZPI
  5. Ieteikumu izstrāde PKP nodrošinājuma veidošanā un apjoma sekmēšanā ZPI Latvijas reģionos

Lektore

lasma_aleksejeva.pngLāsma Aļeksējeva ir agrārās ekonomikas pētniece Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) Bioekonomikas nodaļā. Aļeksējeva ir doktorante LBTU ESAF un ir bijusi centrāli iesaistīta pētījuma Paaugstinātas kvalitātes pārtikas produktu potenciāls ZPI izstrādē.

 

Sistēmdomāšana un tās ietekme uz pētniecisko darbu (16.11.2023.)

Izaicinājumi, kurus sabiedrība ir spiesta risināt, ir sarežģīti – tie sastāv no dažādām ietekmes dimensijām un grūti salāgojamām interesēm. Izaicinājumi vienmēr ir bijuši sarežģīti. Vienlaikus, līdz ar globalizāciju, klimata krīzi un pārmaiņu paātrināšanos, lietu kompleksums gan kļuvis vieglāk pamanāms, turklāt tas saņem papildu akadēmisku un neakadēmisku uzmanību. Galvenokārt tādēļ, ka tas, kā mūsu piedāvātie izaicinājumu risinājumi spēs tikt galā ar lietu sarežģītību, noteiks vai šie risinājumi radīs jaunas problēmas vai arī – palīdzēs risināt arī citas aktuālās problēmas.

Pārtika ir joma, kurā lietu kompleksums atspoguļojas ļoti skaidri. Pārtikas apritē ir nepieciešams salāgot videi draudzīgas ražošanas metodes ar nepieciešamību nodrošināt, lai pārtika būtu pietiekamā apjomā, lai visi pārtiku varētu atļauties, bet arī ražotāji saņemtu godīgu  samaksu par padarīto darbu, lai patērētāji var izvēlēties sev labāko pārtiku, bet izvēlētie produkti būtu gan veselīgi, gan arī ilgtspējīgi. Pētījumi rāda, ka nav vienas labākās atbildes, kā pārvarēt šīs dilemmas. Risinājumi ir lokāli un atšķirsies katrā situācijā.

Seminārā tika skaidroti sarežģītības teorētiskie aspekti, izmantojot praktiskus piemērus, tika demonstrēts, kā sarežģītību iekļaut savā pētnieciskajā darbā, kā arī tika runāts, kā sarežģītība var ietekmēt pētījuma metožu izvēli un rezultātu prezentāciju.

Lektors

mikelis_grivins_sq.pngProf., dr. soc. Miķelis Grīviņš ir Rīgas Stradiņa universitātes tenūrprofesors. Pēdējos desmit gadus pētījis dažādus pārtikas sistēmu aspektus fokusējoties uz mijiedarbi starp pārtikas apriti un uztura paradumiem, kā arī uz pārtikas politiku un alternatīviem pārtikas avotiem.

Norises vieta

Telpa
Senāta zālē

Tā kā Rīgas Stradiņa universitāte ir publiska iestāde, pasākuma laikā jūs varat tikt fotografēts un/ vai filmēts. Fotogrāfijas un video var tikt publicēts universitātes mājaslapā, sociālajos medijos u. tml. Vairāk par savām tiesībām un iespēju iebilst pret šādu datu apstrādi varat uzzināt RSU Privātuma politikā. Ja iebilstat pret personas datu apstrādi, lūdzam par to informēt, rakstot uz rsuatrsu[pnkts]lv (rsu[at]rsu[dot]lv).

As Rīga Stradiņš University (RSU) is a public institution you could be photographed and/or filmed during the event. Your personal data might be used to further the interests of RSU, e.g. for marketing or communication activities (incl. social media coverage). Read more about your rights see the RSU Privacy Policy. Should you have any objections to your personal data being processed please inform us via e-mail at rsuatrsu[pnkts]lv (rsu[at]rsu[dot]lv).

Datums:

Kontaktinformācija