Pārlekt uz galveno saturu

Aicinām interesentus pieteikties četru vebināru ciklam psihoonkoloģijā!

Darba valoda – angļu.

3.04.

plkst. 15.30–18.30

4. vebinārs. Intervences darbā ar pacientiem un tuviniekiem: uz pierādījumiem balstītu intervenču izvēle un to izveides metodoloģiskie pamati

Vebināra saturs

Pēdējā lekcijā tiks sniegts pārskats par uz pierādījumiem balstītas aprūpes (implementation science) intervencēm, tostarp digitālajām, darbā ar pacientiem un viņu tuviniekiem dažādos pieredzes ar onkoloģisku saslimšanu posmos. Tāpat arī tiks sniegtas metodoloģiskas rekomendācijas šādu intervenču izveidei.

 • Ar vēzi saistīto sāpju atvieglošana
 • Sliktas dūšas un vemšanas mazināšana
 • Ar vēzi saistītā noguruma mazināšana
 • Seksuālās veselības problēmu risināšana
 • Vēža un tā ārstēšanas neiropsiholoģiskās ietekmes mazināšana
 • Miega traucējumu novēršana
 • Svara un ēstgribas problēmu risināšana
Aizvadītie vebināri šajā ciklā

6.03.

plkst. 15.30–18.30

1. vebinārs. Ievads psihoonkoloģijā. Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes koncepts

Vebināra saturs

Pirmā vebināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar psihoonkoloģijas konceptu un gūs praktiski orientētu ieskatu darbā ar personu, kas sastopas ar onkoloģisku diagnozi, tostarp pašu pacientu un viņu tuvinieku, psiholoģiskajām, emocionālajām, sociālajām un garīgajām reakcijām un no tām izrietošajām vajadzībām. Dalībnieki uzzinās arī par ar veselību saistītas dzīves kvalitātes konceptu (health-related quality of life) un dažādām tā dimensijām.

 • Par ko ir šis vebināru cikls
 • Kā zināšanas psihoonkoloģijā var būt noderīgas nākotnē un kāpēc
 • Kā definēt psihoonkoloģiju
 • Slimības pieredzes, distresa un pārvarēšanas jēdzieni
 • Kā iespējams kritiski izvērtēt uz pierādījumiem balstītas intervences, lai veicinātu atlabšanu un sekmētu slimības pārvarēšanu
 • Kā psiholoģija ir saistīta ar sociālajiem un bioloģiskajiem biomarķieriem
 • Kas ir ar veselību saistīta dzīves kvalitāte (health-related quality of life) un kā tā atšķiras no radniecīgiem jēdzieniem?
 • Kādas pieejas tiek izmantotas ar veselību saistītas dzīves kvalitātes noteikšanai
 • Kā tiek izstrādāti novērtēšanas rīki
 • Kādi kvalitātes rādītāji jānosaka šiem novērtēšanas rīkiem
 • Kā izmantot jaunākās metodes, lai novērtētu ar veselību saistīto dzīves kvalitāti
 • Ko nozīmē proxy-assessment

10.03.

plkst. 15.30–18.30

2. vebinārs. Ar veselību saistītas dzīves kvalitātes izvērtēšana klīniskajā praksē. Psiholoģiskā palīdzība onkoloģijas pacientiem

Vebināra saturs

Otrajā lekcijā, pielietojot gadījumu analīzi kā mācību metodi, tiks aplūkoti labas prakses principi ar veselību saistītas dzīves kvalitātes izvērtēšanā klīniskajā praksē, kā arī sniegti pamatprincipi no šīs izvērtēšanas izrietošai psiholoģiskās palīdzības plānošanai pacientiem dažādos dzīves ar onkoloģisku saslimšanu posmos.

 • Kā iespējams analizēt apkopotos datus
 • Kā datus izmanto klīniķi un politikas veidotāji
 • Kādas kultūras atšķirības iespējams novērot, aplūkojot pacientu datus
 • Kā ar veselību saistītā dzīves kvalitāte ir saistīta ar mirstības un pacientu apmierinātības aspektiem
 • Kāda ir datu nozīme veselības aprūpes pakalpojumu novērtēšanā, medikamentu izstrādē un izmaksu efektivitātes nodrošināšanā
 • Kas ir paliatīvā aprūpe un aprūpe dzīves beigās
 • Kā ar veselību saistītās dzīves kvalitātes konceptu var izmantot pacientiem paliatīvajā aprūpē
 • Vai iespējams kritiski izvērtēt pieejas un intervences darbā ar mirstošiem pacientiem
 • Kā iespējams mazināt tādus simptomus kā sāpes, slikta dūša un vemšana

20.03.

plkst. 15.30–18.30

3. vebinārs. Personības ietekme uz veselības uzvedību un līdzestību. Efektīva saskarsme ar pacientu

Vebināra saturs

Trešā lekcija būt veltīta ar onkoloģiskajām saslimšanām saistītai veselības uzvedībai – gan tās profilaktiskajā nozīmē (iesaistīšanās skrīninga aktivitātēs, optimāla dzīvesveida izvēle), gan arī sekmējot līdzestību ārstniecības procesam. Tiks analizētas pacientu personības iezīmes, kas palīdz speciālistam izvēlēties atbilstošāko komunikācijas formu. Tāpat tiks analizēti veselības uzvedību noteicošie faktori, kā arī faktori, kurus pozitīvā veidā var ietekmēt speciālisti saskarsmē ar pacientiem. Lekcijā arī pieskarsies faktoriem, kas ietekmē pacienta un speciālista komunikāciju, tādiem kā distress, depresija un kognitīvo funkciju pavājināšanās.

 • Kā iespējams strādāt ar novēršamajiem riska faktoriem (smēķēšana, uzturs, fiziskās aktivitātes)
 • Kādas ir sociālekonomiskās atšķirības un kā tās saistītas ar vēzi
 • Kāda ir skrīninga loma vēža profilaksē
 • Distresa skrīnings
 • Depresijas novērtējums un skrīnings
 • Kognitīvo spēju mazināšanās novērtējums un skrīnings

Par vieslektoru

angelos_kassianos.jpgAngeloss Kasianoss (Angelos Kassianos) ir lektors Kipras Tehnoloģiju universitātes (Cyprus University of Technology) Veselības psiholoģijas programmā. Viņam ir doktora grāds psiholoģijā, kas iegūts Sari Universitātē (University of Surrey) Lielbritānijā. Vieslektoram ir ievērojama pieredze docēšanā, un laikā starp 2015. un 2022. gadu – arī liela mēroga psihoonkoloģijai, vēža profilaksei un agrīnai diagnosticēšanai veltītu zinātnisko projektu koordinēšanā Londonas Universitātes koledžā (University College London), Lielbritānijā. Viņa pētnieciskās intereses patlaban saistītas ar inovatīvu, digitālos risinājumos balstītu, veselības uzvedību veicinošu programmu izveidi un ieviešanu, lai sekmētu vakcināciju, krūts barošanu, iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs, līdzestību ārstniecības procesam, kā arī psihoonkoloģijā. Vieslektors ir aktīvs sabiedrības veselības veicināšanas jomā Kiprā, kā arī publicējas starptautiskos zinātniskajos izdevumos, kā arī ir žurnāla Quality of Life Research asociētais redaktors.

Telpa
tiešsaistē, Zoom
Datums:

Kontaktinformācija